Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1991/3. 94.o.

ÁDÁM ANDRÁS (1924-1990)

Ádám András Kolozsváron született. A háború után telepedett le Budapesten. A diploma megszerzése után Jánossy Lajos aspiránsa lett. A fény szerkezetének kísérleti vizsgálatát végezte, társszerzője a fotonkép közvetlen igazolását célzó 1955-ben publikált, de még ma is gyakran idézett dolgozatnak. Később kísérleti magfizikával foglalkozott, a gyors neutronok által előidézett magreakciókról jelentek meg cikkei. Ebből a témakörből lett a tudományok doktora. A BME-n évek óta tanította fizikára a leendő mérnököket. Súlyos betegségek sorozata után saját elhatározásából távozott. Halála fájdalmas veszteség kollégái és barátai számára.

H.P.