Fizikai Szemle
1990. június
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • H. Joachim Schlichting: Egy újfajta energiaforrás: a takarékosság -- 161.o.
 • H. J. Schlichting: Saving energy as a new energy source
 • P. S. Bhogal: Geotermikus energia a nagy kelet-afrikai hasadékvölgyben és globális kitekintés -- 166.o.
 • P. S. Bhogal: Geothermal power - Riff Valley as case study
 • Hanna Goldring: A Nap, mint energiaforrás -- 170.o.
 • H. Goldring: The Sun as an energy source
 • Tadao Sogawa: Napenergia a XXI. század számára -- 173.o.
 • T. Sogawa: Solar energy for the 21st century
 • Kalecsinszky Sándor: Magyar melegvizű tavak, mint hőtárolók -- 176.o.
 • S. Kalecsinszky: Warmwater lakes in Hungary as energy buffers
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • H. M. C. Eijkelhof, K. Klaassen, P. L. Lijnse: A tanulók radioaktiívitással kapcsolatos fogalmairól -- 179.o.
TEACHING PHYSICS
 • H. M. C. Eijkelhof, K. Klaassen, P. L. Lijnse: Pupils' perception of radiation risks
 • John L. Lewis: Energia, környezet, oktatás -- 183.o.
 • J. L. Lewis: Energy, environment, education


 • Berényi Dénes: A. D. Szaharov 1921-1989 -- 188.o.
 • D. Berényi: Andrey Sakharov 1921-1989
 • A. D. Szaharov: A Világmindenség töltésszimmetriájának megbomlása -- 189.o.
 • A. D. Sakharov: The upsetting of charge symmetry in the Universe
NÉGYSZÖGLETES KERÉK PROBLEMS
ESEMÉNYEK EVENTS
KÖNYVEK BOOKS