Fizikai Szemle
1993. április
XLIII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Gy. Egerszegi: Earth Summit at Rio
 • Czirók András: Számítógépes világmodellek
 • A. Czirók: Computer world models
 • Marx György: Napfény, üvegház, éghajlat
 • G. Marx: Sunlight, greenhouse, climate
 • Rozlosnik Noémi: Ólom a pesti levegőben
 • N. Rozlosnik: Lead in Budapest's air
 • Marx György: Oxigén, ózon, civilizáció
 • G. Marx: Oxigen, ozone, civilization
 • Gáspár Sándor, Bérces Attila: Az ultraibolya sugárzás hatása környezetünkre
 • S. Gáspár, A. Bérces: The effect of ultra violet radiation upon our environment
 • G. Mjönes: The Swedish view on radon control
 • Biodiverzitás
 • Biodiversity
DOKUMENTUM
DOCUMENTS
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Hobinka Ildikó, Riedel Miklós: Savas eső vizsgálata magyarországi iskolákban
TEACHING PHYSICS
 • I. Hobinka, M. Riedel: Acid rain measurements in Hungarian schools
VÉLEMÉNYEK
 • Carlo Ripa de Meana: Miért nem mentem el Rióba?
OPINIONS
 • C. R. de Meana: Why I did not no to Rio?