Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1993/4. hátlap

TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT FIGYELMEZTETŐ FELIRATOKÉRT

Mint tudósok és mint aggódó állampolgárok, messzemenően helyeseljük a törvényalkotók ama törekvését, hogy a gyártókat kötelezzék: potenciálisan veszélyes termékeikre helyezzenek el a fogyasztót figyelmeztető feliratot. Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy az eddig alkalmazott figyelmeztető szövegek csak a felszínt karcolják meg. Pedig e tekintetben tudomásul kell vennünk a 20. század fizikája által feltárt eshetőségeket. Azt javasoljuk, hogy a rendkívüli felelősséget átérző minden tudós vesse be befolyását olyan új törvények megalkotása érdekében, amelyek kőtelezik a forgalmazót: minden egyes termékét jól látható módon lássa el megfelelő figye1meztető feliratokkal.

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a gyártmány maga felé vonz minden más terméket - még más cégek termékeit is - egy olyan erővel, amely ama termékek tömegével egyenesen, távolságuk négyzetével fordítottan arányos.

VIGYÁZAT!

E termék minden grammja annyi energiát tartalmaz, amennyi 3 millió tonna trinitrotoluol romboló energiájának felel meg!

ÓVATOSAN

nyissa ki ezt a dobozt, mert benne parányi töltött részecskék mozognak olyan sebességgel, ami meghaladja az egymillió kilométert óránként!

FIGYELMEZTETJÜK A VÁSÁRLÓT:

A Határozatlansági Törvény értelmében lehetetlen egyszerre tudni pontosan, hogy ez az eszköz épp hol van és milyen sebességgel mozog.

ÓVÁS:

Ugyan nagyon kicsiny, de zérusnál biztosan nagyobb annak valószínűsége, hogy fellépjen a szaknyelven "alagutazás" néven ismert jelenség. Ezesetben ez az eszköz jelen helyéről eltűnik, és valahol máshol bukkan fel, például a szomszéd lakásban. Ebből eredő anyagi károkért a gyár semminemű felelősséget nem vállal.

TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT ÓVÁS:

Ha Ön ezt az eszközt használatba veszi, ezáltal visszafordíthatatlanul növeli az entrópiát, nagyobb rendetlenséget idéz elő a Világmindenségben. A gyártó cég jogilag nem tehető telelőssé, ha Ön ilyen ténykedéssel közelebb hozza az egész világ hőhalálát.

FIGYELEM!

Ez az árucikk környezetében összegyűri a teret és időt.

VIGYÁZAT!

E csomag tartalma 100 %-ban anyag. Ha ez a termék érintkezik az antianyag bármely formájával, katasztrofális robbanás következhet be!!!

A CSOMAG FELBONTÁSA ELŐTT ELOLVASANDÓ:

A Nagyszabású Egyesítés Elmélete szerint, amelyet egyes kitűnő szakértők elfogadnak, e termék alkotórészecskéi semmivé foszolhatnak szét valamikor a következő négyszáz milliárd év folyamán.

MEGJEGYZÉS:

E termék alkatrészeit gluonok ragasztják össze. Róluk keveset tudunk, ezért nem áll módunkban szavatolni, hogy a ragasztás meddig, milyen igénybevételig tart ki.

APRÓBETŰS FIGYELEMFELHÍVÁS:

Minden korábbi, ellenkező tartalmú kijelentéssel szemben elismerjük, hogy ez a termék 99,9999999999 %-ban ürességből van.

NAGY EGYESÍTŐ JOGOSULTSÁG:

A gyártónak műszaki értelemben joga van arra, hogy a következőt állítsa: ez tízdimenziós találmány. A vásárló ennek ellenére nem jogosult a szokásos háromdimenziós eszközökön túlmenő elvárás támasztására. Indokolás: a hét további dimenzió olyan szűkre van fölpöndörödve, hogy azok kimutathatatlanok.

ÓVÁS:

Egyes kvantumfizikusok szerint ez az árucikk nem létezik, amikor a vásárló nem néz, nem figyel oda. Ha létezik is, azt szétfoszlott állapotban teszi.

EGYENRANGÚSÁGI KRITÉRIUM.

Nem tagadjuk, hogy ez a kivételes értékű műtárgy ugyanolyan részecskékből (elektronokból, protonokból, neutronokból) van összerakva, mint egyes más gyártók sokkal értéktelenebb termékei. E miatt bejelentett utólagos kártérítési igényt nincs módunkban figyelembe venni.

TANÁCS AZ ÁRUSÍTÓNAK:

Az egész világ, beleértve ezt a műszert is a jövőben egy végtelenül kicsiny térfogatba omolhat össze. Ha onnan később egy új világ bontakozik ki, abban ezen műszer meglétét nem áll módunkban szavatolni.

New-York, 1993. április 1.

Susan Hewitt- Edward Subitzky

_____________________________________

Köszönjük Szentágothai Jánosnak, hogy felhívta szerkesztőségünk figyelmét erre a Journal of Irreproducible Results, valamint a Funny Times című amerikai szaklapokban megjelent életfontosságú felhívásra.