Fizikai Szemle
1993. július
XLIII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Szalay A. Sándor, David C. Koo, Nancy Ellman, Richard G. Kron, Jeffrey A. Munn, Thomas J. Broadhurst, Richard S. Ellis: Az Univerzum nagyléptékű struktúrájának mélységi fölmérése vöröseltolódás alapján
 • A.S. Szalay, D.C. Koo, N. Ellman, R.G. Kron, J.A. Munn, T.J. Broadhurst, R.S. Ellis: Deep redshift surveys as probes of 100 Mpc structures
 • Haim Harari: Mekkora lehet a neutrinó?
 • H. Harari: What size may a neutrino be?
 • Szabó Endre: A természetes földgáz (metángáz) radioaktivitásáról
 • E. Szabó: The radioactivity of natural (methane) gas
 • I. Kiss: Radiation preservation of food in Hungary
 • B.S. Pryster, N.P. Astasheva, V. Perepelyatnikova, A.S. Sobolev: A137Cs és 90Sr "talaj-növény-állat" láncolat a csernobili területeken
 • B.S. Pryster, N.P. Astasheva, V Perepetyatnikova, A.S. Sobolev: The 137Cs and 90Sr "soil-plant-animal" chain in the Chernobyl region
 • Horváth Gabi: Radonkamra a hálószobám
 • G. Horváth: My sleeping room as a radon chamber
 • The Galilei case: The painful misunderstanding belongs to the past...
L. Morlin:Ernő Levius
 • Gy. Marx: László Korecz
KÖNYVEK
BOOKS
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Eliezer Even: A napenergia tanítása
TEACHING PHYSICS
 • E. Even: Teaching sun energy
 • Rajkovits Zsuzsa, Skrapits Lajos: Magyar diákok nemzetközi versenyeken
 • Zs. Rajkovits, L. Skrapits: Hungarian students' performance at international competitions
 • Zátonyi Sándor, ifj. Zátonyi Sándor: Egy alternatív tankönyvsorozat
 • S. Zátonyi, S. Zátonyi, jr.: An alternative physics textbook series
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS