Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/9. 348.o.

BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND, A TUDÓS FOTOGRÁFUS

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Bp.) és a
Magyar Tudománytörténeti Intézet (Piliscsaba) közös kiadványa
a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 21 köteteként. Budapest, 2001, 203 o.
A kötetet összeállította és a kísérő tanulmányt írta Kis Domokos Dániel.
"A fotográfus Eötvös Loránd" című fejezet Kincses Károly szakmai közreműködésével készült.

Különös fontosságú kötetnek jutottunk a nyomára, ezért is tán megbocsátható az elkésettnek is minősíthető recenzió. A kötet majdnem 250 olyan fényképfelvétel tematikailag rendezett reprodukciója, melynek nagy része meglehetősen kalandos úton került mára a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, az országos Műszaki Múzeum és a Magyar Fotográfiai Múzeum (és még néhány más intézmény) gyűjteményébe. Feldolgozásuk azonban néhány közismert kivételtől és egy-két újabb kori gyűjteményes kiadványtól eltekintve - hiába, ilyen a hálás történelmi utókor - váratott magára E sorok írója 1958 óta az ELTE Fizikai Könyvtárában meglehetősen közel került a "féltve őrzött, s ezért csaknem elfeledett" Eötvös-hagyatéknak, mely több szekrény aljában hevert vastag porréteg alatt és háborús törmelékek között. Ezeknek a dokumentumoknak a mentése, tudományos feldolgozása Svékus Olivér közreműködésével akkor megkezdődött, pár éves előkészület után a gyűjtemény az MTA levéltárába került, hogy egyszer a hatalmas anyagot megfelelő szakmai elkötelezettséggel a jövőben feldolgozhassák. Úgy látszik az ezredforduló, amelynek közelébe esett Eötvös Loránd születésének 150-ik évfordulója (1998), megtörte a jeget, az Eötvös-életmű tudományos és köz-, illetve magánéleti dokumentumai otthont találtak a Geofizikai Intézet Eötvös Múzeumában, és egyre-másra kezdenek megjelenni a fennmaradó, újra megtalált. nem egyszer kifejezetten a pusztulás elől megmentett dokumentumok.

Ilyenek közé tartoznak az ebben a kötetben bemutatott fotográfiák. A gyűjtemény főleg Eötvös saját készítésű fényképeit sorakoztatja fel - ebben természetesen a hegymászó Eötvös bemutatása nagy részt foglal el -, amelyben a fotográfus Eötvös és a hegymászó Eötvös e két tudományos ambíciójának és nem egyszer nemzetközi elismerést is kivívott teljesítményeinek lehetünk kései tanúi De nemcsak a tudományos igényű turisztika, a hegymászás a tárgya e kötetnek. Bőven találunk benne Eötvös által készített és róla a munkatársak készítette fotókat a gravitációs mérések hazai vagy kissé távolabbi vidékeken végzett expedícióiról is.

Nagy öröm e kötetet forgatni. A fotók reprodukciói miatt különleges nyomdai eljárással készült kötet természetesen nagy kollektíva (Baráth István, Bodoky Tamás, Szabó Zoltán - ELGI, Kincses Károly - Magyar Fotográfiai Múzeum, Gazda István ­ Magyar Tudománytörténeti Intézet, Kis Domokos Dániel és Neidenbach Ákos és még többen mások) munkáját dicséri. A kötet megjelenését a MOL Rt., a MTA II. osztálya és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.

A. I.