Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1996/11. 396.o.

CSODÁK PALOTÁJA

Science Center Magyarországon

Boros Dezső
a Budapest Science Center Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Nem kis fejtörést okoz a fejlett országokban élő oktatáspolitikusok számára az a tény, hogy a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés mérséklődik a diákság körében. Világszerte számos nemzetközi tudományos konferencia választja témájául a természettudományok népszerűsítésének vizsgálatát. Magyarországon 1992-ben magyar japán fizikatanári találkozón cserélték ki tapasztalataikat a téma jeles szakemberei. A konferencia legfontosabb üzenete az volt, hogy a leghatásosabb motiváció a tapasztaltatás, az érdekesebbnél érdekesebb kísérletek tanórai bemutatása. Hogy Magyarországon milyen komoly a fogadtatása a témának, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1997 nyarán magyar-kínai-japán fizikatanári találkozón foglalkoznak a kérdéssel a három országból meghívott szakemberek, Marx György akadémikus elnöklete mellett.

A természettudományok - s azokon belül is elsősorban a fizika - felejthetetlen, legendás hírű népszerűsítője Öveges József volt. A professzor úr által a Magyar Televízióban bemutatott kísérleteket hétről-hétre várta az ország, és napokig beszédtéma volt az átlag televízió-nézők körében is egy-egy tanulságos demonstráció. Öveges József sokszor álmodott arról, hogy lesz majd Magyarországon egy olyan intézmény, ahol a látogatók a "világ érdekes" jelenségei közül nagyon sokkal közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, kedvükre kísérletezhetnek, s "megérinthetik a tudományt". Előkészítő tárgyalások voltak az ELFT vezetőivel az MTESZ akkori székházában. A tervet meghiúsította, hogy a TV elfoglalta a Szabadság téri épületet.

Öveges József ezt a képzeletbeli házat a CSODÁK PALOTÁJÁNAK nevezte.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak - személy szerint a fiatalon elhunyt Ferenczi György főtitkárnak - és a Rubik Nemzetközi Alapítványnak köszönhető, hogy az övegesi gondolat 1992-ben majd 1993-ban újjáéledt és útjára indult. A fenti intézmények a Budapest Science Center Alapítvány (BSCA) létrehozásával az OMFB kezdeti támogatásával megteremtették a majdani Csodák Palotájának alapjait.

A BSCA 1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen illetve a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen indította útjára a magyarországi science centert, a Csodák Palotáját. A mindössze két hétig nyitva tartó kiállítást húszezren látták, pedig mindössze 400 négyzetméter volt a kiállítási terület az egyetemek auláiban. Az ELFT elnökségében lelkesen üdvözölték azt a tényt, hogy sorban állnak az emberek a "fizikáért".

1995 őszén a Pasaréti úti teniszcsarnokban már 1000 négyzetméteren, sokkal több eszközt kiállítva, hat hétig volt látogatható - még mindig csak ideiglenesen - a Csodák Palotája. A több mint 125 000 látogató mindenkit meggyőzött arról, hogy szükség van Magyarországon egy ilyen intézményre. A kiállítást az ELFT továbbra is igen aktívan segítette.

1996. a millecentenárium éve. Talán ez is közrejátszott abban, hogy komoly segítőtársai akadtak a gondolat újraindítóinak. A Soros alapítvány, az OMFB, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a KOMA és Rubik Ernő jelentős támogatása segített abban, hogy saját ingatlanban, végleges helyen nyithatta meg állandó kiállítását szeptember 27-én Közép-Kelet-Európa első science múzeuma.A kiállításon jelenleg száz eszköz látható. Vendégként - három hónapig - a Finn Heuréka utazó kiállításának néhány érdekes darabját is láthatjuk. Kipróbálhatják a négyszögletű kerekű autót, a varázsszőnyeget (amely a légpárnás elven működik), megtapasztalhatják a fakírágyat, longitudinális, illetve transzverzális hullámokat indíthatnak az óriás rugón, elámulhatnak azon, hogy a tapadó súrlódási erő az egészen meredek lejtőn is képes megakadályozni a vállalkozó szellemű gyerekek lecsúszását az úgynevezett tapadófalról. Korcsolya nélkül is megcsinálhatja a piruettet, de ha kedve tartja, hatalmas méretű szappanhártyát is előállíthat és tanulmányozhatja a minimálfelületeket is. Ha pedig muzsikálni szeretne, kedvére játszhat a zenélő padlón.

Nincs szándékunkban felsorolni a Csodák Palotájában lévő valamennyi látnivalót, márcsak azért sem, mert reményeink szerint eszközállományunkat folyamatosan gyarapítani tudjuk majd, és számítunk más vendégkiállítókra is.

A saját tulajdonú eszközök egy kis részéről egy rajzos szöveges összeállítást írunk most le. Az itt közölt szövegekkel kívánjuk a látogatót segíteni az önálló ismeretszerzésben. Természetesen a szöveges segítség mellett jól képzett demonstrátorok közreműködésére is számíthatnak a látogatók.

Végezetül álljon itt a Csodák Palotájának címe: Budapest, XIII. Váci út 19. Tel.: (1) 270-63-97 vagy (1) 270-63- 98. Iskolai csoportok bejelentkezése (1) 270-61-31.

Óriás pánsíp

Hallgasd meg az egyes sípokban keletkező hangokat! A rövidebb sípok magasabb, a hosszabbak mélyebb hangot adnak.
A teremben hallható zsongás különféle magasságú, mélyebb illetve magasabb hangokból tevődik össze. A sípok a terem zajából a hosszúságuknak megfelelő magasságú hangot erősítik fel. Minél mélyebb egy hang (vagyis minél nagyobb a hullámhossza), annál nagyobb (hosszabb) tárgyak rezonálnak rá - és fordítva. Ugyanezzel a jelenséggel találkozhatsz, ha füledet tengeri kagyló házára tapasztod és meghallgatod a "tenger morajlását".

Óriás pánsíp
Táncoló labda

Helyezd a labdát a légáramlásba! Próbáld meg kézzel kissé kitéríteni! A labda bizonyos magasságban lebeg és nemcsak függőleges, hanem oldalirányú kitérés után is visszatér- eredeti helyzetébe. A kitérített labda mellett gyorsabban áramlik a levegő. Ennek kisebb nyomása "visszaszívja" a labdát a légáramlás közepébe (Bernoulli-törvény). A repülőgépszárnyak tervezésekor is ezt a hatást aknázzák ki (ott a szárny görbült profilja felett gyorsabban áramlik a levegő, mint alatta, ennek szívó hatása szolgáltatja a szárnyat emelő erőt).

Táncoló labda
Beszélő világ
Válassz ki egy helyet a földgömbön! A kiválasztott ország nyelvén hallhatod a köszöntést, a számokat egytől tízig.
Beszélő világ
Videotelefon

Vedd fel a kagylót és beszélj bele! Használat után egyszerűen tedd a kagylót a helyére! A telefon képernyőén a beszélgetőtársad képét is láthatod. A telefon a tetején elhelyezett kis kamera segítségével a beszélgetés közben felveszi az arcodat és a hanggal együtt a képet is továbbítja a telefonvonalon keresztül.

Videotelefon
Bermuda-henger

Tekerd el a fekete fogantyút! Miért süllyed el a hajó?
Arkhimédész felfedezése óta tudjuk, hogy az úszó test átlagsűrűsége kisebb kell legyen a folyadék sűrűségénél. A sűrített levegő csapjának megnyitásával légbuborékokat juttattál a vízbe. Ezzel a folyadék átlagsűrűsége - a levegőbuborékok miatt - lecsökken és a hajó elsüllyed. Egyes elképzelések szerint a Bermuda-háromszögnek nevezett térségben a fokozott víz alatti vulkáni tevékenység során felszabaduló gázok lehetnek az okai a hajók "eltűnésének".

Bermuda-henger
Makacs bőrönd

Emeld fel a bőröndöt, menj vele egy kört, majd tedd vissza a bölcsőbe! Nehéz volt fordulni vele?
A bőröndben egy kerék forog nagy sebességgel. A forgó testek igyekeznek megtartani forgási síkjukat, ezért nehéz a bőrönddel fordulni (pörgettyű hatás). Hasonló a magyarázata annak is, hogy az álló kerékpáron nehéz egyensúlyozni, a mozgón ellenben - a kerekek forgása miatt könnyű.

Makacs bőrönd
Lépegető rugó

Tedd a rugót a lépcső tetejére és hajlítsd le a következő lépcsőfokra! A rugó lesétál a lépcsőfokokon.
A rugó megnyúlásából származó rugalmas energia alakul át mozgássá, és a rugó oldalra hajlított állapota teszi lehetővé, hogy az egyensúlyi állapoton átbillenve a következő lépcsőfokra lendüljön.

Lépegető rugó
Ingatár

Indítsd el egyenként az ingákat, és figyeld meg viselkedésüket!
A középső inga teljesen normálisan viselkedik, a két szélső mozgása viszont elég kaotikus. A két szélső inga mágneses anyagból készült. Alájuk 3-3 mágnest rejtettünk. A jobb oldali ingát vonzzák a mágnesek, a bal oldalit taszítják.
A jobb oldali inga - a vonzóerők miatt - valamelyik mágnes közelében fog kikötni. Ha egy mágneshez közel indítod el, akkor az hamar magához vonzza. Meglepő módon azonban, a mágnestől távol is vannak olyan pontok, amelyekből indulva az inga a mágnes fölött áll meg. Az üveg alatti rajzon a mágnessel azonos színűre színeztük azokat a tartományokat amelyekből az adott mágneshez vonzódik az inga.
Találsz a rajzon olyan pontot amely körül minden szín előfordul. Innen apró eltérésekkel indítva az ingát, megjósolhatatlan, hogy melyik mágnes közelében kerül majd nyugalomba.

Ingatár
"Alkotó" inga

Tegyél tiszta papírt a toll alá, és lökd meg az ingát! Figyeld meg a kialakuló ábrát! A toll az inga mozgásának megfelelően gyönyörű, szabályos ábrákat rajzol a papírra.
Az inga csillapodó rezgőmozgást végez, ennek megfelelően a toll egyre kisebb íveket rajzol a papírra. Mivel a csillapodás nem minden irányban egyforma, ezért az oválisok torzulnak.

Alkotó inga
Kerékpár teszt

Ülj fel a kerékpárra és tekerd a pedált! A kijelzők mutatják a megtett utat, a sebességet és a pillanatnyi teljesítményt. Sikerül elérned, hogy a legfelső lámpa is kigyulladjon? A sarokban levő hanggenerátor bekapcsolásával "hallhatóvá" válik a sebesség.

Kerékpár teszt
Lenz-ágyú

Helyezd az alumínium gyűrűt a rúdra és nyomd meg a talapzaton lévő gombot! A gyűrű méterekkel repül az asztal fölé.
A talapzatba erős elektromágnest építettek, a belőle kinyúló acélrúdra húzod a gyűrűt.
Mikor bekapcsolod a mágnest, a rúdban hirtelen kialakuló mágneses tér a gyűrűben elektromos áramot indukál. A gyűrűben folyó elektromos áram mágneses teret kelt, melynek iránya amint azt Lenz megállapította - ellentétes a rúdban kialakult mágneses térrel. A rúd és a gyűrű tehát ellentétes irányú mágnesként viselkednek, ezért ellökődnek egymástól.

Lenz-ágyú
Fogj kezet magaddal

Nyújtsd ki a jobb kezed a gömbtükör felé! A tükörben a kezed olyan tükörképe jelenik meg, amely a tükör előtt látszik lebegni és szintén jobb kéz. Kis ügyeskedéssel kezet foghatsz magaddal.
A homorú gömbtükör nemcsak a bal-jobb oldalt, hanem a fönt-lent irányokat is megfordítja, ezért lesz a kép is "jobbkezes".
Ha a gömbtükör középpontjába helyezed a kezed, a tükrözött kéz nagysága is ugyanakkora lesz mint az eredeti. így teljes az illúzió!

Fogj kezet magaddal
Hűtlen árnyék

Háttal állva a nyílásnak süsd ki a gombbal a vakut! A felvillanást követően néhány másodpercig tovább világít a fehérre festett fal. Árnyékod a falon megmarad.
A fal speciális festékkel van befestve. (Hasonló anyagból készül a felirat a világító számlapú órákon is.) A felvillanó fény energiájának egy részét elnyeli a festék, majd fény kihunytával újra kisugározza. Ahol az árnyékod a falra vetítődött ott nem megy végbe a folyamat.

Hűtlen árnyék
Interaktív görbetükör

Forgasd meg a tükör oldalán és alján található gombokat! A tükörképed a gombok állásának megfelelően torzul.
A csavarokkal állítható a tükröző felület görbülete, ami meghatározza a tükör viselkedését.

Interaktív görbetükör
Suttogó ballon

Ketten üljetek le a ballon átellenes oldalára. Suttogva is tudtok egymással beszélgetni.
A fényhez hasonlóan a hanghullámok is fókuszálhatók. Itt a széndioxiddal töltött ballon játssza a lencse szerepét. A ballon nagy felületen gyűjti be a beszélő hangját és juttatja el a hallgató fülébe.

Suttogó ballon
Hőfókuszáló parabolatükör

Kezeddel próbáld kitapintani a parabolatükör előtt a hőmérsékleti viszonyokat! Van ahol melegebb?
A parabola keresztmetszetű tükör a fókuszába gyűjti a szimmetriatengelyével párhuzamosan érkező hősugarakat, így egy ponton érzékelhetően melegebb lesz.

Hőfókuszáló parabolatükör
Suttogó tükör

Ketten titokban beszélgethettek a parabolatükör segítségével. A karikához hajolva halkan beszélj a tükör felé! Szavaid jól érthetőek lesznek a szemben - körülbelül 20 méterre! - elhelyezett tükör gyújtópontjában.
Az egyik parabolatükör a fókuszpontjából feléje induló hanghullámokat a tengelye mentén párhuzamos nyalábban veri vissza. A másik tükör ezt a párhuzamos nyalábot ismét összegyűjti saját fókuszpontjában. A nem párhuzamosan érkező hanghullámokat viszont nem gyűjtik össze a tükrök, így a terem zaja nem zavarja a beszélgetést.

Suttogó tükör
Xilofon

Ütögesd a kis fakalapáccsal az üvegeket! Az üvegekbe öntött víz magasságától függően más-más magasságú hangot hallhatsz.
A hang nem más mint a levegőmolekulák rezgésével közvetített lökéshullám-sorozat. Ha megütöd az üvegeket, rezgésbe jönnek és a levegőt is megrezegtetik. A palackban lévő víz segítségével a rezgésszámot - és ezzel a hang magasságát - változtatjuk.

Xilofon