Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/8. 303.o.

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY MEGHIRDETÉSE A 2003/2004. TANÉVRE

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium a 2003/2004. tanévre meghirdeti az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt az általános és a középiskolák tanulói számára.

A versenyre I. kategóriában a középiskolák 11-12. osztályos tanulói, míg II. kategóriában az általános és a középiskolák 7-10. osztályos tanulói nevezhetnek. A verseny kétfordulós. Az első forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. A versenybizottság a II. fordulóra az 1. kategóriából maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából maximum 10 tanulót hív be. A II. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg.

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai - elsősorban magfizikai-sugárvédelmi - fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök: • mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete • hőmérsékleti sugárzás törvényei, fotonok • fényelektromos jelenség, Compton-jelenség • de Broglie-összefüggés, elektronok interferenciája • Heisenbergféle határozatlansági összefüggés • a hidrogénatom hullámmodellje • a kvantumszámok szemléletes jelentése: s, p és d állapotok • az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata • az atommag és szerkezete: proton, neutron • rendszám és tömegszám; magerők és kötési energia; radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás • maghasadás, neutron-láncreakció; atombomba, atomreaktor, atomerőmű; atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata; sugárvédelmi alapismeretek; magfúzió, a Nap energiatermelése • Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága • részecskegyorsítók működési elvei • környezetvédelmi alapismeretek: például CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk, radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

- Marx György: Atomközelben
- Marx György: Életrevaló atomok
- Marx György: Atommagközelben
- Radnóti Katalin, szerk.: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat
- Radnóti Katalin, szerk.: Modern Fizika CD

Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.eszi.hu/Szilard/index.htm honlapon.

Az országos döntőbe bejutott tanulók könyvjutalomban részesülnek. Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A 11-12. osztályosok versenyében az első 5 helyezett felvételi kedvezményekben részesül fizikából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnökfizikus szakán, valamint a tudományegyetemek fizikusi és fizikatanári szakjain.

A versenybizottság vezetője Sükösd Csaba tanszékvezető egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-posta: sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1/463-2523, fax: 1/463-1954.

A verseny felelőse Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030 Paks, Dózsa György u. 95. E-posta: csajagi@eszi.hu. Tel.: 75/519-300, Fax: 75/414-282.

Az iskolák a versenyre 2004. január 15-ig jelentkezhetnek az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán (1027 Budapest, Fő u. 68. Tel./fax: 1/201-8682) a versenyzők nevének, kategóriájának feltüntetésével. Nevezési díj nincs.

Az első forduló időpontja 2004. március 1., 14-17 óráig. A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság az Eötvös Loránd Fizikai Társulaton keresztül küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az első forduló dolgozatait a szaktanárok javítják és legkésőbb 2004. március 8-án postázzák az Eötvös Társulat címére. A Versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az értesítést legkésőbb 2004. március 26-ig postázza a döntőbe jutott tanulók iskoláinak.

A II. forduló 2004. április 17. és 19. között kerül megrendezésre Pakson, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (7030 Paks, Dózsa Gy, u. 95.). A versenyzők és a kísérő tanárok étkezési és szállásköltségét a rendezők fedezik.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium