Fizikai Szemle
1991. december
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

  • G. Palló: XXth century (second half) physics in Hungary
  • Kürti Miklós: Az oxigénködtől a magspínrendeződésig
  • N. Kürti: From oxygen mist to nuclear spin ordering
  • Zs. Makra: Awards of the R. Eötvös Physical Society
A FIZIKA TANÍTÁSA
  • Légrádi Imre-Nagy Márton-Plósz Katalin-Vantsó Erzsébet: XXXIV. Országos Fizikatanári Ankét
TEACHING PHYSICS
  • I. Légrádi-M. Nagy-K. Plósz-E. Vantsó: The34th Meeting of Hungarian physics teachers
  • A XLI. évfolyam tartalomjegyzéke
  • Contents of the XLI. volume of the journal Fizikai Szemle