Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/5. 187.o.

AZ MTA FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÜLÉSE

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályán a 2003. évi Akadémiai Nagyhét alkalmából Fizikai Fődíjat kapott VINCZE IMRE, a fizikai tudomány doktora (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet). Vincze Imrének a fém alapú amorf rendszereken kifejtett munkássága úttörő jellegű. Ezen anyagcsalád mágneses tulajdonságairól és atomi szerkezetéről közölt eredményei olyan alapvető felismerésekhez vezettek, melyek nemzetközi szinten is döntően alakították e kutatási terület arculatát. Ezen túl jelentős eredményeket ért el a vékonyrétegek és a nanokristályos rendszerek atomi szerkezete és mágneses tulajdonságai közötti kapcsolat megértésében is.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Díjat adományozott:

PAPP GÁBOR-nak, a fizikai tudomány doktorának, az MTA TKI tudományos tanácsadójának. Papp Gábor elsősorban véletlenmátrix-modellekkel és (ultra-)relativisztikus nehézion-ütközésekkel foglalkozott. Legfontosabb eredményei: 1. a véletlen mátrixok egyszerűsített formalizmusának kidolgozása és alkalmazása a nagyenergiás fizika, biofizika és szilárdtestfizika területein. 2. Nagy tranzverz impulzusú mezonok spektrumának leírása nagyenergiás mag-mag ütközésekben az anyag új fázisának (kvarkanyag) feltételezésével. 3. Az anyag extrém nagy sűrűségen kialakuló dikvark fázisa tulajdonságának leírása. 4. A nukleáris anyag folyadék-gáz típusú fázisátalakulási tulajdonságainak a meghatározása.

UNGÁR TAMÁS-nak, a fizikai tudomány doktorának, az ELTE Általános Fizika Tanszéke egyetemi tanárának. A röntgendiffrakciós csúcsok intenzitáseloszlásának a korábbiaknál pontosabb kimérésével és a mért intenzitáseloszlás általa kifejlesztett kiértékelésével módszert dolgozott ki az anyagok számos tulajdonságát alapvetően befolyásoló mikroszerkezetének (diszlokáció- és szemcseszerkezetének) jellemzésére.

SÜTŐ ANDRÁS-nak, a fizikai tudomány doktorának, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete tudományos tanácsadójának, aki alapvető eredményeket ért el a kondenzált anyagokat leíró matematikai fizika területén.