Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/10. 289. o.

CSIKAI GYULA KÖSZÖNTÉSE

Marx György
az Eötvös Társulat elnöke

Munkatársaink, barátaink, tanítványaink százai-ezrei üdvözlik kartársi megbecsüléssel és tanítványi tisztelettel Csikai Gyula professzort, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat volt főtitkárát és elnökét, a Kossuth Lajos Tudományegyetem volt rektorát, a New Yorki Tudományos Akadémia rendes tagját, a Magyar Tudományos Akadémia matematikai és fizikai osztályának alelnökét, 60. születésnapja alkalmából. A köszöntésekhez csatlakozik a Fizikai Szemle jelen száma.

Csikai Gyula 1930. október 31-én született hazánk keleti táján; Tiszaladányban, falun. A Debreceni Református Kollégiumban és a Kossuth Lajos Tudományegyetemen eltöltött tanulóévek után 1953-ban szerzett tanári oklevelet. Szalay Sándor tanította meg a magfizika szépségeire, a kísérletező kutatás értékére és a tanári munka egyedülálló őrömére. Az a ma már tudománytörténeti érzékű fényképfelvétel, amely megmutatja, hogy a ködkamrában 6He-atommag bomlásakor a keletkezett elektron és a visszalökődő 6Li-ion nem ellentétes irányban repülnek szét, hanem a kirepülő láthatatlan (anti)neutrinótól is jókora visszarúgást kapnak, Csikai Gyula kandidátusi értekezéséből tankönyvek lapjaira, a Fizikai Szemle címoldalira is rákerült.

Csikai Gyula kutatásai a neutronok által kiváltott magátalakulások vizsgálatira konvergáltak. 160 tudományos közleményét a tudományos folyóiratok mintegy 400 helyen idézik. A Csikai-Pető-szabályról szól lapunk jelen számának következő írása. A javarészt Debrecenben elvégzett kísérleti munka tanulságait használja fel az a Csikai Gyula által irt monográfia, amely két kötetben, "A gyorsneutron- generátorok kézikönyve" címen az Egyesült Államokban (a CRC Press kiadásában 1987-ben angolul) jelent meg.

Csikai Gyula jövőérzékeny gyakorlatiassága csakhamar felismerte, hogy a különböző elemek neutronhatáskeresztmetszeteinek értéke alapvető fontosságú az atomenergetikában. Sorra méri sok izotóp gyors neutronokkal szemben mutatott szórási és reakcióhatáskeresztmetszetét, így járulván hozzá e mind fontosabb tartomány Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által vezetett feltérképezéséhez. Az Ügynökség megbízásiból szervezte és segítette sok fejlődő ország nukleáris technikájának elindítását és továbbvitelét (Irak, Kuba, Marokkó, Nigéria, Peru, Szudán, Thaiföld, Vietnám, Zambia). Személyes melengető élményem, milyen közvetlen szeretettel gondolnak Csikai professzor úrra tivoli kontinensek tőlünk elütő bőrszínű fizikusai. Már legendává emelkedett az a történet, amikor egy marokkói piacon az egyik emléktárgyárus kezében - csak úgy ránézésre - uránércet fedezett fel, azután csavargó-gyűjtögető-üzletelő gyerekeket kérdezve nyomozta ki az ismeretlen uránmező helyét.

Csikai Gyula tudja mégis legjobban, hogy a szülőhazában végzett nevelőmunka a legszebb és hosszú távon leggyümölcsözőbb tevékenység. A Debrecenben tanult fizikusok kísérleti érzéke, a Debrecenben felkészített fizikatanárok hivatástudata az egész országban érezhető, az egész ország felemelkedéséhez járul hozzá. Hatvani István, Gyulai Zoltán, Szalay Sándor után most Csikai Gyula emeli magasra a kísérleti fizika tanításinak fáklyáját a hajdúvárosban, hogy annak fénye nem csak országunk határáig, de távoli kontinensekig ragyogjon.

Csikai Gyula professzor úr munkája nem maradt elismerés nélkül. Az Eötvös-Társulat Bródy-díját és Eötvös-érmét az Akadémia I. fokozatú díja, az Állami díj, a "Magfizikában elért rendkívüli teljesítmény díja" (Amerikában), a Nemzetközi Biográfiai Központ tiszteletbeli tanácstagsága (Angliában) követte. Nevelői tevékenységét méltányolja az Oktatásügy Kiváló Dolgozója elismerés. Kutató, tanító, tudományszervező működését ismerte el az arany Munka Érdemrend.

Csikai Gyula vállalta a nehéz feladatokat (Tudományos Minősítő Bizottság, IUPAP Magfizikai Bizottsága, Európai Fizikai Társaság tanácsa, OTKA és MTA bizottságok, stb.) Volt dékán, rektor, főtitkár, elnök, miniszterhelyettes. De eközben soha nem mondott le arról, hogy a katedráról közvetlenül vezesse be a leendő tanárokat és fizikusokat a fizika szépségeibe, hogy személyesen mutassa be nekik a legszebb kísérleteket. Önzetlen munkája példaképül állhat mindannyiunk előtt.

Biztos vagyok benne, hogy Csikai Gyula minden éremnél és oklevélnél többre értékeli azt a csendes hatást, amelyet a magyar iskolákra és laboratóriumokra gyakorolt. Azt a szeretetet, amellyel tanítványai és barátai tekintenek fel rá Debrecenben, Magyarország-szerte és azon túlról is.