cimlap

Fizikai Szemle
2005. június
LV. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

  felsorol  Domokos Péter: Semleges atomok lézeres hűtése és csapdázása   felsorol  P. Domokos: Laser cooling and trapping of neutral atoms
  felsorol  Antal Ákos, Kály-Kullai Kristóf, Farkas Henrik: A napsugárzás spektruma és az emberi szem érzékenysége   felsorol  Á. Antal, K. Kály-Kullai, H. Farkas: The spectrum of our Sun's radiation and the spectral sensitivity of the human eye
  felsorol  Gránásy László, Pusztai Tamás, Börzsönyi Tamás: A polikristályos megszilárdulás térelméleti modellezése (HTML) vagy PDF   felsorol  L. Gránásy, T. Pusztai, T. Börzsönyi: A field theory simulation of polycrystalline solidification
MEGEMLÉKEZÉSEK
  felsorol  Makranczy Béla 1912-2004 (Raics Péter, Hadházy Tibor) (HTML) vagy PDF
COMMEMORATIONS
  felsorol  Béla Makranczy, 1912-2004 (P. Raics, T. Hadházy )
  felsorol  Emlékülés Szigeti György akadémikus születésének 100. évfordulója alkalmából (Gergely György) (HTML) vagy PDF   felsorol  Centenary session commemorating academician G. Szigeti (G. Gergely)
A FIZIKA TANÍTÁSA
  felsorol   Erlichné Bogdán Katalin, Dede Miklós, Darai Judit, Demény András: Hely- és időmérés, adatfeldolgozás V-Scope és számítógép alkalmazásával
TEACHING PHYSICS
  felsorol  K. Bogdán-Erlich, M. Dede, J. Darai, A. Demény: Measurement and processing of position and time data using V-Scope and computer
  felsorol   Gruiz Márton, Tél Tamás: Káoszról, kicsit bővebben (HTML)   felsorol  M. Gruiz, T. Tél: More about chaos
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  felsorol  Fraktálok (Vicsek Tamás) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  felsorol  Fractals (T. Vicsek)
VÉLEMÉNYEK
OPINIONS
HÍREK - ESEMÉNYEK
  felsorol   A NuPECC távlati tervek
EVENTS
  felsorol  Plan for future of NuPECC
KÖNYVESPOLC
BOOKS