Fizikai Szemle
1990. július
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

  • I. Tarján: Opening address
  • G. Marx: A subjective history of physics
  • Földes István: Termonukleáris fúziómikrorobbantással
  • I. Földes: Thermonuclear fusion with micro-detonations
  • Lasanda György - Tompa Kálmán: Mag mágneses kettős rezonancia
  • G. Lasanda - K. Tompa: Double nuclear magnetic resonance
A FIZIKA TANíTÁSA
  • Kontra György - Franyó István - Victor András: Az iskolai műveltség belső arányai
TEACHING PHYSICS
  • G. Kontra - I. Franyó - A. Victor: The internal proportions of school education
DIÁKFÓRUM STUDENTS FORUM
  • P. Budai: Why? What? How?
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
ESEMÉNYEK
EVENTS