Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1999/4. 138.o.

A MA ÉS A HOLNAP FIZIKÁJA MAGYARORSZÁGON

Nagy Dénes Lajos

Fizikus Vándorgyűlés, Gödöllő, 1998. augusztus 25-28.

1998. augusztus 25. és 28. között Gödöllőn tartotta vándorgyűlését az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. A Fizikai Szemle jelen számát a Vándorgyűlésen a modern anyagtudomány témaköréből elhangzott néhány előadásnők szenteljük. Néhány, más témakörbe tartozó előadás már korábban megjelent cikk formájában a lapban, egyes, további cikkek későbbi számainkban jelennek majd meg.

A Vándorgyűlés célja az volt, hogy átfogó képet adjon a magyar fizikusok tevékenységéről és tudományos eredményeikről, bemutassa, milyen szerepet játszik a fizika és játszanak a fizikusok ma és a közeljövőben a magyar társadalomban, hogyan kapcsolódik a fizika a többi tudományághoz, a környezetvédelemhez, milyen szerepe van az európai integrációban stb. Ezért volt a Vándorgyűlés mottója "A ma és a holnap, fizikája Magyarországon". A Vándorgyűlés egyben az ELFT Eurofizika Szekciójának bemutatkozása is volt, hiszen e szekció lényegében a kutatói szakcsoportokból áll.

A Vándorgyűlés követte ugyan e sok évtizedes sorozat hagyományait, de néhány újítást is kipróbáltunk. Mivel az volt a szervezőbizottság célja, hogy a magyar fizikusok legszélesebb körének bevonásával valamennyi aktív kutatócsoport számára lehetőséget biztosítsunk eredményeik bemutatására, a vándorgyűlések történetében első alkalommal szerveztünk poszter-szekciót is.

A Fizikus Vándorgyűlés megnyitóját követő ülésszakon a Fizikai Társulat alapító elnökére, a 150 éve született Eötvös Lorándra emlékeztünk. A Vándorgyűléssel párhuzamosan megtekinthető volt a Plósz Katalin által készített Eötvös-kiállítás is. A második nap estéjén egy másik ülésszak keretében Gyulai Zoltánról, Jánossy Lajosról és Szigeti Györgyről hangzottak el megemlékezések.

A Vándorgyűlés elsősorban ugyan tudományos konferencia volt, részben azonban a társadalom megszólítását is célzó fórumnak is szántuk. Ez utóbbi gondolat jegyében augusztus 27-én délután egy külön ülésszak került megrendezésre, amelyen a fizikát érintő tudománypolitikai kérdéseket vitattunk meg. Ezen a megbeszélésen részt vett Bor Zsolt, az MTA rendes tagja, Kiss Ádám, felsőoktatási helyettes államtitkár, Lipták András, az MTA rendes tagja, az OTKA Bizottság elnöke, Nagy Károly, az MTA rendes tagja, az MTA Fizikai Tudományok Osztályának elnöke, Náray-Szabó Gábor, az MTA főtitkárhelyettese, az MTESZ alelnöke, Pungor Ernő, az MTA rendes tagja, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány főigazgatója és Siegler András, az OMFB elnökhelyettese.

A konferencián mintegy 200 fizikus vett részt; sokan érkeztek határainkon túlról is. A tudományos program 50 szóbeli előadásból és közel 80 poszter-bemutatóból állt; külön említésre méltó, hogy a bejelentett szóbeli előadások közül egyetlen egy sem maradt el, és alig néhány hiányzott a meghirdetett poszterek közül is. Ez azt jelenti, hogy a magyar fizikusokat érdekli egymás munkája, és egymás munkáját kölcsönösen megbecsülik, ha mindenkinek egyenlő esélye van a megszólalásra, eredményei bemutatására.

A meghívott előadók között az Eötvös Társulat öt tiszteleti tagját is megtalálhattuk, köztük R. L. Mössbauer Nobel-díjast is.

A Vándorgyűlés mellett szakmai kiállításokra és bemutatókra is sor került. Ezeken olyan cégek és intézmények szerepeltek, amelyek vagy a fizikai kutatás számára fontos termékeiket hozták el Gödöllőre, vagy éppen azt mutatták be; mit hasznosítottak az innováció folyamatában a fizikusok által a közelmúltban elért kutatási eredményekből.

A Vándorgyűlés lebonyolítása nem lett volna lehetséges a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszékének elkötelezett szervezői munkája, védnökeink, az MTA Fizikai Tudományok Osztálya és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság segítsége, társszervezőink, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a József Attila Tudományegyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem fizikai intézeteinek és tanszékcsoportjainak, valamint a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének társszervezői munkája nélkül. Külön köszönet illeti támogatóinkat, mindenekelőtt fő támogatónkat, az IBM Magyarországot, valamint további támogatóinkat, a Berthold Analytische Instrumente Vertriebsgesellschaft mbH-t, a Canberra-Packard Kft-t, a Domus Hungarica Scientiarum et Artium-ot, Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalát, az LSI Oktatóközpont Alapítványt, a Magyar Millennium Emlékbizottságot, a Magyar Tudományos Akadémiát, a Magyar Villamos Művek Rt.-t, az Oktatási Minisztériumot, a Pannon GSM Távközlési Rt.-t, a Semilab Rt.-t és a Siemens Rt.-t. Ugyancsak hozzájárulást jelentettek vándorgyűlésünk sikeréhez a kiállítóként résztvevő cégek és intézetek (a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet, a Dunasolar Rt., az Edwards High Vacuum Int., az IBM Magyarország, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet; az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, az OXFORD Instruments, Inc. és a Typotex Elektronikus Kiadó Kft.).

Mindazonáltal a legnagyobb köszönet tagtársainkat illeti. A Fizikai Szemlében megjelenő cikkek bizonyítják: hála az ő lelkesedésüknek és fáradhatatlan munkájuknak, talán sikerült közös céljaink megvalósításában egy jelentős lépést előre tennünk.