Fizikai Szemle
2003. július
LIII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • J. Németh: Science and education in science: 21th century expectancies
 • Lévai Géza: Realitás a komplexitásban: a PT-szimmetrikus kvantummechanika
 • G. Lévai: Reality in complexity: PT-symmetrical quantum mechanics
 • Trócsányi Zoltán: A perturbatív térelmélet legújabb eredményei
 • Z. Trócsányi: Recent results of perturbative field theory
 • I. Farkas, J. Vicsek, D. Helbing: Mexican waves in excitable media
 • Tompa Kálmán: Vízmolekulák és élet: rádióhullámok az élőanyag-kutatásban
 • K. Tompa: Water molecules and Life: radio waves in live matter research
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • Meeting and device exposition of primary school physics teachers (J. Berkes)
 • B. Jarosievitz: Determination results of the solar constant all over Europe
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
 • Z. Papp, A. Papp-Patai: Why is science teaching losing and what can be done to change this situation
 • Lázár István: Médiaoktatás az iskolákban - velünk vagy nélkülünk?
 • I. Lázár: Teaching media essentials at school: with us or without us?
ESEMÉNYEK
EVENTS
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR
KÖNYVESPOLC
BOOKS