Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/5. hátlap

INTÉZETI DÍJAK AZ ATOMKI-ban (1990)

A SZALAY SÁNDOR DÍJAT (30.000 Ft) Fényes Tibor tudományos osztályvezető kapta a ciklotron nyalábján végzett eredményes magspektroszkópiai kutatásaiért.

Fényes Tibor mintaszerűen megtervezett és előkészített program szerint rövidéletű páratlan-páratlan atommagok meghatározott csoportjainak magspektroszkópiai vizsgálatát végezte el a ciklotron nyalábján, gamma-spektroszkópiai és speciális béta-spektroszkópiai technikát használva. Közelmúltban zárult le egy hosszabb komplex mérési program a rövidéletű indium izotópokra vonatkozólag. Külön ki kell emelni Fényes Tibor szerepét kutatócsoportja munkájának szervezésében és a tudományos utánpótlás nevelésében, és azt a tényt, hogy az ő programjai a legeredményesebbek a ciklotron kihasználásában.

Az INTERDISZCIPLINÁRIS DÍJAT (20.000 Ft) Kováts Zoltán tud. főmunkatárs és Mikecz Pál tud. munkatárs (megosztva) kapták a ciklotronizotópok előállítása és alkalmazása terén elért eredményeiért.

Az elmúlt évek során megkezdődött a ciklotronnál több rövidéletű radioaktív izotóp rendszeres előállítása orvosi diagnosztikai célra (GA-67, I-123), mások előállítására eredményes előkísérletek folytak (pl. In-111, F-18, stb.). Ezekben döntő szerepe volt Kovács Zoltánnak és Mikecz Pálnak, akik ezen túlmenően résztvettek ezen és más ciklotron-izotópok eredményes alkalmazásában különböző területeken, így pl. az ökológiában.

A KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAT (15.000 Ft) Pécskay Zoltán tud. munkatárs kapta a fizikai kutatás eredményeinek a középiskolás tanárok és diákok körében történő terjesztéséért.

Pécskay Zoltán lelkesedéssel és különös gonddal foglalkozik a középiskolai tanárok intézeti kutatásainak megszervezésével, elősegítve ezzel a fizikai kutatás eredményeinek és a kutatómunka szellemének széleskörű elterjedését. Ezen túlmenően kiemelkedő a szerepe a Fizikus Napok során a középiskolások számára kiirt pályázatok előkészítésével, annak lebonyolításával kapcsolatosan. Eredményesen szervezi a pályázatok bírálatát, a díjkiosztás eseményét, igyekszik ezeket minél hasznosabbá tenni mind a tanárok, mind a diákok minél szélesebb köre számára.

B.D.