Fizikai Szemle
1996. április
XLVI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Á. Göncz: First rate physics in a poor country - Zoltán Bay's example 1946
 • Bárány Róbert Nobel-előadása
 • Robert Bárány's Nobel prize lecture 1916
 • Várpalota-Vienna-Uppsala - a talk with Anders Bárány (G. M.)
 • Éber Nándor, Bata Lajos: Folyadékkristályok az optoelektronikában
 • N. Éber, L. Bata: Liquid crystals in optoelectronics
 • It was wise to hire young people - a talk with Charles Simonyi (G. M.)
 • Klaus Becker: Tíz év múltán - a csernobili baleset radiológiai következményei
 • K. Becker: Ten years thereafter - the radiobiological heritage of the Chernobyl accident
 • Sándor Daróczy (1935-1996) (S. Nagy)
DOKUMENTUM
 • Csernobil - 10 év távlatából
DOCUMENTS
 • Chernobyl as seen by now
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Kawakatsu Hiroshi, Kishizawa Shinichi: Radioaktív sugárzások kimutatása “kóbor macska" módszerekkel
TEACHING PHYSICS
 • H. Kawakatsu, S. Kishizawa: Detecting radioactivity by "Stray Cats" methods
 • Csajági Sándor, Mascher Jenő, Krassói Kornélia, Zsúdel László: XXXVIII. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét
 • S. Csajági, J. Mascher, K. Krassói, L. Zsúdel: XXXVIII. Meeting of Hungarian Secondary School Teachers of Physics
VÉLEMÉNYEK
 • Lovas Rezső: Angol hatás a magyar tudományos nyelvben
OPINIONS
 • R. Lovas: English influence in Hungarian scienctific language
ESEMÉNYEK
EVENTS
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR