Fizikai Szemle
1990. augusztus
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • P. Jakucs: Ecological approach to the decay of forests in Hungary
 • Gordon J. Aubrecht: Az üvegházhatás és a légköri széndioxid
 • G.J. Aubrecht: Glass-house effect and the atmospheric carbonoxyd
 • Levegőszennyezés
 • Air-pollution
 • Mészáros Ernő: A légköri ózon és az emberi tevékenység
 • E. Mészáros: Atmospheric ozone and the human activities
A FIZIKA TANíTÁSA
 • Papp Györgyné - Gecső Ervin: Hogyan gondolják a magyar tizennyolcévesek?
TEACHING PHYSICS
 • Gy. Papp - E. Gecső: How do the 18-year-olds think it now?
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROCEEDINGS OF DEPARTMENT OF THE HUNGARIAN SCIENTIFIC ACADEMY
 • K. Nagy: Major developments in Physics in Hungary
NÉGYSZÖGLETES KERÉK PROBLEMS
 • I. Lovas: Mihály Moravcsik
KÖNYVEK
BOOKS