Fizikai Szemle
1991. március
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Gy. Csom: Present state and foreseeable future of the use of nuclear power I.
 • Kovács István: Mit hallott Galilei a pisai ferdetoronynál? II.
 • I. Kovács: What Galileo may (not) have heard at the tower of Pisa? II.
 • Horváth Gábor: A holdak kötött keringése, az árapályeffektus és az árapályfűtés
 • G: Horváth: The orbital period of moons, the tide effect, and tide heating
 • Ormai Péter: Sugárvédelmi adataink nemzetközi összehasonlításban
 • P. Ormai: Hungarian radiation protection data as evaluated in an international comparison
 • E. H.: János Boros 1912-1991
 • P. H.: András Ádám 1924-1990
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Radnai Gyula: Magyar nyelvű nemzetközi fizikaverseny Sopronban
TEACHING PHYSICS
 • Gy. Radnai: International Physics Competition in Hungarian language (Sopron 1990)
 • Nagy Márton: Sopron, a hazai fizika-tehetségkutatás és tehetséggondozás fellegvára
 • M. Nagy: Sopron, a citadel of Hungarian endeavour to spot and foster gifted young physicists
 • Abonyi Iván: Sopron és a tehetséggondozás
 • I. Abonyi: Sopron and the fostering of young gifted people T. Fonód: Sopron-an example
 • Fonód Tibor: A soproni példa
 • T. Fonód: Sopron - an example
 • Hollndonner László: A fizika tanulmányi versenyek és a tehetségkutatás
 • L. Hollndonner: Physics competitions and the spotting of gifted young people
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCIENCES OF THE ACADEMY
 • Physical Awards
BIOFIZIKUS HÍREK
NEWS OF THE BIOPHYSICAL SOCIETY
ESEMÉNYEK
EVENTS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
KÖNYVEK
BOOKS