Fizikai Szemle
1990. november
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • C. Rubbia: Today's physics at CERN
 • Meskó Attita: Földrengések, földrengésveszélyeztetettség Magyarországon
 • A. Meskó: Earthquakes and earthquake risks in Hungary
 • J. Csordás: A system localizing damage within the hermetic volume of nuclear reactors
 • Bodó Zalán: Szilárd anyagok optikai állandóinak meghatározása spektroellipszometria segítségével
 • Z. Bodó: Determination of optical constants of solid state materials by spectro-ellipsometric methods
 • Gy. Gergely: Zalán Bodó (1920-1990)
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Kürti Miklós: Energia-alternatívák / Kockázat-nevelés fizikatanítási konferencia
TEACHING PHYSICS
 • N. Kürti: Energy alternatives (Conference on risk education)
 • Horváth Ákos - Horváth Gábor: A Kordylewski-féle porholdak kialakulásának számítógépes modellezése
 • Á. Horváth - G. Horváth: Computer modelling of the coming about of Kordylewski dust satellites
 • Bakos Zsoltné: Nemzeti Szakképzési Intézet
 • Mrs. Zs. Bakos: National Institute for Professional Education
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT FOR MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES OF THE ACADEMY
 • Proc. of Dept. for Phys. Sci. of the Academy
FIZIKA MINDENHOL
 • Keresztesi Miklós: Foltkártya-olvasó mikroszámítógéphez
PHYSICS EVERYWHERE
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
EREDMÉNYEK
RESULTS
ESEMÉNYEK
EVENTS