Fizikai Szemle
1991. július
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • G. Klein: A chess game against Death
 • Bitó János-Erőss György-Tar József: Az n dimenziós forgáscsoport egy új, zárt alakban történő ábrázolása
 • J. Bitó - Gy. Erőss - J. Tar: A new, closed representation of the n-dimensional rotation group
 • A. Korodi: L. Szilárd-Remembrance glimpses
 • Manfred Schidlowski: A világűrből származik, vagy a korai Földön jött létre az élet?
 • M. Schidlowski: Life on the early Earth: Bridgehead from Cosmos or autochthonous phenomenon?
 • R. Alpher: ...The idea was rejected as too temerary... (Interview)
 • Dezső Ervin: Műegyetemi emlékek a múltból
 • E. Dezső: Recalling long-ago Technical University happenings
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Barcza István: Előttem ült az iskolapadban...
TEACHING PHYSICS
 • I. Barcza: He set in the class bench before me...
 • Frey István - Hraskó Péter: Az általános vonatkoztatási rendszerben érvényes mozgásegyenletről
 • I. Frey - P. Hraskó: On equations of motion valid in general reference frames
 • Griger Ádám: Próbafelvételi a debreceni fizikus napokon
 • A. Griger: A probe admission examination at Physicists' Day in Debrecen
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Voszka Rudolf: Tizenöt éves az MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriuma
PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCIENCES OF THE ACADEMY
DOKUMENTUM
 • Szelényi Iván-Vizi E. Szilveszter: A tudományos kutatók tömeges kiáramlásának megelőzése
DOCUMENT
TÁRSULATI ÉLET NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
VÉLEMÉNYEK
OPINIONS