Fizikai Szemle
1996. június
XLVI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • G. Horváth: Kempelen, Bárány, Hevesy, Békésy, Szilárd - pioneers of Hungarian biophysical research
 • Z. Szalay, P. Maróti: From physics to biophysics
 • Czirók András, Csahók Zoltán, Derényi Imre, Vicsek Tamás: Biológiai mozgások statisztikus fizikai modelljei
 • A. Czirók, Z. Csahók, I. Derényi, T. Vicsek: Modelling of biological motion phenomena based on concepts of statistical physics
 • E. Lábos: Major steps in the evolution of electrophysiology
 • Érdi Péter, Aradi Ildikó, Grőbler Tamás, Barna György: Matematikai modellek az idegrendszer kutatásában
 • P Érdi, I. Aradi, T. Grőbler, Gy. Barna: Models of computational neuroscience
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Zoletnik Sándor, Kálvin Sándor, Kocsis Gábor: Tomográfia a hallgatói laboratóriumban
TEACHING PHYSICS
 • S. Zoletnik, S. Kálvin, G. Kocsis: Tomography in students' laboratories
ESEMÉNYEK EVENTS
 • I. Nagy: The Annual Meeting XVII. of the Hungarian Biophysical Society
KÖNYVESPOLC
BOOKS
DOKUMENTUM
 • Hogyan működik az Univerzum? - beszélgetés Paul Daviesszel
DOCUMENTS
 • How does the Universe work? - talk with P. Davies
VÉLEMÉNYEK
 • Tarján Imre: Fontos az orvosképzés is...
OPINIONS
 • I. Tarján: There is important teaching for physician too ...