cimlap

Fizikai Szemle
2005. szeptember
LV. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

  felsorol  Cserti József: A szivárvány fizikája - I. (HTML) vagy PDF   felsorol  J. Cserti: The optics of the rainbow - I
  felsorol   Mészáros Péter: A nagyenergiájú neutrínók és a kozmikus sugárzás fizikája és asztrofizikája   felsorol  P. Mészáros: High energy neutrinos. Cosmic ray physics and astrophysics
  felsorol   Papp Tibor: A Lagrange-mechanika alapjai   felsorol  T. Papp: The foundations of Lagrangian mechanics
  felsorol  Kun Mária: Fiatal csillagok és környezetük kölcsönhatásai (HTML) vagy PDF   felsorol  M. Kun: Interactions of young stars with their surrounding
  felsorol   Héjjas István: A fáziskontraszt-mikroszkóp és tanulságai   felsorol  I. Héjjas: Phase contrast microscopy
MEGEMLÉKEZÉSEK
  felsorol  Klopfer Ervin: Tisztelgés a Simonyi-féle gyorsítóépítő iskolának (HTML) vagy PDF
COMMEMORATIONS
  felsorol  E. Klopfer: K. Simonyi's school of accelerator builders
A FIZIKA TANÍTÁSA
  felsorol   Pálfalvi László: Ismét Földközelben a Mars!
TEACHING PHYSICS
  felsorol  L. Pálfalvi: Planet Mars again near to the Earth
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  felsorol  Hogyan árnyékolható le a mobiltelefon (Tichy Géza) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  felsorol  How to screen a mobile phone (G. Tichy)
A FIZIKA VILÁGÉVE HÍREI
  felsorol  Fény a világ körül - in memoriam Albert Einstein (HTML) vagy PDF
WORLD YEAR OF PHYSICS 2005 NEWS
VÉLEMÉNYEK
  felsorol  Megjegyzés egy relativitáselmélet-értelmezéshez (András Ferenc) (HTML) vagy PDF
OPINIONS
  felsorol  Comments on an interpretation of the theory of relativity (F. András)
  felsorol  A BME Kémiai Fizika Tanszékének helyzete (Noszticzius Zoltán, Farkas Henrik)   felsorol  The Department of Chemical Physics at Budapest Technical University (Z. Noszticzius, H. Farkas)
HÍREK - ESEMÉNYEK
  felsorol  Kitüntetés
EVENTS
  felsorol  Awards