Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1996/1. 1.o.

KÖSZÖNTŐ A PAKSI NAPOKON

Szabó József
a PART vezérigazgatója

Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim!

A magyar műszaki és tudományos élet, de talán az egész magyar társadalom adósságát kívánjuk leróni, amikor felvállaltuk, - mert kötelességünknek éreztük - hogy az atomenergia-kutatásban, az atomenergia békés célú alkalmazásának gyakorlati megvalósításában világviszonylatban is kiemelkedő szerepet játszó magyar tudósokat egy kis "disputára" szólítjuk. Emléket kívánunk állítani nekik, mint világhírű tudósoknak és mint a magyar nemzet kiemelkedő egyéniségeinek. A szoborpark tudósai Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede, Hevesy György és Neumann János együtt dolgozva más nemzetek kiváló elméivel az emberiséget új korszakba, az atomkorba vezették.

A Paksi Atomerőmű méltó reprezentánsa a nukleáris energiatermelésnek. Valamennyien tudják, hogy milyen fontos szerepet játszik a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia termelésében, és élvezi a világ szakmai közvéleményének megbecsülését az atomenergia biztonságos alkalmazásáért. A hazai közvélemény többsége is elfogadja a Paksi Atomerőművet és tudatában van országos jelentőségének.

Annak ellenére, hogy már húsz év telt el az atomerőmű alapkövének ünnepélyes elhelyezése óta, az erőmű megőrizte fiatalságát, a kiemelkedő termelési eredmények mellett folyamatosan fejlődik, új meg új létesítményekkel gazdagodik. Építettünk blokkszimulátort, közép- és főiskolát, és ma adjuk át a látogatóink részére a Látogató Központot. Fontos, hogy az emberek megismerjék a nukleáris villamosenergia termelést, annak kockázatát és előnyeit.

Szeretnénk, ha az eddigi évi 10-12 ezer látogatót meghaladóan minél többen jönnének és megismernék az atomenergia helyét és szerepét világunkban. Célunk, hogy oldódjon a fenntartás az atomenergiával szemben és foglalhassa el reális és méltó helyét a villamosenergia termelés folyamatában.

Látogatóink megismerkedhetnek a világ és a magyar tudomány olyan nagyságaival, akiknek munkássága elvezethetett a nukleáris energia mindennapi használatához. Meg tudjuk mutatni, hogy a tudósok álma hogyan vált valósággá fél évszázad távlatában, hogyan sáfárkodtak az utódok a kiemelkedő szellemi tőke adományával. A szoborpark és a Látogató Központ a múlt, a szellemi örökség és a jelen egysége. A jelen és a múlt összekapcsolódásának és egységének élő reprezentánsa a mai avató fő vendégeként meghívott Teller Ede professzor úr, aki hozzájárult ahhoz, hogy résztvevője legyen a Paksi disputának, és volt olyan kedves, hogy a szoborpark tervezetét is véleményezze.

Sajnos betegsége miatt személyesen nem lehet közöttünk Teller professzor úr, de jelen van abban a levélben, melyet hozzánk és Önökhöz intézett. Kérem hallgassák meg a levél tartalmát.

Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Amikor megköszönöm Teller Ede szavait, egyúttal mielőbbi felgyógyulást, jó egészséget kívánok neki társaságunk és a magam nevében is, amit írásban fogok eljuttatni hozzá, megerősítve meghívásunk fenntartását.

Kérem hallgassák meg Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára ünnepi beszédét.

"Szabó József vezérigazgató úrnak

Paksi Atomerőmű
Paks, Magyarország

Tisztelt vezérigazgató úr!

Szerettem volna ott lenni Önökkel a Paksi Napon, hogy együtt ünnepeljük az erőmű sikerét, de jelenlegi egészségi állapotom nem engedi meg, hogy személyesen jelen legyek a Paksi Dispután. Gondolataimban Önökkel leszek. Köszönöm, hogy tudatában vannak a ténynek, hogy a magyar fizikusok jelentős szerepet játszottak a magenergia felszabadításában.

Hosszú idejű tapasztalataim alapján meg vagyok arról győződve, hogy az atomenergia nemcsak egy tiszta energiaforrás, amely fedezi majd gyermekeink és unokáink energiaigényeit. Az atomenergiát biztonságossá is lehet tenni, ha kellő tudományos és technológiai felkészültséggel és felelősséggel kezelik. Paksi látogatásaim során meggyőződtem róla, hogy ez a felkészültség és felelősség olyan mértékben megvan a Paksi Atomerőműben, ami csak kevés helyen tapasztalható másutt. Kérem Önöket, ezen az úton haladjanak tovább, nemcsak hazánk, Magyarország javára, hanem azért is, hogy példát szolgáltassanak arra a kiváló munkára, amely nagyban hozzájárulhat, hogy az egész világon elfogadják a biztonságos reaktorokat.

Kérem, adja át személyes üdvözletemet régi paksi barátaimnak, és az erőmű minden dolgozójának Tartsunk fenn továbbra is elevenen kapcsolatokat!

A legjobb kívánságait és szívbéli üdvözletét küldi az Önök régi barátja.

Őszinte híve

Teller Ede"