Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/8. 280.o.

A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

A NAÜ szakértői befejezték a paksi atomerőműben bekövetkezett fűtőelem-tisztítási üzemzavar felülvizsgálatát

Budapest, 2003. június 25. - A NAÜ szakértői küldöttsége a mai napon befejezte a Paksi Atomerőműnél április 10-én az üzemanyag tisztítása során bekövetkezett üzemzavar felülvizsgálatát. A vizsgálatot a magyar kormány azon célból kérte, hogy az függetlenül értékelje az üzemzavar okait, valamint az erőmű és a magyar hatóságok ezzel kapcsolatos tevékenységét. A munkacsoport a NAÜ saját; valamint Ausztria, Kanada, Finnország, Szlovákia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szakértőiből állott.

Miroslav Lipar, a munkacsoport vezetője, sajtókonferencián foglalta össze a munkacsoport öt területen tett megfigyeléseit:

A Vezetésre vonatkozólag a küldöttség megállapította, hogy mind az Országos Atomenergia Hivatal (OAH), mind a Paksi Atomerőmű elkötelezett az erőmű biztonságának javítására.

Megállapították, hogy a gőzfejlesztő előző években történt tisztításának következtében lerakódások jöttek létre az üzemanyag-kazettákon. Elhatározták, hogy a kazettákat meg kell tisztítani, és egy külső céget kell megbízni a tisztítási technológia kifejlesztésével és működtetésével. A csoport úgy vélte, hogy az üzemanyagtisztító tartály és rendszer nem a NAÜ biztonsági előírásai szerint készültek. Sem az OAH, sem Paks nem alkalmazták a konzervatív döntéshozatali módszereket, a még ki nem próbált üzemanyag-tisztító rendszer biztonsági elemzésénél.

A szakértői csoport megállapította, hogy túlságosan bíztak a Fűtőanyag-tisztító rendszer tervezésére, irányítására és üzemeltetésére kiválasztott vállalkozóban. Az éves leállási időszak menetrendjének időszorítása, az előző sikeres tisztítási műveletek által ébresztett bizalommal közösen járult hozzá, hogy enyhébben értékelték az új rendszer terveit és üzemeltetését, amelyben a reaktorból, közvetlenül a tervezett leállás után kivett fűtőelemkazettákat is kezeltek.

A felügyelő hatóság tevékenységének vizsgálata során a NAÜ szakértői csoport megállapította, hogy az OAH alulértékelte az üzemanyag tisztítására javasolt rendszer tervének biztonsági jelentőségét, aminek következtében a szükségesnél kevésbé szigorúan végezték a rendszer felülvizsgálatát és értékelését. Ebből egy "elvi engedély" kiadása is következett, amely nem tartalmazott átfogó felülvizsgálatot és értékelést.

Az üzemanyag-tisztításnak az üzemzavar alatt végzett műveleteivel kapcsolatban a NAÜ csoport azt találta, hogy a vállalkozó az erőmű megfelelő felügyelete nélkül dolgozott. Általában, a résztvevő személyzet nem kapott megfelelő oktatást az adott tevékenység biztonsági vonatkozásairól. Ezen felül a kezelési és az üzemzavari utasítások sem készültek kielégítő szinten.

A sugárvédelem vonatkozásában a NAÜ szakértők azt találták, hogy a paksi erőmű megfelelő módon gondoskodott a sugárzási szint figyeléséről és a dolgozókat ért dózis becsléséről. A paksi erőmű és a hatóságok által szolgáltatott adatok, illetve dózisbecslések alapján a NAÜ csoport nem talált arra utaló jeleket, hogy a NAÜ Biztonsági Szabványai által meghatározott évi foglalkozási dóziskorlátot túllépték volna.

A csoport egyetértett az erőmű és a hatóság értékelésével, amely szerint a kibocsátás következtében a lakosságot ért dózisterhelés nem lépte túl a NAÜ Biztonsági Szabványaiban specifikált éves dóziskorlátot.

Az átláthatóság vonatkozásában: a NAÜ csoport teljes mértékben hozzáférhetett az összes információhoz, és megkapta a személyzet támogatását mind Pakson, mind az OAH-ban. A csoport függetlenül ellenőrizhetett minden olyan információt, amelyet mérvadónak vélt a vizsgálat szempontjából. Mind Paks, mind az OAH kifejezte, hogy örömmel venné a NAÜ jövőbeni támogatását az üzemzavar további vizsgálatában és kezelésében, valamint az üzembiztonságának növelésében.

A NAÜ csoport egy sor ajánlást is tett a fenti, illetve egyéb területeken elvégzendő javításokra. A mai napon a team bemutatott és átadott egy szövegtervezetet (Technikai Megjegyzések) az OAH-nak a csoport megállapításairól és javaslatairól, hogy azt tényszerűen véleményezhesse. Ezt a dokumentumot a NAÜ Titkárság még felülvizsgálja és egy hónapon belül átadja a végleges jelentést a magyar kormánynak. A magyar kormány a végleges jelentést nyilvánosságra kívánja hozni.

Az Országos Atomenergia Hivatal engedélyével az OAH Hírlevél 6. évf. 3. számából átvéve.