Fizikai Szemle
1990. május
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • G. Marx: Risk
 • L. Samuelsson: Radon indoors
 • J.U. Ahmed: Radonészlelési módszerek
 • J.U. Ahmed: Radon detecting methods
 • G.C. Camplin - D.L. Henshaw: Az alfa háttér mérése
 • G.C. Camplin - D.L. Henshaw: Monitoring background alpha radiation
 • Tóth Eszter: Radon az iskolában
 • E. Tóth: Radon monitoring in the school
A FIZIKA TANíTÁSA TEACHING PHYSICS
 • A. Matula - A. Pataki: Monitoring radiation contamination in the school
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT HíREI NEWS OF THE R. EÖTVÖS PHYSICAL SOCIETY
 • High-level award
ESEMÉNYEK EVENTS
 • Awards in ATOMKI