Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/6. 221.o.

AZ ELFT 2003. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat május 31-én az ELTE Természettudományi Karának épületében tartotta meg idei - ezúttal tisztújító - küldöttközgyűlését. A Társulat Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a közgyűlésre 137, a területi szervezetek és a szakcsoportok által megválasztott küldött kapott meghívást, akik közül 70 fő jelent meg, így a közgyűlés kezdettől fogva határozatképes volt.

A Társulat elnökének megnyitóját, valamint Bencze Gyula, a fizikai tudomány doktorának "Meddig hallgathat a fizika?" címmel megtartott napirend előtti előadását követően a közgyűlés a kisebb módosításokkal elfogadott eredeti napirendnek megfelelően kezdte meg munkáját.

A Társulat 2002. évi, a beszámolási év mérlegét és eredménykimutatását is tartalmazó közhasznúsági beszámolóját a társulat főtitkára ismertette, majd előterjesztette a 2003. év költségvetéséről szóló javaslatot. (A 2002. évi közhasznúsági beszámoló teljes szövege megjelenik a Fizikai Szemlében, valamint megtalálható a Társulat http://www.kfki.hu/elft/ címen elérhető honlapján is.)

Az előterjesztések vitájában több felszólaló igényelte, hogy a Társulat és annak elnöksége az eddigieknél határozottabban lépjen fel a fizikának a közoktatásban tapasztalható háttérbe szorítása ellen. Javaslat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a Társulat illetékes szervei a szakszerű tájékoztatás igényének kielégítésére foglalkozzanak a Paksi Atomerőműben történt 2003. áprilisi üzemzavar következményeivel és az azok elhárítása érdekében tett lépésekkel. Az előterjesztéseket és a Felügyelőbizottság ugyancsak ismertetett jelentését a vitát követően a küldöttközgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el, majd határozatot hozott a Felsőoktatási Díj új elnevezéséről: "Marx György Felsőoktatási Díj".

A továbbiakban a Küldöttközgyűlés az alapszabály előírásainak megfelelően kétévi időtartamra megválasztotta a Társulat új tisztségviselőit. A Társulat új elnöke Németh Judit akadémikus, főtitkára Szabó Gábor egyetemi tanár (Szeged) lett. Az elnökség újonnan megválasztott tagjai alelnökként Kovách Ádám, Papp Katalin és Patkós András, főtitkárhelyettesként Härtlein Károly, Kotek László, Mester András és Ujvári Sándor. Egy alelnöki hely elegendő szavazat híján nem került betöltésre. A Felügyelőbizottság tagjai lettek Woynarovich Ferenc (elnök), Juhász Nándor, Kopcsa József, Sulik Béla és Zsudel László.

A tisztségviselők megválasztása mellett a Küldöttközgyűlés Gyulai József akadémikust, a Társulat előző elnökét tiszteletbeli elnökké, G. Amsel francia professzort a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta. A Társulat Érmét az idén Gaál Istvánnak ítélte oda a közgyűlés.

A választások eredményének kihirdetését követően Gyulai József adta át a 'I'ársulat idei díjait. Prometeusz Díjban részesült Bencze Gyula, Felsőoktatási Díjat kapott Kotek László. A szakmai díjak sorában Bródy-díjban részesült Derényi Imre, Novobáczky-díjat Bajnok Zoltán, Szalay Sándor-díjat Sudár Sándor kapott. A Fizikai Szemle idei nívódíjait Krausz Ferenc és Szegő Károly kapták meg. Ezt követően az EPS-12 konferencia kiemelkedően eredményes megszervezésében közreműködöttek köszöntésére került sor, majd a Küldöttközgyűlés a Társulat új elnökének zárszavával ért véget.

K.Á.