Fizikai Szemle 2003/4 - Berényi D.: Köszönet Zsuzsának!

Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/4. 121.o.

KÖSZÖNET ZSUZSÁNAK

Aki figyelmesen nézte végig a Fizikai Szemlének ezt a számát, az bizonyára észre vette, hogy a megszokott helyről hiányzik egy név, amelyik több mint fél évszázadon át mindig ott szerepelt, Turiné Frank Zsuzsa neve.

Viharos félévszázad volt, nagy és fájdalmas átalakulásokkal a társadalomban és hatalmas fejlődéssel a fizikában. Ez alatt a több mint fél évszázad alatt vált a Fizikai Szemle a magyar fizikus közösség határainkon messze túl is ismert, nélkülözhetetlen kommunikációs eszközévé, összetartó erejévé. És ez alatt az idő alatt nincs egyetlen szám sem, amelyik valamilyen formában ne viselné magán Zsuzsa keze nyomát.

Marx György valóban méltó és pótolhatatlan munkatársra talált benne. Zsuzsa figyelmét a magyar fizikát és fizikusokat érintő egyetlen esemény sem kerülte el. Milyen konferencia vagy ülésszak, előadás volt itt vagy ott, milyen évforduló közeledik vagy haláleset történt, amelyről írni kell, amiről meg kell emlékeznünk. Kereste a megfelelő szerzőket, akitől ígéretet kapott, azt nem hagyta nyugodni, míg a cikket meg nem írta, és őt is lehetett bármikor "zavarni", felhívni, megkeresni akár az Eötvös Társulatban, korábban az MTESZ-ben, de otthon is.

Köszönjük Zsuzsa! És azt is köszönjük, hogy most, amikor átadta a stafétabotot, most sem hagyott cserben bennünket, a Szerkesztőbizottság tagja maradt, és tapasztalataival, széles látókörével segíti azt a kollégát, aki átvette feladatkörét.

Kedves Zsuzsa!

A Szerkesztőbizottság, de az egész magyar fizikus közösség is jó egészséget, további eredményes munkát kíván, remélve, hogy a továbbiakban több idő jut a pihenésre is, mint eddig.

Berényi Dénes
főszerkesztő