Fizikai Szemle
1991. június
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • D. Kosáry: Reforms without illusions and emotions
 • G. Klein: The djinnie out of the bottle
 • G.N. Flyorov 1913-1990
 • Papp István (1920-1991)
 • I. Papp 1920-1991
 • J. Muray 1930-1991
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Bozóky László 80 éves
PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCIENCES OF THE ACADEMY
 • Academician L. Bozóky 80 years old
 • W. Hoogland-O. Lock: Small countries and big talents (Interview G.M.)
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Holics László: Beszámoló az 1991. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyről
TEACHING PHYSICS
 • L. Holics: Report on the Secondary School Pupils' Competition in Hungary '91
 • Pécskai Zoltán: ATOMKI Középiskolás Pályázat 1991.
 • Z. Pécskay: The ATOMKI Competition for Secondary School Pupils '91
ESEMÉNYEK
EVENTS
TÁRSULATI ÉLET
 • Tolvaj László: Vermes ünnepség Sopronban
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
DOKUMENTUM
 • Második Éghajlati Világkonferencia
DOCUMENT
VÉLEMÉNYEK
 • Art Hobson: Az üvegházhatás, az ózon és a fizika szűklátókörűsége
OPINIONS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS