Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1993/10. 403.o.

2000 FELÉ
- A nukleáris energiával kapcsolatos tevékenység Távol-kelet felé mozdul el

Európai Nukleáris Hírhálózat

Míg a nukleáris energia alkalmazása pang Európában és az USÁ-ban, addig a Távol-keleten, elsősorban Japánban, Dél Koreában és általában Dél Ázsiában drámai növekedés figyelhető meg: 2000-ben mintegy 100 nukleáris egység fog működni a földrészen - amely a mai adatokhoz viszonyítva 43 %-os növekedést jelent.

A távol-keleti országok különböző okból választják a 21-ik századbeli energia igényük megoldására a nukleáris energia alkalmazását. Japánnak, Dél-Koreának és Taiwannak korlátozottak az energiaforrásai. Az olajimport hátrányosan befolyásolja a kereskedelmi egyenlegüket. Ez és az egyre növekvő elektromosság környezetbarát úton való kielégítése iránti igény vezetett arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagok helyett a nukleáris irányba mozduljanak el. Az olajban gazdag Indonéziában az elektromos áram iránti igény élesen növekszik. Az ország nyomás alatt áll, hogy külföldi devizaszerzés érdekében olajat exportáljon, mintsem, hogy áramtermelése érdekében azt elégesse. A nukleáris energia jelenti a megoldást. Kínának szén és vízenergia forrásai vannak egyes tartományaiban. A szállítási és távvezeték távolságai azonban hatalmasak. Számos tartományban ezért a nukleáris energia részt vállal az energia igények kielégítésében. A földrajzi és gazdasági okok egyaránt magyarázzák, amiért India és Pakisztán növeli a nukleáris erőműveit.

Japán

1992-ben a japán nukleáris erőműipar - 16 atomerő művében - a nemzet elektromos termelésének 27,7 %-át szolgáltatta. Ezeken belül az erőművek 44 reaktor egységgel rendelkeznek. A forralóvizes reaktor (boiling water reactor; BWR) és a nyomottvizes reaktortípusok (pressurized water reactor; PWR) száma egyenlően oszlik meg, plusz van még két eltérően tervezett egység. A 44 közül az OHI-4 február óta van kereskedelmi üzemben és Kashiwazaki Kariwa-3 az üzembehelyezési vizsgálatoknál tart és várhatóan hozzá fog járulni Japán nyári igényeinek kielégítéséhez. Az ország Elektromos Energia Koordinációs Tanácsa (Electric Power Coordination Council; EPCC) az igények évenkénti 2,3 %-os növekedését jósolja, ami 2001-re összesen 883,8 milliárd kilowattóra összenergia igénynek felel meg. Ennek biztosítása céljából 2000-ig további tíz reaktor egységgel egészítik ki a nukleáris állományt.

Bruttó nukieáris kapacitások (megawatt) 1993-ban és 2000-ben.

ország

kapacitás

1993

egységek száma

1993

kapacitás

2000

egységek száma

2000

kapacitás növekedés

%

Japán

35684

44

45528

54

28

Dél-Korea

7616

9

13636

16

79

Taiwan

5144

6

7144

8

39

India

1720

9

2820

14

64

Kína

300

1

3406

5

1035

Pakisztán

137

1

447

2

226

India

0

0

600

1*

Összesen

50601

70

73581

100

45

Megjegyzés: nem minden majd belépő egységet vettek pontosan figyelembe.
* 2003-ban

A Tokyo Electric Power Co. londoni irodájának helyettes vezérigazgatója, Ichiro Takekuro szerint "A TEPCO-nak mely jelenleg 14 egységünk működtetése révén az ország legnagyobb üzemeltetője, három új egysége van építés alatt Kashiwazaki Kariwában (4, 6 és 7)." Ezen valamennyi BWR blokk 2000-ben üzemelni fog. A 6-, és 7-es egység továbbfejlesztett BWR lesz. A Hokuriku erőmű igen hamarosan mint Japán 45-ik egysége kerül üzembehelyezésre, Shika-1, mely 513 megawattos BWR blokk Ezt követi szeptemberben a chubui Hamaoka-4, egy 1092 megawattos BWR egység. A következő év márciusában a kyushui Genkai erőmű harmadik egységét, majd 1997 júliusában a Genkai-4-et helyezik üzembe. Mindkettő 1127 megawattos PWR egység. A Tohuku által 1995-ben működését kezdő Onagawaga-2 769 megawattos BWR, hasonlóan a Shikoku-beli 846 MW teljesítményű Ikata-3 egységhez. Japán egyetlen 246 MW-os gyorsszaporító reaktorának beindítása, Monju közelében, többszöri halasztást szenvedett. Az eredetileg 1992-re tervezett indítás jelenleg 1994 tavaszán várható. Ahogyan közeledik a 2000. év, úgy Japán fejlett hazai nukleáris ipara új külföldi piacok felé fordul.

Taiwan

A létező nukleáris kapacitást a három (Chin-shan, Kuosheng és Maanshan) helyen működő hat egység biztosítja. Ezek Taiwan elektromos igényének 34,6 %-át, 32 milliárd kilowattóra teljesítményt biztosítottak 1992-ben. A nukleáris üzem a Taipower Közművek költségvetésében életfontosságú szerepet játszik. Taiwan összes áramtermelő kapacitása teljesen szabályozott. A múlt nyáron csak 6,7 %-os tartalék energiával működött, ami jóval a kívánatos 14 % alatt volt. A terven-kívüli leállások a Chinshan és. kuoshengi BWR erőművekben áramkorlátozásokkal fenyegettek.

A helyzeten könnyítendő, Taiwan új helyszínen (Yenliao) két egység építését tervezi, melyek 2000-ben lennének üzemképesek. Ezek bruttó összkapacitása 2000 megawatt lesz, ami a jelenlegi szint 40 %-os növekedését jelenti. A kürt nemzetközi versenytárgyalások értékelése most van folyamatban.

Kína

Kína az új "belépő" a nukleáris energiába azt követően, hogy ez év májusában a Sanghai közelében lévő Quinshan-1 egység megkezdte működését. A 288 megawattos PWR egység 0,5 milliárd kW-órát szolgáltatott a hálózatba, ami az ország energia igényének 0,1 %-a.

Mindazonáltal Kína áramtermelése növelésére irányuló tervei jelentősek: nyolc egység van kivitelezés alatt, illetve tervezve.

Befejezéshez közeledik Guandong megyében a Daya öbölbeni két 950 megawattos egység. Ezen két francia gyártmányú PWR egység 1993 végén, illetve 1994 júniusában kezdi meg a működését. A Quinshan-2 és -3 - két 600 MW-os PWR egység - kivitelezése megkezdődött és Kína javaslatokat vár két újabb egység létesítésére a Daya Öbölben. Az oroszok valószínűleg két további PWR-t építenek észak-kelet Kínában, Liaoningban.

Dél-Korea

Korea az övezetnek leginkább nukleáris energiától függő országa. Elektromos energia szükségletének 43,2 %-át fedezi nukleáris úton. Sikerei indították hét új egység létesítéséhez 2000-ig. Ez 6020 megawatt bruttó kapacitással növeli a hálózat teljesítményét, mely a jelenlegi szintet 20 %-kal növeli meg. Ezáltal az ország igényeinek mintegy felét nukleáris energia fogja biztosítani.

Wolsongban 1997-ben kerül a második 650 megawattos CANDU, nyomott-nehézvizes reaktor (PHRW) üzembehelyezésre. Ezt gyorsan követi hasonló egységek átadása: 1998-ban a Wolsong-3, majd 1999-ben a Wolsong-4-é. További egységek az 1995-től üzemelő harmadik 950 MW-os PWR egység Yonggwangban, melyhez a rákövetkező évben a negyedik egység járul. A 900 MWos PWR Ulchin-3 egység építése májusban kezdődött meg, s ezt követi az év vége körül a hasonló Ulchin-4 építésének megindulása. Ezek hálózatra kapcsolása 1998, illetve 1999-re várható.

Az évenként 13 %-os - szédítő iramú - igény-növekedés következtében Koreának 2006-ra további 44820 megawatt kapacitás létrehozatalával kell szembenéznie. Hogy ezzel megbirkózhasson, nukleáris állományát 2006-ban összesen 27 egységnek kell képeznie.

Indonézia

Az indonéz szigetvilág nem rendelkezik nukleáris energiával, de számára kényszerítő szükségszerűség annak megszerzése. Az áramigény évenként mintegy 15 %-kal nő az ország 179 milliós lakosságának 60 %-a otthonául szolgáló nagy népsűrűségű Jáván. 1991-ben Indonéziában további 10700 megawatt kapacitás igényt prognosztizáltak egyedül Jáva vonatkozásában 2000-ig (a meglévő 5800 megawatt kiegészítéseként). A jelentős mértékű gáz, olaj és szénkészletek feltárása ellenére, 2000 után jelentős energiahiányt jósolnak. Mint azt a BATAN, az ország atomenergia hivatalának vezérigazgatója Djali Ahimsa állítja, ez indokolja azt, hogy Indonézia a technológia-intenzív lehetőségre tekintsen a nyersanyagintenzív opció helyett. A Muria félsziget északi partján létesítendő (bruttó) 600 megawattos erőmű megvalósíthatósági terve 1996-ra befejezést nyer. Igenlő esetben, a Muria erőmű 2003-ra üzemelővé válik, ezáltal Indonézia potenciálisan a hetedik dél-ázsiai nukleáris hatalommá válik a 21-ik század kezdetén.

India

India jelenleg a saját nukleáris erőműveit építi, eredeti kanadai tervek alapján. Öt erőművében, mely kilenc egységből áll, 1992-93-ban 6,7 milliárd kilowattórát termeltek. Ez az összes áramtermelésnek csupán 1,8 %-át jelenti.

A tarapuri két BWR kivételével, India valamennyi egysége nehézvizes PHWR-ek. M.R. Balkrishnan, az Indiai Babha Atomkutató Központból mondta, hogy "A PHWR-ek természetes uránnal üzemelnek. Indiának nem lévén dúsító üzeme, jelenleg a PHWR-eket részesítjük előnyben". India jól felkészülten néz 2000 elébe. Kakrapar-1 mellett, mely májusban kezdett üzemszerűen működni, az országban öt 202 megawattos PHWR van építés alatt. A második egység Kakraparban, Bombaytől északra, 1994 júniusában lesz üzemben. "Bombaytől délre, új telepen (Kaiga) is építkezünk" magyarázta Balakrishnan. "Itt két egység fog 1996-ban és 1997-ben üzemelni. 1997 ugyancsak azon év, amikorra tervezzük Rajasthan-3 és -4 működtetését." Pénzügyi megfontolások miatt halasztódik a Tarapur-3 és -4 megkezdése, melyek nagyobb, 450 megawattos (bruttó) teljesítményű PHWR egységek.

2000 után további négy 220 megawattos egység van tervezési fázisban, Kaigában (4, 5 és 6.). Tárgyalások folynak még az oroszokkal két (átlag) 1000 megawattos WER PWR egység létesítésére Koodankulamban, mely India déli csücskén van. India első gyorsszaporító reaktorának projektje változatlanul aktív maradt.

Pakisztán Pakisztán korán kezdte el a nukleáris alkalmazást a Kanada által rendelkezésre bocsátott prototípussal, amely 20 éven át üzemelt. A Pakisztáni Atomenergia Bizottság (PAEC) 1972-óta üzemeltette a Karacsi közelében lévő 125 megawattos Kanupp PHWR-t. Ez az elmúlt évben 1,5 milliárd kilowattórát termelt, mely az ország elektromos igényének 1,2 %-a. Pakisztán 2000-ig terjedő elképzelései szerények. A Kínai Nemzeti Nukleáris Részvénytársaság az Iszlamabadtól délnyugatra 280 km-re lévő Chasmában a quinshani PWR módosított változatát építi fel. E 300 megawattos egység üzembehelyezése 1999 áprilisában várható. Ugyanoda egy második, 900 megawattos egységet is terveznek.

______________________________

Fordította: Pethes György, Magyar Atomenergia Bizottság