Fizikai Szemle
1991. február
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Lendvay Ödön: Új négykomponensű félvezető anyag: a GaPAsSb és alkalmazása félvezető lézerek létrehozására
 • E. Lendvay: GaPAsSb - a new quaternary semiconductor material for semiconductor lasers
 • J. Rónai-Pfeifer: Edmund Lendvai 1933-1990
 • Kovács István: Mit hallott Galilei a pisai ferdetoronynál? I.
 • I. Kovács: What Galileo may (not) have heard at the tower of Pisa? I.
 • L. Gutay: Physics - not only a mytologhy ...
 • Bitó János - Erőss György - Tar József: A többrétegű neurális hálózatok működési mechanizmusának elemzése
 • J. Bitó - Gy. Erőss - J. Tar: Analysis of the operating mechanism of multilayer neuron networks
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Kirsch Éva: Nemlineáris differenciálegyenletek vizsgálata analóg szimuláció segítségével
TEACHING PHYSICS
 • É. Kirsch: Investigation of nonlinear differential equations by analog simulation
 • Bérces György - Főzy István - Juhász András - Tasnádi Péter: Molekulasúly meghatározása Bunsen féle effúzióméterrel
 • Gy. Bérces - I. Főzy - A. Juhász - P. Tasnádi: Molecular weight determination with the Bunsen effusiometer
 • Bakos Tamás - Koppány Attila: Radonfigyelő mérések a balatonfüredi Lóczy Lajos gimnáziumban
 • T. Bakos - A. Koppány: Radon monitoring measurements in the L. Lóczy Gymnasium at Balatonfüred
ESEMÉNYEK
EVENTS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS