Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1991/1. 1.o.

Hazajöttem

Teller Ede

Nem könnyű megszólalnom, de beszélnem kell. Ez hihetetlen esemény számomra. Mélyen hálás vagyok, egész különösen hálás.

Azzal indultam Magyarországra, hogy itt is azzal foglalkozzam ami engem legjobban érdekel. Hallottam, hogy ez a valami itt nagyon fontos.

A mi századunkban hatalmasan nagy változást jelent, hogy az atomokat megértettük. A fizikából és a kémiából egy tudományt csináltunk. Elvben. Ezt pedig reménységgel kell köszöntenünk. Nem pedig félelemmel, mint azt világszerte sokan teszik. Különösen nekünk a feladatunk, hogy meglássuk az utat, az óvatos utat, ami úgy vezet tovább, hogy félelemre ne is legyen ok.

Amire gondolok most, az természetesen az atomenergia. Tegnap Paksra látogattam. Nincs kétségem, hogy Magyarország számára nagyon fontos az atomenergia, de fontos az egész világnak. Atomenergia nélkül nem szűnhet meg az óriási különbség a haladott és az elmaradott országok között. Az atomenergia révén kilátás nyílik egy harmonikus világ felépítésére. De ez nem megy óvatosság nélkül. Ezen kell munkálkodnunk. Magam is ezen dolgoztam évtizedek óta, mert fontos és mert érdekel. Az energia Magyarország számára nagyon lényeges. Ha nem ijedünk meg, ha értelmesen fogunk dolgozni, akkor e téren Magyarország vezető helyet foglalhatna el a világban.

Hazajöttem. Nagy megrázkódtatás volt számomra. Megkérdezték, hogy mit érzek. Nem tudtam elmondani. Oly sokat érzek, hogy azt most nem tudom szavakba foglalni. Talán két hét múlva majd képes leszek rá. Érzésem egy része a lelkesedés. A nagyobb jövő reménye. Annak a reménye, hogy a magyar szó sokat jelentsen, nemcsak a magyaroknak, de mindenkinek. A modern világ számára különösen fontos vezérlő elv a szó, amely máról holnapra megváltoztathatja, félelmetesen változtatja a világot. De ne változtassa félelmetesen! Változtassa úgy, hogy az emberek sejtsék, érezzék, megértsék, hogy félelem nélküli lehet a jövendőnk a szónak legszebb értelmében. Köszönöm.


Teller Ede dec. 1-én hazánkba érkezett és mint a
Budapesti Műszaki Egyetem volt diákja a
Műegyetemre látogatott.
Képünkön Teller Ede a tanreaktort tanulmányozza
a rektor és a reaktorfizikusok társaságában.

Teller Ede az MTA rendkívüli közgyűlésén

___________________________
Teller Ede két napot töltött Magyarországon. 1990. december 3-án, Akadémiánk rendkívüli közgyűlésén Kosáry Domokos adta át a tiszteleti tagságot jelentő oklevelet. Teller Ede a fenti szavakkal köszönte meg a kitüntetést.