Fizikai Szemle
1991. január
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • E. Teller: At home again
 • Teller Ede: A "GEJZÍR" reaktor jelentősége a reaktorbiztonság fejlődésében
 • E. Teller: The significance of the reactor "Geysir" for the development of reactor safety
 • E. Teller: On non-existent ghosts...
 • Szergényi István: Energiaigényprognózis alapjai a megújuló magyar gazdaságban
 • I. Szergényi: The basis for energy demand forecasts in the rejuvenated Hungarian economy
 • Kovács István: Áttekintés a magyarországi molekulaspektroszkópiai kutatások történetéről
 • I. Kovács: The history of molecular spectroscopy in Hungary
 • S. Damjanovich: Lajos Tóth (1902-1990)
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Papp Györgyné: Globális kérdések - globális felelősség
TEACHING PHYSICS
 • Mrs. Gy. Papp: Global problems - global responsibility
  C. Stoneman: Risk and responsibility education in science teaching
 • C. Stoneman: Kockázat és felelősség a természettudományok tanításában
 • Horváthné Toró Csilla-Pákó Gyula: Középiskolai fizikatanárok XXXIII. országos ankétja és eszközkiállítása
 • Cs. Horváth Toró - Gy. Pákó: XXXIII. Meeting of Hungarian secondary school physics teachers
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROC. OF THE DEP. FOR MATH. AND PHYS. SCIENCES OF THE ACADEMY
 • Resolution of the extraordinary general assembly of the Hungarian Academy of Sciences December 3-4, 1990
TÁRSULATI ÉLET
 • Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnökének üdvözlő levele az MTESZ 1990. novemberi közgyűléséhez
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
 • Greeting message by Árpád Göncz, President of the Hungarian Republic
BIOFIZIKUS HÍREK
 • Keszthelyi Lajos: Biofizika a Fizikai Szemlében
NEWS OF THE BIOPHYSICAL SOCIETY
 • L. Keszthelyi: Biophysics in our Journal
 • A Magyar Biofizikai Társaság Közgyűlése
DIÁKFÓRUM
 • Szappanos Gábor: Fizikushallgatók nemzetközi konferenciája. ICPS
STUDENTS' FORUM