Fizikai Szemle
1990. október
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • G. Marx: Akademican Gy. Csikai - 60
 • Angeli István: Totális neutronhatáskeresztmetszetek tömegszámfüggése
 • I. Angeli: Neutron cross sections
 • Szabó József: Fúziós folyamatok csillagokban és a jövő fúziós reaktoraiban
 • J. Szabó: The mass number dependence of nuclear fusion reactions
 • Szebényi Imre: A környezet savasodását okozó légszennyező SOx és NOx kibocsátás csökkentése
 • I. Szebényi: The reduction of environment acidification
 • J. Viszlay: Low activity radioactiv waste
 • Abonyi Iván: A klasszikus fizika modelljei II.
 • I. Abonyi: The models of classical physics II.
A FIZIKA TANíTÁSA
 • Kovács László - Dénes László: Nukleáris nyomdetektoros alapkészlet középiskolai és főiskolai használata
 • L. Kovács - L. Dénes: Nuclear trace detectors
 • A. Kálmán: The J. Öveges Memorial Competition in Tata
 • Az 1990. évi Mikola-versenyek
 • The Mikola Competitions 1990
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROCEEDINGS OF DEPARTMENT OF THE HUNGARIAN SCIENTIFIC ACADEMY
 • Proc. of Dep. of Hungarian Scientific Academy
ESEMÉNYEK EVENTS
 • L. Szótér: János Szabó 1925-1990
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS