Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1999/3.

ÉRDEKES INFORMÁCIÓFORRÁSOK AZ INTERNETEN

A hét képe

Az angol részecskefizikai honlap (Particle Physics in the UK) hetenként feltesz a világhálóra Picture of the Week című menüjében egy-egy érdekes, klasszikus képet, fényképet, rajzot fontosabb részecskefizikai kísérletekről, a részecskefizika fejlődésériek nevezetes személyiségeiről, eseményeiről. A képet rövid magyarázat is kíséri. A gyűjteményt 1997 októbere óta építik, így már több W tucat kép található a bonlapon, melyről a régebbi képek is letölthetők.

Az Internet cím: http://hepweb.rl.ac.uk/ppUKpics/pr_pow.html . Néhány érdekes kép az itt találhatók közül: a béta bomlás Ernest Rutherford által való felfedezésének 100. évfordulója (1999. január 27.), a K-mezon 50. évfordulója (1997. december 17.), az elektron felfedezésének 100. évfordulója (1997. október 1.).

Eötvös Loránd munkái és méltatása

A KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ munkatársai Eötvös Loránd születése 150. évfordulójának tiszteletére készítették ezt a válogatást Eötvös Loránd tudományos és tudománypolitikai munkáiból, levelezéséből és az Eötvös Lorándról szóló méltatásokból.

Az összeállítás tartalmazza Eötvös néhány eredeti dolgozatát magyar és német nyelven, Eötvösről szóló tanulmányokat és angol nyelvű méltatásokat is. Olvasható Eötvös Lorándnak és édesapjának, Eötvös Józsefnek a levelezése. Eötvös Loránd több levele és gyermekkori verse facsimileként is megnézhető.

Az Internet cím: http://www.kfki.hu/eotvos/

A fizika tantárgy a Torontói Nyilvános Könyvtár honlapján A Torontói Nyilvános Könyvtár (Toronto Public Library) elkezdte építeni a Science Net című, az iskolai természettudományos tantárgyakat megjelenítő gyűjteményt. Elsőként a fizika tantárgy anyaga került fel a hálózatra. A gyűjtemény angol és francia nyelvű forrásokat tartalmaz. Körülbelül 650 különböző helyen található, a fizikára vonatkozó tantárgyi anyagokra, gyűjteményekre tartalmaz hivatkozásokat. Az eligazodást segíti, hogy jelzik, mely anyagokat szánták 6-12 éves, 12-18 éves tanulók, illetve tanárok számára. A tájékoztatást egy "A-tól Z-ig" index is segíti.

Az 1999. év végéig tervezik a kémia, biológia, növénytan, állattan, geológia, paleontológia, és csillagászat tantárgyak anyagának hasonló megjelenítését.

A gyűjtemény az alábbi címen található: http://sciencenet.tpl.toronto.on.ca/