Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1996/11. 387.o.

KITÜNTETÉSEK

Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke a magyar Forradalom és szabadságharc negyvenedik évfordulója alkalmából NAGY MIHÁLYT a Debreceni Református Gimnázium igazgatóját a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntette ki.

Göncz Árpád köztársasági elnök MTESZ emlékérem kitüntetést adott át BíRÓ GÁBOR ny. egyetemi tanárnak, az ELFT tagjának, a fizikatörténeti szakcsoport elnökének. Bíró Gábor a BME oktatójaként a kísérleti fizikát hallgatói figyelmét messzemenően lekötve adja elő, tudománytörténészként a fizika modern ágainak kialakulástörténetét kutatja. Jelentős szerepe van az MTESZ Tudomány és Technikatörténeti, valamint az MTA hasonló nevű komplex bizottsága létrejöttében.

Gratulálunk Társulatunk aktív tagjának!