Fizikai Szemle
1993. október
XLIII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • V.L. Telegdi: Mind over matter: the intellectual content of experimental physics
 • Kiss Dezső: Részecskefizika gyorsítók nélkül
 • D. Kiss: Particle physics without accelerators
 • Gallieno Denardo: Szolitonterjedés optikai szálakban
 • G. Denardo: Soliton propagation in optical fibres
 • Looking forward to 2000 A.D.
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Holics László: Beszámoló az 1992/93. évi Középiskolai Fizikai Tanulmányi Versenyről
TEACHING PHYSICS
 • L. Holics: The '92/'93 Secondary School Physics Competition
 • Ronyecz József: A fényabszorpció kísérleti vizsgálata
 • J. Ronyecz: The experimental investigation of light absorption
 • Tolvaj László: Az 1993. évi Soproni Fizikus Napok
 • L. Tolvaj: Sopron Physics Days '93
 • Rajkovits Zsuzsa: Ifjú kutatók konferenciája, Minszk, 1993
 • Zs. Rajkovits: Young researchers' Conference '93 at Minsk
ESEMÉNYEK
EVENTS
TÁRSULATI ÉLET
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapszabálya
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
KÖNYVEK
 • Kovács László, Kovácsné Burján Gyöngyi: Fizikus útikönyv - kiegészítés
BOOKS
EREDMÉNYEK
RESULTS
VÉLEMÉNYEK
 • Világvége?
OPINIONS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR
DOKUMENTUM
DOCUMENTS