Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/1.

MARX GYÖRGY PUBLIKÁCIÓI

KÖNYVEK

A1

Nemstatikus gravitációs terek - Eötvös Egyetem, Budapest (1950) 62 oldal

A2

Relativisztikus dinamika - MTA, Budapest (1956) 82 oldal

A3

BÉKÉSSY A., FREUD G., KÁROLYHÁZY F., MARX GY., NAGY K.: Elméleti fizikai feladatok - Tankönyvkiadó, Budapest - 1. kiadás (1951) 501 oldal, 2500 példány; 2. kiadás (1962) 528 oldal, 4000 példány

A4

Túl az atomfizikán - Gondolat, Budapest (1960) 278 oldal, 5500 példány

A5

Za hranicami atomovej fiziky (A4 szlovákul) - Bratislava (1963) 276 oldal

A6

Kvantummechanika - Műszaki Könyvkiadó, Budapest - 1. kiadás (1957) 296 oldal, 1100 példány; 2. kiadás (1965) 416 oldal, 3250 példány; 3. kiadás (1971) 291 oldal, 5000 példány

A7

Vvedenie b kvantovoju mechaniku (A6 oroszul) - Akadémiai Kiadó (1962) 346 oldal

A8

Uvod da kvantové mechaniky (A6 csehül) - Nakladateltvi Techniké Literatury, Praha - 1. kiadás (1965) 296 oldal; 2. kiadás (1968) 310 oldal

A9

KÁROLYHÁZY F., MARX GY., NAGY K.: Statisztikus mechanika Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1965) 360 oldal, 1600 példány

A10

Jövőnk az Univerzum - Magvető Könyvkiadó, Budapest (1969) 400 oldal, 3400 példány

A11

Gyorsuló idő - Kriterion, Bucarest (1972) 143 oldal

A12

Kimeríthetetlen anyag - Magvető Könyvkiadó, Gyorsuló Idő sorozat, Budapest - 1. kiadás (1975) 112 oldal, 15 000 példány; 2. kiadás (1976) 112 oldal, 10000 példány

A13

Életrevaló atomok - Akadémiai Kiadó, Budapest (1978) 320 oldal, 5000 példány

A14

Jövőidőben - Magvető Könyvkiadó, Budapest (1979) 148 oldal, 23 000 példány

A15

TÓTH E., HOLICS L., MARX GY.: Atomközelben - Gondolat Könyvkiadó, Budapest (1980) 297 oldal, 15000 példány

A16

BEREND T.L, CSÁSZÁR A., MARX GY., NÁDORI L., POSZLER GY., SZENTÁGOTHAI J., SZÉPE GY., SZŰCS E.: Műveltségkép az ezredfordulón - Kossuth Könyvkiadó, Budapest (1980) 237 oldal

A17

KÉRI G., MARX GY., RUBIK E.., VARGA T., VEKERDI T.: A bűvös kocka - Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1981) 206 oldal, 100 000 példány

A18

KÉRI G., MARX GY., RUBIK E., VARGA T., VEKERDI T.: Magicseszkijat Kub (A17 bolgárul) - Technika, Sophia (1983) 192 oldal

   

A19

E. RUBIK, T. VARGA, G. KÉRI, G. MARX, T. VEKERDI: Rubik's Cubic Compendium (A17 angolul, ford.: D. Singmaster) - Oxford University Press, Oxford (1987) 225 oldal

A20

BAKÁNYI M., FODOR E., MARX GY., SARKADI I., TÓTH E., UJJ J.: Fizika a gimnáziumok I. osztálya számára - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 500000 példány: 1. kiadás (1981) 151 oldal, 36000 példány; 2. kiadás (1982) 151 oldal, 36000 példány; 3. kiadás (1983) 151 oldal, 36000 példány; 4. kiadás (1984) 151 oldal, 36000 példány; 5. kiadás (1985) 151 oldal, 36000 példány; 6. kiadás (1986) 151 oldal, 36000 példány; 7. kiadás (1987) 151 oldal, 36000 példány; 8. kiadás (1988) 151 oldal, 36 000 példány; 9. kiadás (1989) 151 oldal, 36 000 példány; 10. átdolgozott kiadás (1990) 36 000 példány; 11. kiadás (1991) 145 oldal, 36000 példány; 12. kiadás (1992) 145 oldal, 36000 példány; 13. kiadás (1993) 158 oldal; 14. kiadás (1994) 158 oldal; 15. kiadás (1995) 158 oldal; 16. kiadás (1996) 158 oldal, 15800 példány; 17. kiadás (1997) 158 oldal; 18. kiadás (1998) 158 oldal; 19. kiadás (1999) 158 oldal; 20. kiadás (2000) 158 oldal, 8200 példány

A21

E. TÓTH, G. MARX: Physics for 14+ (A20 angolul, ford.: L. Marx) - 200 oldal, JATE Press, Szeged, Hungary (1990)

A22

E. TÓTH, G. MARX: Fisica par 14+ (A20 spanyolul, ford.: L. Sajó Bohus) - Universidad Simon Bolivar, Caracas (1995)

A23

E. TÓTH, G. MARX: Physics of Heat (A20 kínaiul)-People Education Press, Beijing (1997) 154 oldal

A24

A természet játékai - Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest (1984) 317 oldal, 50 000 példány

A25

Games Nature Plays (A24 angolul) - OOK Press, Veszprém, Hungary (1984) 220 oldal, 600 példány

A26

Pellit Lounnon Mallina (A24 finnül) - Matemaattisten Aineiden Opettajien Lütto, Helsinki (1988) 155 oldal

A27

V. CANUTO, C. HENEZ, G. MARX, S. BELIAIEV: Collective Excitations of Nuclei (lecture notes) - Latin American Summer School in Mexico (1985), McGraw Hill, New York

A28

Weak Interactions of Matter (lecture notes) - Instituto Politechnico National, Mexico (1985) 126 oldal

A29

GECSŐ E., MARÓTHY L., CSOM GY., MARX GY., TÓTH E., SÜKÖSD Cs.: Nukleáris ismeretek - OOK, Veszprém (1989) 172 oldal, 500 példány

A30

Educating for an Unknown Future - Reprint, OOK, Veszprém, Hungary (1990) 187 oldal

A31

At the Crossroads of History - Eötvös Society, Budapest (1991) 54 oldal, 500 példány

A32

M. DEBEAUVAIS, W.D. HALLS, H.V. HENTIG, T. HUSÉN, G. MARX, A. TUIJNMAN: School in the Modern European Society - Pergamon, London (1991) 420 oldal

A33

GECSŐ E., MARX GY., PAPP K., TÓTH E.: Szép új világunk - Akadémiai Kiadó, Budapest (1991) 170 oldal, 2000 példány

A34

Beszélgetés marslakókkal - OOK-Press, Veszprém (1992) 200 oldal, 4000 példány

A35

The Voice of the Martians - 1. kiadás: Eötvös Society, Budapest (1994) 213 oldal, 1000 példány; 2. átdolgozott kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest (1996) 450 oldal, 600 példány; 3. kiadás CD-n: OMIKK, Budapest (1998); 4. átdolgozott kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest (2001) 427 oldal

A36

Extraterrestrial message - (A35 japánul, ford.: Tsuneo Morita) Nippon Hyoron (2001) 337 oldal

A37

Atommag-közelben - Mozaik Stúdió, Szeged (1996) 240 oldal, 5000 példány

A38

MARX GY., NÁRAY-SZABÓ G. (szerk.): Modernizációs Charta '97 - MTESZ (1997) 24 oldal

A39

Szilárd Leó - "A múlt magyar tudósai" - Akadémiai Kiadó, Budapest (1997) 186 oldal

A40

A marslakók érkezése - Akadémiai Kiadó, Budapest (2000) 422 oldal, 7000 példány, MTA nívódíj (2000)

A41

CSAJÁGI S., MARX GY., UJVÁRI S., RADNÓTI K.: Nuclear problems for students - Szilárd Verseny Alap, Paks (2000) 36

A42

G. MARX, CS. SÜKÖSD, S. UJVÁRI: Eugene Wigner Centennial - Eötvös Physical Society (2002) 180 oldal

A43

Wigner Jenő - "A múlt magyar tudósai" - Akadémiai Kiadó, Budapest (2002) 232 oldal

IDEGEN NYELVŰ TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

B1

Über den Spin des Photons - Acta Hungarica Physica 0 (1950) 36-42

B2

Some Notes on the Quantisation of Real Fields - Acta Physica Hungarica 1 (1951) 104-106

B3

Drehimpuls in der Quantentheorie der Wellenfelder - Acta Physica Hungarica 2 (1952) 209-234

B4

Relativistiche Elektrodynamik der Magnete - Acta Physica Hungarica 2 (1952) 67-84

B5

Über die Dilatationsschwingungen der Atomkerne - Acta Physica Hungarica 3 (1952) 1-10

B6

Dilatationsschwingungen der Atomkerne - Naturwissenschaften, Braunschweig 39 (1952) 476-477

B7

Die Wechselwirkung der Elementarteilchen und die Erhaltungssätze - Acta Physica Hungarica 3 (1953) 55-58

B7b

Lepton Charge Conservation - "Neutrino'72" conference, National Technological Library - OMKDK, Budapest (1972) I/123-134

B8

Das elektromagnetische Feld in bewegten anisotropen Medien - Acta Physica Hungarica 3 (1953) 75-94

B9

G. MARX, G. GYÖRGYI: Der Energie Impuls-Tensor und ponderomotorischen Krüfte in Dielektrika - Acta Physica Hungarica 4 (1954) 213-242

B10

P. FARAGÓ, G. MARX: Quantum Effects in the Interactions of Electrons and Electromagnetic Fields - Acta Physica Hungarica 4 (1954) 23-30

B11

Über die Erhaltung der Fermionenladung - Zeitschrift für Naturforschung, Braunschweig 9a (1954) 1051-1052

B12

The Equation of Motion of a Magnetic Dipole - Bulletin Academiae Pol. Scientificae Class III, Warszawa 2 (1954) 219-224

Bl3

G. MARX, G. SZAMOSI: Relativistic Motion in a Scalar Field (letter) - Bulletin Academiae Pol. Scientificae Class III, Warszawa 3 (1954) 475-479

B14

G. SZAMOSI, G. MARX: Classical Motion of the Nucleons in Scalar Meson Field -Acta Physica Hungarica 4 (1955) 221-238

B15

The Force Acting on Polarizable Media in Classical Electrodynamics (letter) - Nuovo Cimento Supplemento X1 (1955) 265-271

B16

G. SZAMOSI, G. MARX: Klassische Bewegung der Nukleonen in skalarem Mesonenfeld - Annalen der Physik, Berlin VI-15 (1955)182-185

B17

G. MARX, K. NAGY: Der Energie-Impuls-Teasor der Strahlung in Dielektrika - Acta Physica Hungarica 4 (1955) 297-300

B18

P. FARAGÓ, G. MARX: Quantum Effects in the Interaction between Free Electrons and Electromagnetic Field - Physical Review 99 (1955) 1063-1064

B19

G. MARX, G. SZAMOSI: Über die Oberflächenergie angeregter Atomkerne - Acta Physica Hungarica 5 (1955) 189-198

B20

Über die Streuung von Photonen on Neutrinos - Acta Physica Hungarica 5 (1955) 357-358

B21

G. MARX, G. GYÖRGYI: Über den Energie-Impuls-Teasor der elektromagnetischen Strahlung in Dielektrika - Annalen der Physik, Berlin VI-16 (1955) 241-256

B22

On the Variational Principle of Dielectrics - Bulletin Academiae Pol. Scientificae Class III, Warszawa 4 (1956) 29-35

B23

Impulsübergäbung durch unstätigen elektromagnetischen Wellen in Dielektrika - Bulletin Academiae Pol. Scientificae Class III, Warszawa 4 (1956) 79-81

B24

Relativistic Effects in Heavy Nuclei - Nuclear Physics 1 (1956) 660-669

B25

Innere Arbeit in der relativistischen Dynamik - Acta Physica Hungarica 6 (1956) 353-364

B26

G. MARX, M. ZIEGLER: Relativistic Two Body Problem in Scalar Field - Acta Physica Hungarica 7 (1957) 125-133

B27

G. GYÖRGYI, G. MARX: Symmetry Operations of the Hilbert Space and Selection Rules Concerning the Interacations of Baryons and Mesons - Nuovo Cimento Supplemento 5 (1957) 159-181

B28

Selection Rules in the Theory of K Mesons - Acta Physica Hungarica 7 (1957) 497-500

B29

On the Principle of the Minimum Number of States - Nuovo Cimento 6 (1957) 1235-1237

B30

G. MARX, K.F. NAGY: Proposed Strong Interaction of Muons - Nuclear Physics 12 (1958) 125-132

B31

On the Second Order Wave Equation of Fermions I - Nuclear Physics 9 (1958) 337-346

B32

On the Second Order Wave Equation of Fermions II - Nuclear Physics 10 (1959) 468-473

B33

Fundamental Theorem of Continuous Transformations in Quantum Theory - Acta Physica Hungarica 9 (1959) 393-402

B34

F. KÁROLYHÁZY, G. MARX: Strong Interactions in the Four Dimensional Isotopic Space - Acta Physica Hungarica 10 (1959) 421-428

B34b

Universelle Kaon-Kopplung - Veröffentlichungen der Universität Jena, Naturwissenschaften 8 (1959) 371-375

B35

G. MARX, KÁZMÉR F. NAGY: The Problem of the Anomalous Mass of Muons - Acta Physica Hungarica 11 (1960) 161-176

B36

G. MARX, N. MENYHÁRD: Cosmic Neutrino Radiation - Science 131 (1960) 299-300

B37

G. MARX, N. MENYHÁRD: Über die Perspektiven der Neutrino-Astronomie -Mitteilungen der Sternwärte Budapest 44 (1960) 1-13

B38

Über die Energieprobleme der interstellaren Raumfahrt - Acta Astronautica 6 (1960) 366-372

B39

G. MARX, M. ELKISHEN: Absorption of High Energy Neutrinos - Acta Physica Hungarica 12 (1960) 257-262

B40

CHEN SHI, G. MARX: Pion Decay and the Anomalous Interaction of Muons - Acta Physica Hungarica 13 (1962) 251-255

B41

Model with Superconductive Solution in Quantum Field Theory - Acta Physica Hungarica 14 (1962) 27-36

B42

G. MARX, J. NÉMETH: The Role of Photoneutrinos in the Evolution of Stars - Mitteilungen der Sternwärte Budapest 52 (1963) 1-12

B42b

G. MARX, J. NÉMETH: Photoproduction of Neutrinos in Nuclear Coulomb Field - Proc. International Conference on High Energy Physics, CERN-Geneve (1962) 498-499

B43

The Mechanical Efficiency of Interstellar Vehicles - Acta Astronautica, New York 9 (1963) 131-139

B43b

Limits on Interstellar Space Flight - Proc. "Communication with Extraterrestial Intelligence" (Bjurakan), szerk.: C. Sagan, McGraw-Hill, New York (1971) 215-220

B43c

Limits on Interstellar Space Flight (japánul) - "Communication with Extraterrestial Intelligence", szerk.: J. Jugaku, Tokyo (1976) 270-277

B44

The Aboundance of Two Neutrinos in the Universe - Nuovo Cimento 30 (1963) 1955-1959

B44b

The Cosmic Neutrino Background - Leaflets of the Pacific Astronomical Society, San Francisco 443 (1966) 1-8

B45

J. KUTI, G. MARX: Model with Superconductive Solution in Quantum Field Theory - Acta Physica Hungarica 17 (1964) 125-156

B46

I. FODOR, S. KÖVESI-DOMOKOS, G. MARX: Neutrino Density of the Universe and Cosmology - Acta Physica Hungarica 17 (1964) 171-184

B47

Gibt es zwei Neutrinos oder nur eines? - Acta Physica Austriaca, Vienna (1964) 231-239

B48

G. MARX, J. NÉMETH: Pressure in Relativistically Degenerated Fermion Gas with Scalar Interaction - Acta Physica Hungarica 18 (1964) 77-82

B49

J. KUTI, G. MARX: Scalar field with ground state of decreased symmetry - Nuovo Cimento 35 (1964) 155-157

B50

J. KUTI, G. MARX: Broken symmetries in the two Goldstone models - Acta Physica Hungarica 19 (1965) 67-83

B51

Decay K0 2 and spontaneous breakdown of CP symmetry - Physical Review Letters 14 (1965) 334-336

B52

YASHUNORI FUJII, G. MARX: Meson decays as possible tests for a strong C violation - Physics Letters 17 (1965) 75-77

B53

Spontaneous symmetry breakdown in nonlinear boson field: a model for C violabon - Physical Review 140E (1965) 1068-1078

B53b

Spontaneous breakdown of symmetries in self-coupled scalar fields - Bulletin of the American Physical Society, Washington 10 (1965) 534

B54

P. CSONKA, G. MARX: Experimental Limits on the Neutrino Sea Density - Nuovo Cimento 43a (1966) 591-596

B55

Interstellar Vehicle Propelled by Terrestial Laser Beam - Nature 211 (1967) 22-23

B56

L. GÁLFI, G. MARX: On the 3 Decay - Acta Physica Hungarica 22 (1967) 99-100

B57

Neutrinos, Gravity and Cosmology - Acta Physica Hungarica 22 (1967) 59-64

B58

K0 and CP - a review - Fortschritte der Physik, Berlin 72 (1967) 675-740

B58b

K0-Optik (lecture notes) - University of Vienna (1970), 85 oldal

B58c

The Puzzle of Charge Asymmetry (lecture notes) - High Energy Physics, szerk.: M. Saleeem, University of Lahore (1969), 61 oldal

B58d

Tracking the CP Breakdown (lecture notes) - Proc. Conference on Nucleons and Weak Interactions, Zagreb (1971) 29-60

B58e

What does CP Violation Mean? - Proc. 7th Cracow School of Theoretical Physics, Vol. II (1968) 94-107

B59

G. MARX, P. SURÁNYI: Semistrong CP Violation with I = 3 - Nuovo Cimento 54 (1968) 856-861

B59b

Isospin Properties of CP Violation - Proceedings Voprosi Teorii Elementarnii Chastic, Varna (1968) 598-610

B60

G. MARX, I. LUX: Geophysics by Neutrinos - Czechoslovak Journal of Physics, Praha B19 (1969) 1471-1479

B60b

Natural Neutrinos (review) - Proc. "International Conference on Cosmic Rays", Budapest, KFKI (1969) 612-617

B60c

I. LUX, G. MARX: Antineutrino Luminosity of the Earth - Bogoliubov Festschrift, Problemi Teoreticeskoi Fiziki, Izdatelstvo, Moscow (1969) 28-34

B60d

Neutrino Flux from Radioactivity inside the Earth - Proc. "Neutrino'68", Moscow (1968) 228-238

B61

A. FRENKEL, G. MARX: Millistrong C Violation and Decay - Acta Physica Hungarica 27 (1969) 87-110

B62

A. FRENKEL, G. MARX, G. VESZTERGOMBI: C Violation in Decay? - Nuclear Physics B15 (1970) 429-441

B63

I. LUX, G. MARX: Hunting for Soft Antineutrinos - Acta Physica Hungarica 28 (1970) 63-70

B63b

Terrestial Neutrino Flux - Proc. "Neutrino'70" Cortona, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma (1971) 111-113

B63c

Natural Neutrinos - Proc. "International Conference on Cosmic Rays", Budapest (1970) 591-611

B64

Checking Microscoping Casuality and Reversibility in K-Meson Decay - Acta Physica Hungarica 32 (1972) 324-340

B65

Testing CP in K Optics - Acta Physica Slovaca, Bratislava 34 (1974) 167-181

B66

G. MARX, A.S. SZALAY: Limits on Neutrino Rest Mass from Big Bang Cosmology -Acta Physica Hungarica 35 (1974) 113-122

B66b

A.S. SZALAY, G. MARX: Cosmological Limits on Neutretto Mass - Proc. "Neutrino'72" Balaton, Vol. I, Technoinform Budapest (1972) 191-196

B66c

N. CABBIBO, G. MARX: Neutrino Mass and Astrophysics - Proc. "International Conference on High Energy Physics" Fermilab, Batavia (1972), Vol. II

B66d

G. MARX, A.S. SZALAY: Neutrino Rest Mass from Cosmology - ICTP Preprint, Trieste IC (1973) No. 71

B66e

A.S. SZALAY, G. MARX: Neutrino Mass from Astrophysics - Proc. "Particles and Fields in Space", Balaton, szerk.: A. Somogyi, KFKI Budapest (1973)

B66f

Relic Neutrinos and the Stability of the Coma Cluster - Proc. "IAU Cosmology Symposium" Cracow, szerk.: M.S. Longair, Reidel, Boston (1974) 357-358

B66g

A.S. SZALAY, G. MARX: Mass of Relic Neutrinos and the Missing Mass Phenomenon in the Universe - ATOMKI Közlemények Supplementum, Debrecen 16 (1974) 95-103

B66h

Neutrino Exotics (review talk) - Proc. "Neutrino'74" Pennsylvania, American Institute of Physics, New York (1975) 83-92

B66i

Solar Neutrinos - Cosmological Neutrinos (review talk) - Proc. "Neutrino'76" Aachen, szerk.: H. Faissner, Vieweg und Sohn, Braunschweig (1977) 28-34

B66j

Natural Neutrinos - Proc. "International Conference on Cosmic Rays", KFKI, Budapest (1969) 28-34

B66k

The Solar Neutrino Puzzle (review talk) - Proc. EPS Conference "Sun and Planetary System" Dubrovnik 1981, Reidel, Boston (1982) 53-58

B67

Weak Interactions outside the Laboratory - Acta Physica Austriaca Supplementum, Vienna 13 (1974) 569-594

B67b

Weak Interactions outside the Laboratory - GIFT Proceedings, University of Zaragoza (1974) 197-228

B67c

É. GAJZÁGÓ, G. MARX: Energy Differences in Mirror Molecules - Proc. "Neutrino'74" Pennsylvania, American Institute of Physics, New York (1974) 93-100

B67d

É. GAJZÁGÓ, G. MARX: Energy Differences in Mirror Molecules - Proc. "Neutral Currents" ATOMKI Közlemények Suppl., Debrecen 16/2 (1974) 177-184

B68

Domains with Anomalous Vacuum Expectation Values - Acta Physica Austriaca, Vienna 14 (1975) 251-268

B69

A.S. SZALAY, G. MARX: Neutrino Rest Mass from Cosmology - Astronomy and Astrophysics, Amsterdam 49 (1976) 437-441

B70

G. MARX, T. NAGY: Photoneutrino Production in Degenerated Gases - Acta Physica Hungarica 63 (1976) 141-154

B71

Questions Concerning the History of the Atmosphere - Acta Astronautica, New York 5 (1977) 601-603

B71b

Is the Intelligense Geocentric? - in "Philosophy and Culture", szerk.: J Lukács, F Tőkei, Akadémiai Kiadó, Budapest (1983) 113-126

B71c

Needs and Consequence of the Contact with Extraterrestrial Civilisations - Proc. ICUS Conference in Boston (1978) 879-890

B71d

Questionmarks Remaining - "Search for Extraterrestrial Life: Recent Developments" IAU Proc., szerk.: M. Papagiannis, Reidel, Boston (1985) 235-537

B71e

CETI - MIT Cambridge University Press (1973) 226

B72

Message Through Time - Acta Astronautica, New York 6 (1978) 221-225

B72b

Nostros Somos su Mensaje - Mondo Descondido, Barcelona 2 (1976) No. 4, 10-15

B72c

Problema Odnovremennost - Proc. Probl. Poiska Zjizni vo Vselennoj, Tallin CETI, szerk.: VA. Ambarcumjan, Nauka, Moscow (1984)74-81

B73

The Sixth Lepton - Proc. "Hadron Structure'77", Tatra, szerk.: S. Dubricka, Physics and Applications, Veda, Bratislava 4 (1979) 161-172

B73b

Kuudes Leptoni - Arkhimedes, Helsinki 31 (1979) 102-111

B74

F. MISKOLCI, G. MARX: Greenhouse Effect in the Early CO2 Rich Atmosphere - Acta Physica Hungarica 48 (1980) 449-456

B75

G. MARX, F. MISKOLCI: The CO2 Greenhouse Effect and the Thermal History of the Atmosphere - Advances in Space Research, New York 1 (1981) 5-18

B76

C. AVILEZ, G. MARX, B. FUENTES: Earth as Source of Antineturinos - Physical Review 23D (1981) 1116-1117

B77

G. MARX, É. GAJZÁGÓ, P. GNÄDIG: The Universe of Rubik's Cube - European Journal of Physics, Bristol 3 (1982) 39-43

B77b

G. MARX, É. GAJZÁGÓ, P. GNÄDIG: El Universo del Cubo del Rubik - Contactos, Mexico 1/1 (1984) 45-50

B77c

G. MARX, É. GAJZÁGÓ: The Universe of Rubik's Cube - "Nuclear Physics, Nuclear Power" GIREP'81 Proc., Hungarian Academy, Budapest (1982) 513-522

B78

F. DEÁK, G. MARX: Computer Models of Biological Evolution - Acta Physica Hungarica 53 (1982) 263-277

B79

A. JUHÁSZ, G. MARX: Models for Complementarity - European Journal of Physics, London 18 (1983) 150-155

B80

G. MARX, J. OGBORN, P. TASNÁDI: Rubber as a Medium for Teaching Thermodynamics - European Journal of Physics (London) 5 (1984) 232-237

B80b

G. MARX, J. OGBORN, P. TASNÁDI: Why is Rubber Streatching? - Proc. "Entropy in the School", szerk.: G. Marx, Eötvös Society, Budapest (1983) 355-364

B80c

G. MARX, J. OGBORN, P. TASNÁDI: Perché un elastico elunga? - La Fisica Nella Scuola, Milano 22/2 (1989) 107-111

B81

Thermodynamical History of the Universe - Fortschritte der Physik, Berlin 32 (1984) 185-206

B81b

The First Million Years - Proc. of DESY-Workshop "Electroweak Interactions at High Energies", szerk.: R. Kögerler, D. Schildknecht, World Scientific, Singapore (1983) 259-187

B81c

The First Million Years - Proc. Workshop on Weak Interactions and Neutrinos, Zaragoza, szerk.: A. Morales, World Scientific, Singapore(1983) 188-218

B82

Thermodynamics of the Untverse - Proc. "Entropy in the School" - Balaton, Eötvös Society, Budapest (1983) 101-113

B82b

Thermodynamics of the Universe - Proc. "Trends in Physics", Prague, szerk.: J. Janta, J. Pantoflicek, Jednota, Prague (1985) 247-256

B82c

Thermodynamics of the Universe (japánul) - Entropy Society, Tokyo (1985)

B83

J. BALOG, G. MARX: The Fate of Relic Neutrinos - Acta Physica Hungarica 58/1 (1985) 33-38

B84

HUMITAKA SATO, G. MARX: Irreversibility of the Cosmological Expansion - Journal of Modern Physics, Singapore 2/1 (1987) 133-162

B84b

HUMITAKA SATO, G. MARX: Irreversibility of the Cosmological Expansion - RIFP preprint No. 669, Kyoto (1986) 51 oldal

B85

The Entropy in the Universe - Acta Physica Hungarica 62/2-4 (1987)139-154

B85b

Weak Untverse - in "FestiVal", Festschrift für Val Telegdi, szerk.: K. Winter, Elsevier, Amsterdam (1988) 153-165

B86

Bioastronomy - the Next Steps - Kluwer, Dordrecht (1987)

B87

D. DEARBORN, G. MARX, I. RUFF: A Classical Solution for the Solar Neutrino Puzzle - Progress in Theoretical Physics, Kyoto 77PL/1 (1987) 12-15

B87b

D. DEARBORN, G. MARX, I. RUFF: A Classical Solution for the Solar Neutrino Puzzle - RIFP-Yukawa Hall Kyoto Preprint (1986)

B87c

D. DEARBORN, G. MARX, I. RUFF: A Classical Solution for the Solar Neutrino Puzzle - Proc. International Conference on "Neutrino and Double Beta Decay", Osaka (1986)

B88

I. RUFF, G. MARX, D. DEARBORN: Solutibility of Heavy Elements in Internal Solar Plasma Revisited - Astrophysics and Space Science, Dordrecht (Alfven Festschrift) 144 (1988) 519-533

B89

What Happened to the Iron in the Sun? - Acta Physica Hungarica 65 (1989) 315-322

B89b

GY. DAVID, G. MARX, I. RUFF: Is the Iron Soluble in the Sun? - Proc. "Neutrino'84" Dortmund, szerk.: K. Kleinecht, World Scientific, Singapore (1984) 254-255

B89c

Is the Iron Soluble in the Sun? - Proc. TAUP Underground Physics, Elbrus, szerk.: Yu. Zatsepin, Moscow (1988) 222-232

B90

The central temperature of the Sun - Nuclear Physics B13 (1990) 393-394

B91

Bioastronomy - Reports on Astronomy 21a (1991) 599-612

B92

Is the Amount of Matter Additive? - European Journal of Physics, Bristol 12 (1991) 271-274

B93

L. BOD, E. FISCHBACH, G. MARX, M. NÁRAY-ZIEGLER: One Hundred Years of the Eötvös Experiment - Acta Physica Hungarica 69/3-4 (1991) 335-355

B93b

L. BOD, E. FISCHBACH, G. MARX, M. NÁRAY-ZIEGLER: Hundred Years of the Eötvös Experiment - KFKI preprint (1991)

B94

R. ALPHER, G. MARX: The Creation of Free Energy - Vistas in Astronomy 35 (1992) 179-214

B94b

The Creation of Free Energy- "Erkenntniss und Engagement" (Hans Peter Dürr Festschrift), szerk.: H. Saller, Max Planck Institute, Munich (1989) 197-206

B94c

The Creation of Free Energy - in "Bioastronomy -The Exploration Broadens", szerk.: J Heidman, M.J. Klein, Springer (1991) 6-10

B95

E. TÓTH, L. SAMUELSSON, F. DEÁK, G. MARX, CS. SÜKÖSD: High Radon Activity in North-East Hungary - Physica Scripta (Stockholm) 50/6 (1994) 726-730

B95b

E. TÓTH, F. DEÁK, G. MARX, CS. SÜKÖSD: High Radon Activity in North-East Hungary - Proc. "1st Int'l Symp. Environmental Contamination in C-E. Europe", Budapest (1992), Florida State University (92) 370

B95c

E. TÓTH, D. SELMECZI, P. ZÖLDI, G. HORVÁTH, G. MARX: Low Cost Radon Mitigation in Hungary - Proc. "2nd Int'l Symp. on Environmental Contamination in C-E. Europe", Budapest, Florida State University (1994) No. 550, 371-378

B95d

L. SAJÓ-BOHUS, G. MARX, E. TÓTH: The dynamics of radon progeny in-door - "Atoms in our hands", IUPAP conference (Eger), szerk.: G. Marx, Eötvös Society, Budapest (1995) 155-160

B95e

G. MARX, E. TÓTH: Elevated radon level in a Hungarian village - Proc. "Radon in the Human Environment", szerk.: P. Stegner, IAEA, Vienna (1995)

B95f

L. SAJÓ-BOHUS, E.D. GREAVES, G. MARX: Radioactive Pollutants in Venezulea - Harmonization of E-W Radioactive Measurement, EC Workshop, Budapest (1995) 206-213

B95g

G. MARX, E. TÓTH: Increasing radon exhalation in Hungary - in "Rare Gas Geochemistry", szerk.: H.S. Virk, Guru Nanak Dev University, Amritsar (1997) 292-298

B96

A.-M. SINKOVICS, G. TAVASZI, G. MARX: Neutrinos and the Dark Matter in Cosmology - Acta Physica Hungarica 74/4 (1994) 457-461

B97

E.P. WIGNER, G. MARX: On the Future of Physics - Heavy Ion Physics (Acta Physica Hungarica) 1 (1995) 1-4

B98

The Emergence of Free Energy - Physica, Elsevier A221 (1995) 3G1-371

B99

E. TÓTH, F. DEÁK, CS. GYURKÓCZA, ZS. KASZTOVSZKY, R. KUCZI, G. MARX, B. NAGY, S. OBERSTEDT, L. SAJÓ-BOHUS, CS. SÜKÖSD, GY. TÓTH, N. VAJDA: Peculiar Radon Spot in Hungary - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters, Elvesier-MTA 5 (1996) 317-330

B99b

E. TÓTH, F. DEÁK, CS. GYURKÓCZA, ZS. KASZTOVSZKY, R. KUCZI, G. MARX, B. NAGY, S. OBERSTEDT, L. SAJÓ-BOHUS, CS. SÜKÖSD, GY. TÓTH, N. VAJDA: Peculiar Radon Spot in Hungary - Proc. IRPA Conference in Portoroz, Tipografia, Ljubljana (1995) 71-125

B99c

E. TÓTH, F. DEÁK, CS. GYURKÓCZA, ZS. KASZTOVSZKY, R. KUCZI, G. MARX, B. NAGY, S. OBERSTEDT, L. SAJÓ-BOHUS, CS. SÜKÖSD, GY. TÓTH, N. VAJDA: Peculiar Radon Spot in Hungary - Indian Journal of Geology (1995)

B100

E. TÓTH, F. DEÁK, CS. GYURKÓCZA, ZS. KASZTOVSZKY, R. KUCZI, G. MARX, B. NAGY, S.OBERSTEDT, L. SAJÓ-BOHUS, CS. SÜKÖSD, GY. TÓTH, N. VAJDA: Radon variations in a Hungarian Village - Environmental Geology, Springer 31/1-2 (May 1997) 123-127

B101

E. TÓTH, G. PAPP, S. SZALAI, D. SELMECZI, B. NAGY, G. MARX: Variations of Indoor Radon Year by Year - Heavy Ion Physics (Acta Physica Hungarica), Budapest 8/1 (1998) 13-21

B102

E. TÓTH, I. LÁZÁR, G. MARX: Cancer Risk Minumum at Medium Radon Level - Pathology Oncology Research, London 4/2 (1998) 125-129

B103

L. SAJÓ-BOHUS, G. MARX, ZS. KASZTOVSZKY, E. TÓTH: In-situ Potential Risk Dependence of Environmental Radon Concentration Mapping - Protection Radiologica en America Latina 1 (1996) 49-53

B103b

L. SAJÓ-BOHUS, J. RODRIGUEZ, E. TÓTH, G. MARX, L. LIENDO, E.D. GREAVES: Indoor Radon Daughter Dynamical Behaviour - Proc. "Radon in the Environment" Athens (1999) 170

B104

Á. HORVÁTH, L. SAJÓ-BOHUS, G. MARX, F. URBÁN: Radon Concentrations in Hot Sering Waters in Northern Venezuela - Journal of Environmental Radioactivity, North Holland 47 (2000) 127-133

B104b

Á. HORVÁTH, L. SAJÓ-BOHUS, F. URBÁN, G. MARX, E.D. GREAVES: Radon concentrations in hot sering waters in Venezuela - Memorias de la Jornadas sobre tecnicas analiticas no convencionales, USB Caracas (1996) 127-131

B104c

A. HORVÁTH, L. SAJÓ-BOHUS, F. URBÁN, G. MARX, E.D. GREAVES: Concentracion de radon en aguas termales en Venezuela XLVI. Convención anual de AsoVec. Acta Cientifica Venezolana 47/Suppl. 1 (1996) 308

B104d

F. DEÁK, Á. HORVÁTH, L. SAJÓ-BOHUS: Radon Concentration Mapping in Therapeutic Sering Water - Proteccion Radiologica en America Latina 1 (1996) 43-48

B105

G. KUPI, G. MARX: The rotational velocity of the Galaxy and the mass of neutrino - Nuovo Cimento (2000) submitted

B105b

G. MARX, G. KUPI: Galactic Rotational Velocities and Dark Neutrino Matter - Proc. "Weak Int. and Neutrinos", szerk.: R.D. Viollier, World Scientific, Singapore (2000) 269-273

B106

N. ROSLOSNIK, L. SAJÓ-BOHUS, G. MARX: A new AFM method to study tracks in CR-39 passive dosimeters - Protection Radiologica en America Latina 2 (1996) 990-1002

B106b

N. ROZLOSNIK, L. SAJÓ-BOHUS, G. MARX: A new AFM method to study tracks in CR 39 passive dosimeters - Proc. 3rd Regional IRPA congress, Cusco, Peru (1995)

B106c

L. SAJÓ-BOHUS, J. RODRIGUEZ, E. TÓTH, G. MARX, J. LIENDO, E.D. GREAVES: Direct observation of latent nuclear tracks in organics by AFM method - Proc. Radon Conference, Athens (1999)

B106d

E. TÓTH, L. PÁL, G. MARX: Radon in Hungarian Homes- submitted

B106e

The beauty of Rare Gas Geochemistry (opening lecture) - Proc. Rare Gas Geochem., Debrecen, J. Radioanal. Chem., in print (2001)

B107

G. PAPP, G. MARX, S. SzALAI, E. TÓTH: Year by year changes of radon level indoors - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 250/3 (2001) 541-545

B108

Conclusion 20th International Conference of Neutrino Physics and Astrophysics - Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), accepted 2002

B109

I. LÁZÁR, E. TÓTH, G. MARX, I. CZIEGLER, G.J. KÖTELES: Effects of Residential Radon on Cancer lncidence - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, accepted 2002

B109b

I. LÁZÁR, E. TÓTH, G. MARX, I. CZIEGLER, G.J. KÖTELES: Indoor Radon and Health - Journal of Radiation Research, accepted 2002

IDEGEN NYELUŰ ÍRÁSOK A TUDOMÁNY TANÍTÁSÁRÓL

C1

Dynamik der Bildung - Budapester Rundschau, Budapest 4 April (1969)

C2

An Insolvable Task: Teaching Physics - Proc. IUPAP Conference on Physics Teaching, Eger, Hungary, szerk.: S.C. Brown, MIT Press, Cambridge-Mass. (1971) 148-155

C3

Wissenschaft und Bildung - Budapester Rundschau, Budapest 17 June (1974)

C4

Atoms in the Secondary School I - Physics Education, Bristol 11 (1976) 409-412

C4b

Atoms in the Secondary School II - Physics Education, Bristol 11 (1976) 490-496

C4c

Atoms in the Secondary School - in "Atoms in the School", Proc. Danube Seminar on Physics Education, Vienna-Visegrad, Eötvös Society, Budapest (1975) 141-162

C4d

Atoms in the School - Proc. GIREP'76, Montpellier, szerk.: G. Delacote, Francis and Taylor, London (1978) 57-68

C5

Czy i jak uczyc mechaniki falowej w szkole svedinej? - Fizika w Skole, Warszawa 27 (1981) 201-207

C5b

Why to bring Wave Mechanics to School? - Proc. GIREP'79, Rehovot, szerk.: U Ganiel, Balaban, Jerusalem (1981) 569-582

C6

The Physics Laboratory in Eastern Europe - Physics Education, Bristol 14 (1979) 341-343

C6b

The Physics Laboratory in Eastern Europe - Proc. of IUPAP Conference on Physics Education, Oxford (1980) 14-17

C7

Prirodovédne Vdelávániv Madarsku - Pokroky Matematiky, Fiziky i Astronomie 24 (1979) 339-350, 25 (1980) 44-53, 95-103, 156-161

C7b

Science Education in Hungary - Institute of Cultural Relations, Budapest (1977) 14 oldal

C7c

Science Education in Hungary - Eötvös Society, Budapest (1977) 97 oldal

C7d

Luonnontieteiden Opetus Unkarissa - Matemaattisten Aineten Aikakauskirja, Helsinki 41 (1977) 136-138

C7e

Primary Science in Hungary - Proc. "L'Insegnamento Integrato della Scienze", Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, Mat. No. 44 (1979) 437-440

C8

Superstructure in Science: a Way to Integration - Proc. "L'Insegnamento Integrato della Scienze" in Roma, 1976 Accademia dei Lincei, Roma, Mat. No. 44 (1979) 417-420

C9

Education for Teaching Physics (opening address) - Proc. IUPAP Conf. on Physics Education, szerk.: A. Loria, P. Kennedy, ICPE Trieste (1980) 2-6

C10

An Unexplored Territory: Interface Physics-Biology - European Journal of Science Education, London 2 (1980) 261-270

C10b

Unity of Nature and School Curriculum - in "Momentum in the School" Proc. Danube Seminar (Visegrad), szerk.: G. Marx, Eötvös Society, Budapest (1976) 124-129

C10c

Interface Physics-Biology: an Unexplored Territory - "Structure of Matter in the School" Proc. Danube Seminar (Balaton), szerk.: G. Marx, Eötvös Society, Budapest (1979) 240-251

C10d

Tutkimaton Alue: Rajapinta Fysiikha-Biologia - Matemaattisten Aineten Aikakauskirja, Helsinki 43 (1979) 221-227

C11

Some Simulations of Science I (Causality) - Physics Education, Bristol 16 (1981) 152-156

C12

Some Simulations of Science II (Statistics) - Physics Education, Bristol 16 (1981) 212-217

C12b

Some Simulations of Science (hindiül) - Rajastan Patrika (1985) júl. 21

C12c

Gambling in Nature - Gambling in the School - Proc. "FinnishHungarian Teacher Meeting", Eötvös Society, Budapest (1980) 71-88

C13

G. MARX, E. TÓTH: Models in Science Education - Impact of Science on Society, UNESCO-Paris 31 (1981) 389-397

C13b

G. MARX, E. TÓTH: Les modèles dans l'enseignement des sciences - Impact: Science et Societé, Paris 31/4 (1981) 407-416

C13c

G. MARX, E. TÓTH: Models in Science Education (kínaiul) - Dialectics of Nature (kínaiul), Beijing (1982)

C13d

G. MARX, E. TÓTH: Models in Science Education - "Models of Reality", szerk.: J. Richardson, Lomond, Mt. Airy MA, USA (1984)265-276

C13e

G. MARX, E. TÓTH: Models in Science Education (urdu nyelven) - Jadeed Science (Karachi) 27 (1989) 257-285 Nov-Dec

C13f

G. MARX, E. TÓTH: Models in Science Education (japánul) - Physics Education, Tokyo, Ass. of Physics Edu. in Japan (1998) No. 3, 39-44

C14

E. RUBIK, G. MARX: For Me the Cube is an Object of Nature - Impact of Science on Society, UNESCO-Paris 32 (1982) 395-404

C14b

E. RUBIK, G. MARX: Pour moi, le cube est un objet de la nature - Impact: Science et Societé, Paris 32 (1982) 433-442

C14c

E. RUBIK, G. MARX: For Me the Cube is an Object of Nature (kínaiul) - Dialectics of Nature, Beijing (1983)

C15

G. MARX, E. TÓTH: Energy und Ordnung - "Leitfäden zur Statistischen Physik", szerk.: G. Schäfer, Aulis, Köln (1982) 202-222

C15b

Die Entropie in Unterricht - W. Kuhn Festschrift "Physik-Theorie-Experiment-Geschichte-Didaktik", szerk.: A. Scharmann, H. Schramm, Aulis Verlag, Köln (1984) 102-114

C16

Unsere nukleare Geschichte - Physica Didaktika, Frankfurt a.M. 10 (1983) 3-16

C16b

Our Nuclear History - GIREP'81 (Balaton) "Nuclear Physics Nuclear Power", szerk.: G. Marx, Hungarian Academy Press, Budapest (1982) 213-233

C16c

Our Nuclear History - Nuffield "Particles, Imaging and Nuclei", szerk.: J. Hamis, Longman, London (1983) 37-46

C16d

Nasa Jedrska Zgodvina - Obzornik na Matematikoi i Fizika 30 (1983) 107-114

C16e

Our Cosmic Energy Budget we Share - Proc. Int'l Conf. on Energy Education, szerk.: R. Kirwan, Providence USA (1984) 94-96

C16f

Our Cosmic Energy Budget - Divang Pisika, Manila 2 (1981) 13-18

C16g

Our Cosmic Energy Budget we Share - Proc. "Teaching and Popularizing Science and Technology", szerk.: A. Kornhauser (UNESCO) Ljubljana (1984) 209-216

C17

What is Physics?- Physics Education, Bristol 18 (1983) 7-13

C17b

What is Physics? - Proc. IUPAP conference on Physics Education, Prague (1980)

C17c

What is Physics? (kínaiul) - International Physics Education Newsletter (Chinese), Nanjing 5 (1990) 6-14

C17d

What is Physics? - Stroom, Amsterdam University 4/8 (1990) 20-29

C18

Physics is what physicists do (Fix on Physics) - The Australian and New-Zealander Physicist 89/9 (1991) 1-11

C19

Simulation Games in Science Education - European Journal of Science Education, London 6/1 (1983) 31-47

C19b

Simulation Games in Science Education - GIREP'81 (Balaton) "Nuclear Physics - Nuclear Power", szerk.: G. Marx, Hungarian Academy Press, Budapest (1982) 491-507

C19c

Simulation Games in Science Education - 5th Danube Seminar on Physics Education (Tatra), Slovakian Academy of Sciences, szerk.: A. Nogov, J. Pisut, Bratislava (1984) 129-198

C19d

Simulation Games in Science Education - Proc. International Conference on Laboratory in Physics Education, szerk.: Lokanathan, Jaipur, India (1984) 72-77

C19e

Los contanimentes acabarán con el mundo - El Nacional, Caracas (1991) júl. 9

C20

Il microlaboratore nella Scuole - La Fisica nella Scuole, Milano 23/2 (1990) 27-31

C20b

Microworld - "Innovations in Science Education", Vol. II, szerk.: D. Layton, UNESCO-Paris (1988) 241-256

C20c

Microworld - "Microcomputers in Science Education", Vol. I, szerk.: G. Marx, P. Szűcs, OOK-Press, Veszprém, Hungary (1985) 125-137

C21

Cosmos and People (opening address) - GIREP'86, Copenhagen, "Space - an Educational Challenge", szerk.: P. Thomsen, European Space Agency, Paris (1986) 7

C22

E. GECSŐ, G. MARX, E. TÓTH: New Concepts in Physics Education (csehül) - Czeskoslovensky casopis pro fiziku, Prague 37/3 (1987) 279-287

C23

Cellular Automata - International Conference on Computers in Physics Instruction, szerk.: J. Risley, Kluwer, Dortrecht (1988) 57-69

C23b

Introducing Cellular Automata - Proc. "Teaching Nonlinear Phenomena" IUPAP Workshop, Vol. I, szerk.: G. Marx; OOK-Press, Veszprém, Hungary (1987) 222-232

C23c

Cellular Automata - "Use of Computers in Mathematics and Physics Education", Workshop in Khartoum, szerk.: G. Marx; ICTP Trieste (1987) 98-108

C23d

Continuous or Discrete? - "Microcomputers in Science Education", szerk.: G. Marx; ICTP Trieste (1989) 228-240

C24

Interfacing the 20th to 21st Century: Teaching Statistical Physics - "Cooperative Networks in Physics Education", szerk.: J. Barojas Weber, American Institute of Physics, New-York (1988) 519-533

C25

Educating for an Unknown Future - Physics Education, London (1989) 141-146

C25b

Educating for an Unknown Future - Proc. "Trends in Physics Education", IUPAP, Vol. I, szerk.: Tae Ryu, Sophia University, Tokyo (1986)

C25c

Educating for an Unknown Future (japánul) - "Trends in Physics Education I", szerk.: Tae Ryu, Sophia University, Tokyo (1986) 131-142

C26

G. MARX, Á. SZABÓ: Aktualnije Problemi Preporadanije Fizika - Fizika v Skole, Moscow (1989) 1 18-23

C27

F. HERRMANN, G. MARX, E. TÓTH: Solid-Structures-Schools - Proc. "Teaching Modern Physics", Munich (1989)

C28

Walking in the Plane - "Microcomputers in Science Education", szerk.: G. Marx, ICTP Trieste (1989) 241-254

C29

Limits to Computation? - "Microcomputers in Science Education", szerk.: G. Marx, ICTP Trieste (1989) 350-352

C30

Educating for the Next Century - but how will it look like? - "Issues in science Education", szerk.: T Husén, Pergamon, London (1990) 162-164

C31

GY. CSOM, G. MARX, I. JAMBRICH: Instruction in Nuclear Energy in Hungary - "Science and Technology in Hungary"; OMFB, Budapest (August 1992) 59-60

C32

Worldwide Search for New Model in Science Education (japánul) - Physics Teaching Letters (Tokyo) 67 (1992) 59-67

C32b

Worldwide Search for New Model in Science Education - Proc. "Ikiiki-Wakuwaku", Japanese-Hungarian Teacher Meeting, Jászberény (1991), OOK-Press, Veszprém (1992) 3-21

C32c

Worldwide Search for New Model in Science Education (koreaiul) - Korean Education Development Institute, Seoul (1992) 1-27

C33

What do we teach and why?- in "Ikiiki-wakuwaku", Japanese-Hungarian Teacher Meeting, Jászberény (1991), OOK-Press, Veszprém (1992) 49-73

C34

Astrofisica, clima, tecnologia - Revista de Ensenanca de la Fisica, Cordoba, Argentina 5/1 (1992) 13-28

C34b

Astrophysics, Climate, Technology -"Physics Education for Development", Institute for Science Education Development, Quezon City, Manila (1993) 39-50

C35

Shortcut to the Future - "Wonder and Delight" (Eric Rogers Festschrift), szerk.: J. Ogborn, Institute of Physics, London (1993) 5-18

C35b

Shortcut to the Future - in "Physics Education for Development", Institute for Science Education Development, Quezon City, Manila (1993) 56-63

C36

Everyday Risks - Physics Education, Bristol 28/1 (1993) 22-25

C36b

Everyday Risks - "How to Prepare Talented Students", szerk.: D. Boros, Pedagogical Institute, Szolnok (1990) 30-43

C36c

Everyday Risks - 2nd World Conference on Safety Science in Budapest II (1993) 691-710

C37

Risks of Radioactivity - Physics Education, Bristol 28/3 (1993) 121-125

C38

Public Risks from the Nuclear Industry - Physics Education, Bristol 28/5 (1993) 170-172

C39

How Long Does One Second Last? - Physics Education 29/1 (1994) 33-38

C39b

How Long Does One Second Last? - GIREP'91 (Toron) Proc. "From Copernicus to Einstein", Warszawa (1991)

C40

People and Risks - "Atoms in our Hands", IUPAP-Eötvös Society, Budapest (1994) 51-71

C40b

People and Risks - Proc. "E-W Harmonisation of Radiation Measurements", EC Workshop, szerk.: B. Orton, Budapest-Brunel University (1995) FMoral

C40c

People & Risks - Proc. "Radiation and Society", IAEA Conference, Paris, IAEA CN59 (1994) 10

C41

Is the Earth a habitable planet? - Proc. "A Planet in our Hands", IUPAP Conference in Eger, Eötvös Society (1995) 130-148

C42

New educational responsibility towards future generations Proc. Kyoto Forum on Future Generations (1995)

C43

K. PAPP, G. MARX, TAE RYU: What do Hungarian students know and think? - Studies in Educational Evaluation, Pergamon 21/3 (1995)301-310

C44

Disorder in the School (kínaiul) - Science Education Monthly (in Chinese), Taipei No. 179 (1995) 7-16

C44b

Disorder in the School - Proc. Stat. Phys., Taipei (1995) 509-519

C44c

Nered bo Uchilishchteto - Bulletin of the Macedonian Physical Society, Ochrid (1996) 7 oldal

C44d

Disorder in the School - Proc. "Science for the 21st Century", Bangkok 7-9 Dec. 2541 (buddhista időszámítás), 197-204

C45

New Materials and New Duties in Physics Education - Proc. IUPAP Conf. on Teaching Solid State Physics, Udine (1995)

C46

Education for the 22st century - Proc. IUPAP International Conference on Physics Education, Nanjing (1995) 1-12

C46b

Educiranie na Graganite od XXI-ot Bek - Bulletin of the Macedonian Physical Society, Ochrid (1996) 8 oldal

C46c

Education for the 21st Century (macedónul) - Obrazovin Refleksii, Skopje (1997/1-2) 19-23

C46d

Entering the 21st Century - submitted to Shri Lanka IUPAP Workshop (1999)

C46e

Education for the 21st century (kínaiul) - International Newsletters of Physics Education (in Chinese) Nanjing16/11 (1995) 1-7

C46f

Education for the 21st century- (oroszul)

C47

Provisions for a long journey - Studies in Educational Evaluation (Pergamon) 22/1 (1996)

C48

E. TÓTH, G. MARX: Nuclear Literacy - Hungarian Experiences - in "Nuclear Option in Countries with Small Electricity Grids", Croatian Nuclear Society, Zagreb (1996) 133-140

C49

Beschleunigte Zeit- Studien zur Ungarischen Wirtschaft, Politik und Kultur. Corvina (1969)

C50

What happened in the 20th century? (kínaiul) - Chinese Physics Education Newsletters, Nanjing (1997)

C50b

The history of the 20th century (kínaiul) - "Creativity in Physics Education", Eötvös Physical Society, Budapest (1997) 25-31

C50c

The history of the 20th century (kínaiul) - "Creativity in Physics Education" booklet, Eötvös Physical Society, Budapest (1997) 9-12

C51

Education for an unknown future (japánul) - "Creativity in Physics Education" booklet Eötvös Physical Society, Budapest (1997) 13-24

C52

The era of information - Proc. "New Ways of Teaching Physics", Board of Education, Ljubljana (1997) 12-22

C52b

The era of information - Proc. IUPAP Conference on New Technologies in Physics Education, Hefei (1998) 27-36

C53

Understanding Nuclear Issues - "Radiology Education Forum" Japanese Atomic Energy Research Inst., Tokyo (1998) 89-102 C53b Understanding the Future - Pugwash Proceedings, Mexico (1998)

C54

New Moral Duties of Science Education in Schools - International Interdisciplinary Review, London (1999)

C54b

New moral duties of science education for all - Proc. "Science Education for the 21st Century", Jatepress, Szeged (1999) 124-129

C54c

New moral duties of science education for all - "The Future of the Universe and the Future of Our Civilization", szerk.: V Burdyuzha, World Scientific (2000) 345-351

C55

Radiology Education in Hungarian Schools - Proc. Radiology Education Forum, Jap. Atomic Ener. Res. Inst., Tokyo (1998) 103-107

C56

The Hungarian Gymnasium - Europysics News, European Physical Society 10/6 (1999) 130-131

C57

Education for scientific reasoning - Pugwash Seminarium, Debrecen (1998)

C57b

Education for scientific reasoning - GIREP-ICTP conference lecture, Sarajevo (1998) submitted

C58

The Eötvös Physics Competition - Fizikai Szemle 49/5 (1999)

C59

New materials and new methods in teaching physics - GIREP conference, Udine (1995) 69-70

C60

Environmental risks and decision making - 2nd International Symposium on Environmental Contamination in C-E-Europe (1994)

C61

Life in the Nuclear Valley - Physics Education, 30/9 (2001) 375-387

C62

Physics for the youth of the 21st century - manuscript

IDEGEN NYELVŰ ÍRÁSOK A TUDOMÁNYTÖRTÉNETRŐL

D1

Bewegungsgleichungen des Elektrons - "Mathematisches Wörterbuch", Akademie-Verlag, Berlin (1960)

D2

Guten Tag, Venus! - Wissen und Leben, Berlin 6 (1961) 275

D3

Theoretical Physics at the Budapest University - New Hungarian Quarterly, Budapest 4/9 (1963) 168-175

D4

Quantum Theory of Systems with Many Degrees of Freedom (preface) - Acta Physica Hungarica, Budapest 19 (1965) 1

D5

Invasion from Outer Space Improbable - Chemistry, Washington 40 (1967) 27-28

D6

K.F Novobátzky (necrolog) - Acta Physica Hungarica, Budapest 24 (1968) 321-323

D7

Why to Go to the Moon? - Scientific World, London 13/5 (1969) 14-17

D8

Quasars and the Birth of the Universe - UNESCO Curier, Paris 22/12(1969)32-34

D9

Die Quasars und die Geburt des Kosmos - UNESCO Curier, Paris 22 (1969) 32-34

D10

Los Quasares y el nacimento del Cosmos - UNESCO Curier, Paris 22 (1969) 32-34

D11

Les Quasars et la neissance du Cosmos - UNESCO Curier, Paris 22 (1969) 32-34

D12

Quasars and the Birth of the Universe (arabul) - UNESCO Curier, Paris 22 (1969) 32-34

D13

Quasars and the Birth of the Untverse (hindiül) - UNESCO Curier, Paris 22 (1969) 32-34

D14

Responsibility of Scientists for the Future Development of Human Society - ESNA Proceedings, Hannover (1971) 22-27

D15

Neutrino'72 (opening address) - Proc. Neutrino'72 (Balaton), Vol. I, Technoinform, Budapest (1971) 1-4

D16

Sozialistische Kultur - Mensch der Gemeinschaft - Budapester Rundschau 16 September (1974)

D17

European Conference on Particle Physics (opening address) EPS Proceedings, KFKI, Budapest (1977) 1-3

D18

Wissenschaftler in Scheinwerferlicht - I. Kardos' interview in the book with the same title, Corvina, Budapest (1978) 266-287

D19

Scientist Face to Face - (asked by István Kardos, interview) "Scientists Face to Face", Corvina, Budapest (1978) 243-261

D20

Physical Constants - Duration of Natural Cycles - "Cyclicities, Theory and Praxis", szerk.: E. Szádeczky-Kardoss, Hungarian Academy Press (1978) 48-49

D21

Oktázi a názory (interview with G. Marx) - Ceskoslovensky casopis pro fyziku, Praha A28 (1978) 588-603

D22

Brief an Bertalan Farkas - Budapester Rundschau, Budapest 14/24 (1980)

D23

Otkázi a názory (interviev with P. Kennedy, A. Loria, G. Marx) - Ceskoslovensky Casopis pro Fiziky, Praha A30 (1980) 144-148

D24

Neutrino'81 (conclusion) - Proc. Neutrino'81, Hawaii (1981)

D25

H.J. BILLINGHAM, G. MARX, R. PESEK: The Search for Extraterrestrial Intelligence - "The World in Space" (UNESCO), szerk.: R. Chipman, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ (1982) 175-185

D26

Which Way to Go? (conclusion) - 8th Workshop on Weak Interactions and Neutrinos, szerk.: A. Morales, World Scientific, Singapore (1983) 793-802

D27

High Energy Cosmology (opening talk, introduction) - Proc. IUPAP Conference on High Energy Physics, Leipzig (1984)

D28

Questionmarks Left Open (conclusion) - IAU Bioastronomy Colloquium, szerk.: M. Papagiannis, Boston, Reidel (1985) 535-537

D29

Entropy in the School? (opening talk) - Proc. "Entropy in the School", Eötvös Society, Budapest (1983) 3-7

D30

Neutrino'86 (closing address) - Japan (1986)

D31

Clubul Galactic- "Exista Alte Finite in Cosmos", Politica, Bucuresti (1986) 94-112

D32

Roman Uli Sexl - European Journal of Physics (1987)

D33

Welcome to the Non-linear Universe (opening talk) - Proc. IUPAP Workshop on Teaching Non-linear Phenomena, Balaton, OOK Press, Veszprém (1987) 5-11

D33

Remark about a Letter - Physics Education, Bristol 11 (1987) 30

D35

George de Hevesy, centenary - Hevesy Festschrift, szerk.: G. Marx; Hungarian Academy Press, Budapest (1988) 5-9

D36

The Lesson of Chernobyl - "Energy and Risk", szerk.: G. Marx, OOK Press, Veszprém, Hungary (1989) 63-76

D37

La Lezione di Chernobyl - La Fisica nella Scuola, Milano 23/4 (1990) 110-124

D38

Small nations, small citizens - "Challenge of an Open World", University of Copenhagen (1990) 138-140

D39

Hungary and the West - Physics World, Institute of Physics, Bristol 4/1 (1991) 15-16

D40

Interview with George Marx (finnül) - Dimension, MAOL, Helsinki (1990) 6-11

D41

Los Contaminantes acabrán con el Mundo - El Nacional, Caracas (1992) 19 Dec.

D42

The roots of Cornelius Lánczos - "Cornelius Lanczos International Centenary", szerk.: J.D. Brown et al, SIAM, Philadelphia (1994) 53-57

D43

Neutrino 94 (closing address) - Eilat. Nuclear Physics (Proceedings Supplement) 38B (1995) 518-524

D44

A visionary scientist: Eugene P Wigner (1902-1995) - Hungarian Quarterly 16 (1995) 51-61

D45

Wigner Jenő - Eugene P. Wigner (1902-1995) - Heavy Ion Physics (Acta Physica Hungarica) 1/1 (1995) 5-19

D46

Wars and Symmetries - Symmetry: Culture and Science, ISIS Budapest 7/1 (1996) 9-26

D47

Once upon a time in the 20th century - Lecture at Comenius University, Bratislava (1996)

D48

The Myth of the Martians - Science & Education, Kluwer, Amsterdam 5/3 (1996) 225-234

D49

The Martians' Vision of the Future - Proc. "The Martians", Eötvös University, Budapest (1997) 3-20

D49

Neutrino'96 (closing address) - Proc. Neutrino'96, World Scientific, Singapore (1997) 567-568

D50

Public understanding of nuclear issues - Proc. Pugwash Conference, London (1997)

D51

Hungarian culture, science, school - Proc. Creativity in Physics Education, Eötvös Society, Budapest (1997)

D52

Szilard's roots and his interdisciplinarity - Physics and Society, American Physical Society newsletter 27/4 (1998) 1-4

D53

Szilard's roots and his interdisciplinarity - Leo Szilard Centennial Volume, Eötvös Society, Budapest (1998) 8-13

D54

The Roots of Cornelius Lanczos (foreword and biography) Collected Published Papers of Cornelius Lanczos, North Carolina SU (1999) 39-45

D55

Neutrino'98 (closing address) - Nuclear Physics B77 (1999) 525-526

D56

Conflicts and Creativity - the Hungarian Lesson - Fizikai Szemle 59/6 (1999)155-165

D57

Edward Teller 90 - Heavy Ion Physics, Budapest 7/2 (1998) 139-153

D58

Nicholas Kurti - "From Budapest to Britain - Inside Two Cultures" British Council-ELTE, Budapest (1999) 62-67

D58

Cultural roots of Békésy György - Georg von Békésy Centenary Volume, szerk.: G. Marx, Eötvös Society (1999) 9-22

D60

In memoriam Nicholas Kurti - Heavy Ion Physics (Acta Physica Hungarica) 10/1 (1999) 29-30

D61

Public Understanding of Nuclear Issues - in "Remember your Humanity", Pugwash, szerk.: J. Rotblat, World Sientific (1999) 867-871

D62

The Eötvös Physical Society - Fizikai Szemle 49/5 (1999)

D62

Hungarian Physicists at Home and Worldwide - New York (2001) in print

D64

Dennis Gabor 100 - British Hungarian Joint Centenary, London-Budapest (2000) submitted

D65

Hongrie - un partinaire pour le XXi siécle - Le Moci, Paris interview, No 1465, (2000) Oct. 26, 6

D66

Neutrino'2000 (closing address) - Proc. "The Neutrinos Grow Up", Neutrino'2000, Sudbury (2001)

D67

Understanding the future - Pugwash Conference Proceedings, World Scientific (1998) 369-372

D68

Nuclear World History - Current Science, India (2001) submitted

D69

Hungarian scientists shaping the 20th century - manuscript

D70

Science education after Rio - manuscript

D71

Science education for Europe - manuscript for Academia Europaea

D72

Ideals and models in history - manuscript, comment to Mickle

D73

Le frontiere dell'energia, del tempo e della spazio - manuscript

D74

Hungarian physicists at home and worldwide - manuscript

D75

The history of the 21st century - manuscript

D76

Kösztler Artur - Arthur Koestler - manuscript

D77

The Martian vision of the future - manuscript

D78

Eugene Wigner and Hungary - Eugene Wigner Centennial (2002) 10/25

MAGYARNYELVŰ FOLYÓIRATCIKKEK

E1

Algebra - Mi Útunk 9/4 (1940) 12

E2

Barlangkutatás - Mi Útunk 10/2 (1941) okt. 7-8

E3

Ahol legjobban szeretnek bennünket - Mi Útunk 12/6 (1943) febr. 6

E4

A nagy számok története - Búvár 9 (1943) 280

E5

Kozmikus időmérés - Természettudomány 2 (1947) 84-90

E6

Szupernóvák a Tejútrendszerben - Természettudomány 3 (1948) 87-90

E7

Égitestek mágneses tere - Természettudomány 3 (1948)

E8

A geológia segít az atomfizikának - Természet és technika 107 (1949) 1952

E9

Atomfizika a csillagászat szolgálatában - Természet és technika 108 (1949) 382

E10

Hozzászólás Jánossy Lajos előadásához - Fizikai Szemle 11 (1951) 6-7

E11

Hozzászólás Henyei Zoltán előadásához - MTA VI. Osztály Közleményei 4 (1952) 193-194

E12

Valós állapotfüggvények a kvantummechanikában - MTA III. Osztály Közleményei 2 (1952) 329-331

E13

Az elemi részek kölcsönhatásairól - MTA III. Osztály Közleményei 2 (1952) 431-444

E14

A magerők mezonelmélete - Fizikai Szemle 4 (1952) 7-20

E15

SZAMOSI G., MARX GY.: Atommagok dilatációs rezgései - Fizikai Szemle 2 (1952) 111-112

E16

A béta-bomlás és a neutrínó- Fizikai Szemle 3 (1953) 6-14

E17

A centrifugális erőről - Fizikai Szemle 3 (1953) 20-21

E18

A relativitáselmélet és alkalmazásai - Fizikai Szemle 3 (1953) 58-61

E19

Az elektromágneses tér mozgó anizotróp közegben - Magyar Fizikai Folyóirat 1 (1953) 155-171

E20

A fizikai mennyiségek mértékrendszerei az oktatásban - Felsőoktatási Szemle 3 (1954) 410-413

E21

Hozzászólás a csillagászati ankéton - MTA III. Osztály Közleményei 4 (1954) 268-269

E22

FARAGÓ P., MARX GY.: Kvantumos jelenségek a cm-es hullámhosszú elektromágneses hullámok tartományában - Magyar Fizikai Folyóirat 2 (1954) 11-32

E23

Hozzászólás Szamosi Géza előadásához - Magyar Fizikai Folyóirat 2 (1954) 322

E24

V-rész, az újonnan felfedezett elemi részecske - Fizikai Szemle 4 (1954) 40-45

E25

Az általános relativitáselmélet a megfigyelések tükrében - Fizikai Szemle 4 (1954) 84-89

E26

Honnan ered a Nap melege? - TIT füzet (1954), 24 oldal

E27

Fizikai mértékrendszerek az oktatásban - Felsőoktatási Szemle 3/9 (1954) 410

E28

Ivanenko - Szokolov: Klasszikus térelmélet (előszó) - Akadémiai Kiadó (1954) 3-5

E29

MARX GY., SZAMOSI G.: Nukleon klasszikus mozgása skaláris térben - Magyar Fizikai Folyóirat 3 (1955) 141-156

E30

MARX GY.: Az elektron és a nukleonok saját momentuma a Dirac-elméletben - Magyar Fizikai Folyóirat 3 (1955) 291-306

E31

Albert Einstein - Akadémiai Értesítő 62 (1955) 243-247

E32

Albert Einstein emlékezete - Műszaki Élet 10 (1955) 21

E33

A mechanika törvényei a természettudományok oktatásában - Fizikai Szemle 5 (1955) 69-74

E34

MARX GY., KÁROLYHÁZY F.: Rf. fotonok abszorpciója szabad elektronokon - Fizikai Szemle 5 (1955) 188

E35

Az atom építőkövei - Természet és Társadalom 114 (1955) 453-457

E36

Az atommag nélküli atom: a pozitrónium - Fizikai Szemle 6 (1956) 1-7

E37

MARX GY., GYÖRGYI G.: Szimmetriatulajdonságok és kiválasztási szabályok a mezonok és barionok kölcsönhatásainál - KFKI Közleményei 4 (1956) 371-394

E38

Nyitott kérdések a ß-bomlás elméletében - Magyar Fizikai Folyóirat 6 (1956) 361-372

E39

Relativisztikus dinamika - Doktori értekezés tézisei, ELTE (1956) 1-9

E40

MARX GY., ROMÁN P.: Energia, impulzus és impulzusmomentum az erőterek általános elméletében - MTA III. Osztály Közleményei 6 (1956) 269-287

E41

A kvantumfizika elemei I. - Fizikai Szemle 7 (1957) 21-27

E42

A kvantumfizika elemei II. - Fizikai Szemle 7 (1957) 62-73

E43

A kvantumfizika elemei III. - Fizikai Szemle 7 (1957) 120-127

E44

Kollokvium az elemi részek fizikájáról - Fizikai Szemle 7 (1957) 130-133

E45

Kollokvium az elemi részek fizikájáról Balatonvilágoson - Műszaki Élet 12/11 (1957)

E46

Tükrözésszimmetrikus-e a természet? - Fizikai Szemle 7 (1957) 156-164

E47

A fermionszám megmaradásának tétele és a minimális számú állapotok elve a neutrínó-elméletben - KFKI Közleményei 5 (1957) 305-314

E48

Kiválasztási szabályok az egy-K-mezon-elméletben - KFKI Közleményei 5 (1957) 301-304

E49

MARX GY., GYÖRGYI G.: A barionok és mezonok kölcsönhatásainak szimmetriatulajdonságai és kiválasztási szabályai - KFKI Közlemények (1957) 371-394

E50

MARX GY., SZAMOSI G.: Az Eötvös-törvény elméleti vonatkozásai - Magyar Fizikai Folyóirat 5 (1957) 123-135

E51

Relativisztikus hidrodinamika - Magyar Fizikai Folyóirat 5 (1957) 101-104

E52

SZAMOSI G., MARX GY.: Tömegpont általános mozgásformái a relativisztikus dinamikában - Magyar Fizikai Folyóirat 5 (1957) 431-448

E53

SZAMOSI G., MARX GY.: Variációs elvek a relativisztikus dinamikában -Magyar Fizikai Folyóirat 5 (1957) 511-522

E54

Az elemi részek szerepe a világmindenség felépítésében - Csillagászati Évkönyv, Gondolat (1957) 126-146

E55

Új irányok az elemi részek kutatásában - Fizikai Szemle 8 (1958) 240-247

E56

A megnyergelt idő - kérdez Turi A. - Esti Hírlap (1958) jan. 5

E57

Relativisztikus rakéták - Műszaki Élet 13/15 (1958) júl.

E58

Folytonos transzformációk alaptétele a kvantumelméletben - KFKI Közleményei 6 (1958) 397-407

E59

MARX GY., MENYHÁRD N.: Kozmikus neutrínó-sugárzásról - KFKI Közleményei 6 (1958) 458-488

E60

Max Planck születésének 100. évfordulója - Magyar Nemzet (1958) ápr. 23

E61

James Clark Maxwell - Természettudományi Közlöny 2 (1958) 72-77

E62

Tükrözésszimmetrikus-e a természet? - Természettudományi Közlöny 2 (1958) 242-246

E63

Relatív-e az idő? - Műszaki Élet 13/14 (1958) júl. 10

E64

Űrhajózás és fiatalság - Műszaki Élet (1958)

E65

A Permionok másodrendű hullámegyenletéről - KFKI Közleményei 6 (1958) 384-396

E66

Hozzászólás a tanári ankéton - MTA III. Osztály Közleményei (1958) 268-269

E67

Heitler: A sugárzás kvantumelmélete (előszó) - Akadémiai Kiadó (1959) 5-8

E68

Novobátzky Károly köszöntése - Fizikai Szemle 9 (1959) 71-74

E69

A neutrínó - Fizikai Szemle 9 (1959) 167-176

E70

A fermionok másodrendű hullámegyenlete - Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959) 219

E71

Antigravitáció? - Fizikai Szemle 10 (1960) 163-165

E72

MARX GY. SZABÓ J.: A fotonrakéta lehetősége - Fizikai Szemle 10 (1960) 206-213

E73

Max von Laue - Fizikai Szemle 10 (1960) 227

E74

Üzenetek a világűrből -Fizikai Szemle 10 (1960) 335-337

E75

Az elektron klasszikus mozgásegyenlete - Magyar Fizikai Folyóirat 8 (1960) 247-254

E76

Az asztronautika legújabb eredményei az egyetemi oktatásban - Egyetemi Lapok (1960) márc. 18

E77

Új antihiperont fedeztek fel - Műszaki Élet (1960) ápr. 15

E78

Újszülött az elemi részek családjában - Népszerű Technika 9 (1960) 131-132

E79

Üzenetek a világűrből - Népszerű Technika 9 (1960) 310-315

E80

ABONYI I., FÉNYES I., MARX GY., GRÁF GY., RÓKA G.: Fizika és filozófia - TIT füzet (1960)

E81

A tér és idő fizikai megismerése - Természettudományi Közlöny 4 (1960) 9-12

E82

Új nehéz elemi részek - Természettudományi Közlöny 91/7 (1960) 293-294

E83

Az atom építőkövei - Természettudományi Közlöny 5/6 (1961) 453-485

E84

KÁROLYHÁZY F., MARX GY., SZABÓ J.: Az elpusztíthatatlan anyag - Valóság 3/3 (1960) 1-11

E85

Nukleáris órákkal az idő titkai nyomában - Népszerű Technika 9 (1962) dec. 25

E86

Összetettek-e az elemi részek? - Természettudományi Közlöny 5 (1961) 481

E87

Mértékegységek fizikusszemmel - Fizikai Szemle 11 (1961) 67-75

E88

Szélesedő látóhatár - gazdagodó ember - Valóság 5 (1962) 26-33

E89

Einstein varázsa - Természettudományi Közlöny (1962) 158-167

E90

A Naprendszer határain túl - "Úrrepülés és tudomány" szerk.: Nagy E., Kossuth (1962) 7-33

E91

A magerők problémája mai szemmel - Fizikai Szemle 12 (1962) 101

E92

Lev Davidovics Landau - Fizikai Szemle 12 (1962) 374

E93

Kutatások az ELTE Fizikai Intézetében (munkaközösségben) Magyar Tudomány 7 (1962) 2-7

E94

Az anyagszerkezet megismerésének útján - "Segédanyag a dialektikus materializmus tanulmányozásához" kötetben, Pártfőiskola, Kossuth (1962)

E95

Az ismeretlen gravitáció - Népszerű Technika 1 (1962) 35-40

E96

Változó és megmaradó anyag - Természettudományi Közlöny 6 (1962) 454-457

E97

Gondolkodó társadalom - Valóság 6/3 (1963) 47-50

E98

Vendégünk volt Marx György - kérdez Zöldi L. - Hajdú-Biharmegyei Népújság (1963) júl. 3

E99

Neutrínócsillagászat - Fizikai Szemle 13 (1963) 10-15

E100

Fantasztikus regényeinkről - A könyv 3/117 (1963) 3-4

E101

NOVOBÁTZKY K., NAGY K., MARX GY.: A tér és idő megismeréséről - Népszabadság (1963) febr. 23

E102

A világtér küszöbén - Népszabadság 1963 máj. 1

E103

Neutrínócsillagászat - Csillagászati Évkönyv, Gondolat (1963) 238

E104

Antirészecskék I. - Természettudományi Közlöny 17/12 (1963) 531-533

E105

Antirészecskék II. - Természettudományi Közlöny 18/1 (1964) 24-25

E106

Mindnyájunk felelőssége - kérdez Kővendi J. - Népművelés 11 (1964) márc.

E107

Kutatóképzés külfödön és hazánkban - Fizikai Szemle 14 (1964) 121

E108

A négyszáz éves Galilei - Népszabadság (1964) febr. 15

E109

Élővilág - egy új tankönyv - Népszabadság (1965)

E110

Láthatatlan sugárzás a világűrből - Magyar Rádió és Televízió Évkönyv (1965) 497-499

E111

Láthatatlan sugárzás a világűrből - Rádió és Televízió Évkönyv, Magvető (1965) 497-504

E112

A természet töltésszimmetriája - Fizikai Szemle 16 (1966) 33

E113

Fizikusszemmel a világ körül - Természettudományi Közlöny 10/10 (1966) 448-449

E114

Interjú Marx Györggyel - kérdez Nádas P. - Pestmegyei Hírlap (1966) nov. 7

E115

Neutroncsillagok - Fizikai Szemle 16 (1966) 229

E116

Az Eötvös-kísérlet mai szemmel - Fizikai Szemle 16 (1966) 372

E117

MARX GY. DOLINSZKY T.: Potenciálszórás alapfeladata - Magyar Fizikai Folyóirat 14 (1966) 487-510

E118

Fizikusok a színpadon - Új Színház 1 (1966) 31

E119

Az anyag fejlődéstörténete - Valóság 10 (1967) 7-12

E120

Kvarkok és akik túlélik - SciFi Tájékoztató (1967) 72

E121

Neutroncsillagok - Csillagászati Évkönyv, Gondolat (1967) 201

E122

MARX GY., TÓTH K.: Mezon 35+1 természetrajz - Magyar Fizikai Folyóirat 15 (1967) 349-367

E123

Vár a Tau Ceti népe - Új Írás 7 (1967) 22-34

E124

Jegyzetek az atomról - Korunk (1967) jan.

E125

Búcsú a fizika professzorától - Magyar Nemzet (1967) dec. 13

E126

Találkozhatunk-e más bolygók lakóival? - Élet és Tudomány (1967) szept. 3

E127

Utazás a jövőbe - Új Írás 7/3 (1967) 89-96

E128

Hozzászólás Mátrai Tibor cikkéhez - Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve (1967)

E129

MARX GY. MENYHÁRD N.: A neutrínócsillagászat lehetőségéről - Magyar Fizikai Folyóirat 8 (1968) 509

E130

Mit hoz a harmadik évezred? - kérdez Halász J. - Magyar Hírlap (1968) júl. 11

E131

Röntgencsillagok - Csillagászati Évkönyv, Gondolat (1968)

E132

Filmek a jövő közönségének - Új Írás 8 (1968) 124-125

E133

A legszimplább anyag - Magyar Nemzet (1968) dec. 24

E134

MARX GY., NÉMETH J., NYILASSY. J., MORLIN Z., SVÉKUS O.: Az anyag szerkezete mai szemmel - TIT füzet (1968)

E135

Katarzist csak gondolkodásra késztető film kelthet - Filmkultúra 5/5 (1968) 14-16

E136

Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? - Fizikai Szemle 18 (1968) 257-264

E137

Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? I. - Élet és Tudomány 23/18 (1968)

E138

Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? II. - Élet és Tudomány 28/25 (1968)

E139

A tanulás és alkotás kora - Népszabadság (1968) máj. 8

E140

Tudósklub (vitavezető Marx György) - Természet Világa 98 (1968) 33, 77, 124, 176, 225, 271, 314, 416, 463, 562; 99 (1969) 33, 80, 128

E141

Eötvös Loránd emlékezete - Népszabadság (1969) ápr. 6

E142

Jövőnk az Univerzum - kérdez Bársony É. - Esti Hírlap (1969) jún. 6

E143

Mi dolgunk a Holdon? - Asztronautikai Tájékoztató 2/19 (1969) 7-16

E144

Gyorsuló idő - Új Írás 8 (1968) 69-73

E145

Isaac Newton - Természet Világa 99 (1968) 400-404

E146

Világítótornyok az Univerzumban: a kvazárok 1. - Természet Világa 99 (1968) 202-205

E147

Világítótornyok az Univerzumban: a kvazárok II. - Természet Világa 99 (1968) 308-310

E148

A műveltség dinamikája - Társadalmi Szemle 24 (1969) 53-61

E149

Egy másodperc - Fizikai Szemle 19 (1969) 134-140

E150

Érintkezés a csillagok között - Utószó Fred Hoyle "Osszián küldetése" könyvéhez - Móra (1969)

E151

Az kerül az élre, aki jól informált - kérdez Móra L. - A könyvtáros 319-321

E152

Reprintek-információesszenciák - A könyvtáros 19/4 (1969)

E153

BALÁZS B., MARX GY.: Emberek és automaták - Népszabadság (1969) aug. 5

E154

Mi dolgunk a kozmoszban? - Népszabadság (1969) jún. 19

E155

Változó mennybolt - Népszabadság (1969) dec. 25

E156

Filmek a jövő közönségének - Képes Újság, Novi Sad (1969) jún. 4

E157

Endymion felébredt - Új Írás 9/9 (1969) 110-111

E158

Iskola és népművelés - "A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai II" OPI (1970) 40

E159

Jövőnk az Univerzum - kérdez G. Szabó L. - Munka 20/12 (1970)

E160

Kutatóexpedíció az anyag mélyébe - Népszabadság 28/262 (1970) 14

E161

Változó Földünk - Népszabadság (1970) dec. 25

E162

Fizika tízen alul - Fizikai Szemle 20 (1970) 1-4

E163

Negyvenes szemszögből a huszonévesek - Filmkultúra 8/1 (1970) 37-39

E164

Emberek és elektronok - Filmkultúra 6/6 (1970) 74-77

E165

Rényi Alfréd - Fizikai Szemle 20 (1970) 161

E166

Az elméleti fizika száz esztendeje a Pesti Egyetemen - Fizikai Szemle 20/4 (1970) 111-123

E167

Kvarkok - és akik túlélik - Magyar Írók Szövetsége SF Tájékoztatója (1970) /11 67-72

E168

Süveges Máté (1933-1970) - Fizikai Szemle 20 (1970) 116

E169

Az elméleti fizika száz esztendeje egyetemünkön - "Az ELTE története 1945-1970" kötetben - ELTE, Knerr Nyomda (1970) 760

E170

Üzenetek a csillagok között? - Magyar Nemzet (1970) ápr. 11

E171

Tíz esztendő és az ötmilliárd - Fizikai Szemle 21 (1971) 251-257

E172

Galaktikus klub - Valóság 14 (1971) 51-61

E173

Átélni az időt - Kőszegi Ifjúsági Filmszemle - Moziüzemi Vállalat (1971)

E174

Természettudományos oktatás a tantárgyszerű tanítás kezdete előtt - A tanító 9/5 (1971) 1-5

E175

Úton a csillagok között - Népszabadság (1971) dec. 25

E176

Oszthatatlanul egységes világképet! - Magyar Tudomány 16/4 (1971) 223-226

E177

Fiatalok és a jövő - Új Írás 11 (1971) 52

E178

A világképformálás fontosságáról - kérdez Dankanics Á. - A Hét, Bukarest 3/14 (1972) 16

E179

Az anyag legegyszerűbb darabkája - Magyar Nemzet (1972) jún. 28

E180

Tudományos-technikai forradalom - Társadalmi Szemle 27/1 (1972) 57-58

E181

Iskolák a tudományos-technikai forradalomban - Társadalmi Szemle 27/2 (1972) 57-61

E182

Eötvös és a gravitáció - Vasi Szemle 26/1 (1972) 60-62

E183

Eötvös és a gravitáció - Fizikai Szemle 22/2 (1972) 34-36

E184

Atomok az iskolában - Fizikai Szemle 22 (1972) 128-129

E185

Iskolák a tudományos-technikai forradalomban - "Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai" kötetben - Tankönyvkiadó (1973) 85-104

E186

A természettudományos nevelés távlatai - kérdez Győri Gy. - Köznevelés 29/16 (1973) 3-5

E187

Értjük-e igazán, hogy honnan ered a Nap melege? - Fizikai Szemle 23/6 (1973) 161-167

E188

A természettudományos nevelés távlatai - Tankönyvkiadó (1973) 85-104

E189

Kozmikus önérzet - Filmkultúra 9/1 (1973) 30-34

E190

Egyetlen világunk - Népszabadság (1973) dec. 25

E191

Mi a fizika? - Fizikai Szemle 23 (1973) 352-359

E192

Tudomány és műveltség - Népszabadság (1974) máj. 11

E193

Új földek - Népszabadság (1976) máj. 1

E194

A természet négy arca - Népszabadság (1976) dec. 23

E195

Tudomány és műveltség - Fizikai Szemle 27 (1977) 115-116

E196

Búcsú Györgyi Gézától - Fizikai Szemle 23 (1973) 354-355

E197

Tudomány és műveltség - Magyar Tudomány 81/6 (1974) 358-365

E198

Tudomány és műveltség - Látóhatár (1974) /8 187-200

E199

Tudomány és műveltség - Magyar Nemzet (1974) máj. 15

E200

A fáklya vibráló fényében - kérdez Bebesi K. - Dunántúli Napló (1974) máj. 27

E201

Megérteni a természetet - kérdez H. I. - Zalai Hírlap (1974) máj. 31

E202

Művészet és tudomány (Vilt Tibor) - Dunántúli Napló (1974) jún. 22

E203

Szocialista kultúra - közösségi ember - Népszabadság (1974) júl. 14

E204

Megmozdul a világ - "Minerva Nagy Képes Enciklopédia III", szerk.: Valkó I.P., Minerva (1974) 65-68

E205

Atomok az utcán - "Minerva Nagy Képes Enciklopédia III", szerk.: Valkó I.P., Minerva (1974) 217-293

E206

Egy új világ küszöbén - Fizikai Szemle 24 (1974) 33-40

E207

Fizikus-nyelv - Fizikai Szemle 24 (1974) 65-66

E208

Búcsú Lánczos Kornéltól - Fizikai Szemle 24 (1974) 277-280

E209

Keresi a fényt - Filmművészet (1974) /10

E210

A televízió tudományos műsorairól - kérdez Sylvester A. Rádió és Televízió Szemle 6/2 (1974) 5-17

E211

Kovács András - Filmszem (1975)

E212

A fizikáról és fizikusokról - kérdez Kardos I. - Világosság 16/3 (1975) 153-158

E213

Időposta - kérdez Varga Zs. - Népszava (1975) jan. 4

E214

Természettudományos nevelés - Magyar Tudomány 20/3 (1975) 142-150

E215

A számítógép, amely új univerzumot alkot - Filmkultúra (1977) /6 54-55

E216

Vendégünk Marx György - kérdez Görömbölyi L. -Hajdú-Bihari Napló (1977) márc. 19

E217

Mit csinál az elektron a molekulában? - Fizikai Szemle 27 (1977) 402

E218

A Napból érkező neutrínókra várva - "Fizika 1977" kötetben, szerk.: Abonyi I., Gondolat (1977) 91-100

E219

Fizikai állandók és a természeti ciklusok időtartama (hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemérhez) - MTA Földtudományi Osztály Közleményei (1977)

E220

Gondolatok a nagy Októberről (hozzászólás) - Társadalmi Szemle 32/11 (1977) 37-38

E221

Borsos Miklósék tihanyi kertjében - kérdez Sediánszki J. - Kortárs 21/2 (1977) 200-205

E222

A tudás fájának gyümölcse - Népszabadság (1977) dec. 25

E223

Természetkutatásra nevelés - Budapesti Nevelő 14/4 (1978) 3-7

E224

Aki nem tud arabusul - Fizikai Szemle 28 (1978) 120-121

E225

A természettudományi nevelés új irányai - "A TIT budapesti módszertani fóruma" (1978) 87-96

E226

A tanuló, a tanár és a természet - I. László Gimnázium Évkönyve (1978)

E227

Természettudományos világkép, új tanterv - kérdez Tál G. Szolnok-megyei Néplap (1978) aug. 27

E228

Földnek adni az ég tüzét - Népszabadság (1978) dec. 24

E229

Földnek adni az ég tüzét - Látóhatár (1979) /2 89-98

E230

A korszerű iskoláért - kérdez Gábor I. - Magyar Nemzet (1979) okt. 31

E231

Ha lemondunk az atomenergiáról - kérdez Vincze M. - Heti Világgazdaság 11/11 (1979) aug. 19

E232

Einstein születésének 100. évfordulójára - Népszabadság (1979) márc. 11

E233

Az 1978. évi fizikai Nobel-díj - kérdez Pető G.P. - Magyar Tudomány 82 (1979)

E234

Az Univerzum korai története - Fizikai Szemle 29 (1979) 92-102

E235

Tér és idő - Fizikai Szemle 29 (1979) 208-214

E236

Evolúció és a II. főtétel - Fizikai Szemle 29 (1979) 121-127

E237

Evolúció és más szerencsejátékok - Fizikai Szemle 29 (1979) 290-300

E238

Evolúció és a genetikai kód konzervativizmusa - Fizikai Szemle 29 (1979) 256

E239

Negyven éve kezdődött - Fizikai Szemle 29 (1979) 451-456

E240

Tőlünk sincs messzibb az ég - Népszabadság (1979) máj. 20

E241

Ha lemondunk az atomenergiáról (kérdeznek)- Világgazdaság 1/30 (1979) aug. 18

E242

Középiskolai reform és egyetemünk feladatai - kötetben előadás, ELTE Tanárképző Bizottsága No. 5 (1980) 83-87

E243

Merre menjünk? - kérdez Hajtun J. - Ádám (1980) /6

E244

Kérdezni sohasem szégyen - kérdez M. Székely J. - Új Tükör 17 (1980) júl. 3

E245

Az életjáték - Biológia (1980) 127-197

E246

Gyorsuló idő - "Szocialista közművelődés" kötetben, szerk.: Ács R-né, Kossuth (1980) 670-693

E247

Tudomány és műveltség - "A kultúra fogalmáról" kötetben, szerk.: Szabadhelyi I., Kossuth (1980) 174-187

E248

Milyenek az atomok és mit tanítsunk róluk? - Magyar Kémikusok Lapja 30/3 (19??) 120-128

E249

Einstein varázsa - "Albert Einstein emlékére", szerk.: Abonyi 1., Staar Gy., TIT (1980) 157-168

E250

Szalay Sándor köszöntése - ATOMKI Közleményei 22 (1980) 39-40

E251

Közelebb önmagunkhoz - kérdez Nagy E. - Egyetemi Lapok 22/8 (1980) máj. 12

E252

Ellenségünk az Univerzum - kérdez Rapcsányi L. - Rakéta 7/30 (1980) júl. 22

E253

Ecset és lézer- Fizikai Szemle 30/4 (1980) 157-158

E254

Az 1979. évi Nobel-díjak - kérdez Pető G.P. - Magyar Tudomány 25/1 (1980) 33-35

E255

Jövőidőben - A fizika tanítása 19/3 (1980) 65-72

E256

Levél Farkas Bertalannak - Magyar Nemzet (1980) jún. 1

E257

Megváltó változás - Népszabadság (1980) dec. 25

E258

Nemzetközi Neutrínó Tanácskozás (interjú) - Magyar Hirlap (1980) jún.19

E259

MARX GY., TÓTH E.: Modellalkotás a természettudományos nevelésben - Fizikai Szemle 31/9 (1981) 349-355

E260

Az 1980. évi Nobel-díjak - kérdez Pető G.P. - Magyar Tudomány 26 (1981)

E261

Mit tanítsunk a fizikából? - A fizika tanítása 20/3 (1981) 65-71

E262

A modern fizika és József Attila - Új Írás 21/2 (1981) 66-70

E263

MARX GY., GAJZÁGÓ É., GNÄDIG P., ZÁMBÓ V.: A bűvös kocka univerzuma - Fizikai Szemle 32 (1982) 73-77

E264

A kimeríthetetlen anyag - Világosság 31/7 (1982) 50-53

E265

Nukleáris történelmünk - Fizikai Szemle 32 (1982) 32-37

E266

Egy bírálat entrópiája - Fizikai Szemle 32/10 (1982) 392-398

E267

MARX GY., TÓTH E.: Rend és energia - Fizikai Szemle 32 (1982) 407-417

E268

Negatív vagy pozitív visszacsatolás? - Természet Világa 113 (1982) 228-229

E269

Beszélgetés a könyvtárról (interjú) - A könyvtáros 32 (1982) 319-321

E270

Az alkotó és kora- Magyar Tudomány 27 (1982) 210-212

E271

Ex libris - kérdez Nádor T - Új Írás 22/7 (1982) 120-128

E272

A kocka számomra természeti tárgy - kérdezem Rubik Ernőt Fizikai Szemle 32 (1982) 330-334

E273

Az információ kora - Népszabadság (1982) dec. 25

E274

A természet játékai - tenyésztőreaktor - KÖMAL 67/3 (1983) 53-54

E275

A természet játékai - szaporodás- KÖMAL 67/4 (1983) 159-160

E276

A természet játékai - káosz- KÖMAL 67/5 (1983) 193-198

E277

A fizika része a kultúra alakításában - Acta Philosophica, ELTE 10 (1983)167-186

E278

Szent-Györgyi Albert - Szent-Györgyi Albert "Az anyag élő állapota" utószó, Magvető (1983)

E279

CSÁKÁNY A., MARX GY.: Mikro - Fizikai Szemle 33/5 (1983) 161-165

E280

Hogyan születtek a galaxisok? - Fizikai Szemle 33/6 (1983) 204-213

E281

Ez persze nehéz kérdés - távolsági beszélgetés: Wigner Jenő Fizikai Szemle 33/12 (1983) 446-451

E282

Az elmúlt 100 esztendő fizikája I. Statisztikus fizika - A fizika tanítása 23/1 (1984) 1-8

E283

Az elmúlt 100 esztendő fizikája II. Atomfizika - A fizika tanítása 23/2 (1984) 33-43

E284

Az elmúlt 100 esztendő fizikája III. Magfizika - A fizika tanítása 23/3 (1984) 65-72

E285

Száz éve született Novobátzky Károly - Magyar Nemzet (1984) febr. 1

E286

Hajnali zápor után - Élet és Tudomány 39 (1984) máj. 11, 599-601

E287

Hajnali zápor után - "Hajnali zápor után" kötetben, szerk.: Tóth E., Eötvös Társulat (1984)

E288

Sorsunk és a neutronok - "Magfizika és Magtechnika legújabb eredményei", Akadémiai Kiadó (1984)

E289

Magyar iskolai számítógép - Magyar Tudomány 29/12 (1984) 1002

E290

MARX GY., J. OGBORN, TASNÁDI P.: Miért nyúlik a gumi? - Fizikai Szemle 34/4 (1984) 113-117

E291

Számítógép az iskolában - az első év mérlege - Magyar Tudomány 91/12 (1984)

E292

Jövőnk titkai - szerk.: Czeizel E., Minerva (1984) 86.

E293

Törekvés az anyag egységes elméletére - Fizikai Szemle 34/7 (1984) 248-255

E294

Rajtunk múló realitás - Magyar Nemzet (1984) dec. 31

E295

Korszakváltás és nevelés - Jelenkor 28/12 (1985) 1038-1049

E296

Mert kicsi és okos? - Élet és Irodalom 29/1 (1985) jan. 4, 2

E297

Niels Bohr és modelljei - Magyar Tudomány 92/12 (1985) 883-888

E298

P.A.M. Dirac - Magyar Tudomány 92/5 (1985) 393-395

E299

Mi a fizika? - Fizikai Szemle 35/4 (1985) 131-137

E300

A fizika lesz-e modern idők latinja az iskolában? - Fizikai Szemle 36/1 (1986) 1-7

E301

Roman Uli Sexl - Fizikai Szemle 36/9 (1986) 334

E302

Korszakváltás és nevelés - Látóhatár (1986) /3 120-127

E303

Iskola korszakváltáskor - Baranyai Művelődés (1983) /3 42-48

E304

A haladás kockázata. - Népszabadság (1986) dec. 24

E305

Szent-Györgyi Albert - Fizikai Szemle 36/12 (1986) 441-444

E306

A cápának is nehéz - Háttér 182 (1987) 36-39

E307

Valkó Iván Péter 75 éves - Fizikai Szemle 37/10 (1987) 401-402

E308

Bölcsőnk az Univerzum - Fizikai Szemle 37/3 (1987) 94-99

E309

Természettudományos műveltség - "A műveltség tartalma", Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet (1987) 87-103

E310

Szent-Györgyi Albert négy tudós visszaemlékezésében - Beszélgetés Straub F. Brunóval, Guba Ferenccel, Fodor Gáborral, Marx Györggyel - Tiszatáj 41 (87) 97-113

E311

Utószó a teremtéshez - P. Atkins: "Teremtés", Gondolat (1987) 144-146

E312

Irreverzibilis Univerzum - Fizikai Szemle 38/5 (1988) 162-169

E313

A három gyertya titka - kérdez Szále L. - Élet és Irodalom (1988) jún.10

E314

Kilencven éve született Szilárd Leó - Fizikai Szemle 38/8 (1988) 281-283

E315

Bay Zoltán - "Bay Zoltán válogatott tanulmányai" utószava Gondolat (1988) 371-386

E316

Korszakváltás és nevelés - Egyetemi Lapok 31/2 (1988) márc. 6, 2

E317

Az informatikai kultúra - Köznevelés 44/29 (1988) 19-23

E318

Muszáj-disszidensek - kérdez Lőrinczy A. - Egyetemi Lapok (1988) nov.

E319

Milyen meleg a Nap közepe? - Fizikai Szemle 38 (1988) 11

E320

Richard Feynman 1918-1988 - Fizikai Szemle 38 (1988) 457

E321

Az utolsó száz esztendő fizikája - A fizika tanítása 23/2 (1989) 33-43

E322

Gyorsuló idő - kérdez Fazekas V. - Debrecen 4/11 (1989) márc. 7

E323

Nagyon boldog voltam a Berzsenyiben... - távolsági beszélgetés: John Kemény - Fizikai Szemle 39 (1989) 164

E324

Gyorsuló idő 2 - Élet és Irodalom (1989) szept. 9

E325

Gyorsuló idő (beszélgetés) - Debrecen 4/2 (1989) 5

E326

Magfizika - "Nukleáris ismeretek" tanári segédkönyvben, OOK (1989) 5-34

E327

Könnyű magok - "Nukleáris ismeretek" tanári segédkönyvben, OOK (1989) 167-172

E328

GUTAI L., MARX GY.: Hideg fúzió- előzetes - Fizikai Szemle 39/9 (1989)325-330

E329

A légköri üvegházhatás - Fizikai Szemle 39/10 (1989) 363-370

E330

Elől: új látóhatár. Hátul: kipuffogócső - Búvár 44/10 (1989) 14-15

E331

Nem félünk az autótól - Élet és Irodalom 13/31 (1989) aug. 2

E332

Informatikai kultúra - "Trendek magyar módra" kötet, szerk.: Horváth P., OMIKK (1989) 116-126

E333

A légköri üvegházhatás - Magyar Tudomány 92 (1990) 3-8

E334

Csikai Gyula köszöntése - Fizikai Szemle 40/10 (1990) 289

E335

Csernobil leckéje - Fizikai Szemle 40/3 (1990) 85-93

E336

Kockázat - Fizikai Szemle 40/5 (1990) 129-138

E337

Szubjektív fizikatörténet - Fizikai Szemle 40/7 (1990) 194-203

E338

Kockázat - Környezet és Fejlődés 1/8 (1990) 13-20

E339

Hosszú menetelés egy dönteni képes társadalom felé XII. - Beszélő 1/40 (okt. 13), 41 (okt. 20) (1990) 22-23, 22-23

E340

Bay Zoltán köszöntése - Fizikai Szemle 40/12 (1990) 353-358

E341

A marslakók érkezése - Fizikai Szemle 41/11 (1991) 402-407

E342

Gyorsuló idő 3 - Új Írás 31/12 (1991) 17-21

E343

Elméleti fizika és szoftver - kérdez Montskó É. - Magyar Nemzet (1991) júl. 17

E344

Százéves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat - Magyar Nemzet (1991) okt. 17

E345

Az aggódás kora - Magyar Hírlap (1991) jún. 1

E346

VIZI E.SZ., SZELÉNYI L, LOVÁSZ L., MARX GY.: A tudományos kutatók kiáramlásának megelőzése - Magyar Tudomány 36/6 (1991) 727

E347

Magyarország és a Nyugat - Természet Világa 12/2 (1991) 92

E348

A csillagokban születtünk meg - kérdez Danis Gy. - Népszabadság (1991) aug. 18

E349

Kockázat és társadalom - Energia és atomtechnika 44/12 (1991) 301-311

E350

GECSŐ E., MARX GY.: Mit ér az iskola, ha magyar. - Fizikai Szemle 42/2 (1992) 61-73

E351

A fizika nem csak mitológia - távolsági beszélgetés: Gutai László - Fizikai Szemle 42 (1992) 49

E352

Felemelkedni a nukleáris írástudás szintjére - Atomerőmű (1992)

E353

BOD L., E. FISCHBACH, MARX GY., ZIEGLER M.: Az Eötvös-kísérlet száz esztendeje - Fizikai Szemle 42/3 (1992) 123-138

E354

Mit ér az iskola, ha magyar? - Magyar Tudomány 92/5 (1992) 521-534

E355

Létezésünk kockázata I-II. - Természet Világa 123/1 (1992) 4-10, 123/2 (1992) 57-61

E356

Additív-e az anyag mennyisége? - Iskolakultúra-természettudomány 1 (1992) 2-7

E357

Láncreakció - Természet Világa 123/11 (1992) 497-501

E358

Véget nem érő történet - Népszabadság (1992) máj. 16

E359

Bay Zoltán emlékezete - Fizikai Szemle 43/2 (1993) 65-70

E360

Serkentő éghajlat - Új Magyarország 3/289 (1993) dec. 11

E361

Miként lépünk át a 21. századba? - kérdez Beck A. - Magyar Nemzet (1993) jan. 12

E362

Szót kell adni a fiataloknak - kérdez Ötvös Z. - Népszabadság (1993) jan. 22

E363

Bay Zoltán (1900-1992) - Magyar Tudomány 39/1 (1993) 30-35

E364

Bay Zoltán emlékezete - Élet és Tudomány 40 (1993) 771-772

E365

Lánczos Kornél (1893-1974) - Fizikai Szemle 43/3 (1993) 81-87

E366

Napfény, üvegház, éghajlat - Fizikai Szemle 43/4 (1993) 132-144

E367

Oxigén, ózon, civilizáció - Fizikai Szemle 43/4 (1993) 147-152

E368

Az aggodalom kora - Magyar Hírlap (1991) júl. 1

E369

Oxigén, ózon, civilizáció - Atomerőmű (1993)

E370

Biodiverzitás - Fizikai Szemle 43/4 (1993) 167

E371

Kemény G. János - Fizikai Szemle 43/5 (1993) 169-177

E372

Gaia születése - Magyar Tudomány 39/5 (1993) 612-616

E373

Úristen, még egy magyar! - Népszabadság (1993) febr. 13

E374

Beszélgetés Marx György Szent-Györgyi-díjassal - ELTE Értesítő (1993) márc. 8-16

E375

Hamubansült pogácsa (Csekő Árpád emlékének) - Fizikai Szemle 43/9 (1993) 359-365

E376

TÓTH E., MARX GY.: Radonkoncentrációk eloszlása Mátraderecske lakóházaiban -Izotóptechnika 31/3 (1993) 149-152

E377

Szent-Györgyi Albert - Fizikai Szemle 43/12 (1993) 357-358

E378

Fin de Siécle - Fizikai Szemle 43/12 (1993) 512-514

E379

Neumann János - Fizikai Szemle 43/12 (1993) 476-478

E380

A jövő század regénye - Magyar Tudomány 38/12 (1993) 1425-1433

E381

Lánczos Kornél - "Lánczos Kornél 1893-1993" kötet, Eötvös Társulat-Székesfehérvár (1993) 51-62

E382

Nincs végleges értékrend - kérdez Kardos L. - Interpress Magazin (1994) okt. 49-53

E383

A barna törpék fölfedezése - Fizikai Szemle 44 (1994) 22

E384

Eötvös Lorándtól a sötét anyagig - Fizikai Szemle 44 (1994) 185

E385

A tér és idő határvidéke - Fizikai Szemle 44 (1994) 172

E386

A zsenihez a gyermek áll legközelebb - Magyar Hírlap (1994) júl. 1. 14

E387

Pedagógus az információ korában - Új Pedagógiai Szemle 44/5 (1994) 13-16

E388

Beszélgetés Lax Péterrel - távolsági beszélgetés - Fizikai Szemle 44/8 (1994) 335-337

E389

Útikalauz a proton belsejébe - Fizikai Szemle 44 (1994) 151

E390

Németh László hódmezővásárhelyi üzenete - Fizikai Szemle 44 (1994) 119

E391

Bátorító tekintettel csodát lehetne itt tenni! - kérdez Székely G.T. - Új Pedagógiai Szemle (1995) dec. 68-74

E392

Lakható-e a Föld? - Debreceni Szemle 45/1 (1995) 24-33

E393

Náray Zsolt 1927-1995 - Fizikai Szemle 45/3 (1995) 98

E394

Most dől el, kié lesz a jövő évszázad - kérdez Hanthy K. - Magyar Nemzet (1995) máj. 27

E395

Mi a modernizáció? - kérdez Láng Zs. -168 óra (1995) ápr. 4

E396

A tehetséget használni kellett - távolsági beszélgetés: Kürti Miklós - Fizikai Szemle 41 (1991) 68

E397

Embert alkotni - Zsolnai József 60 - "Elveszett teljesség" Kortárs kiadó (1995) 141-149

E398

Búcsú Wigner Jenőtől - Magyar Hírlap (1995) jan. 5

E399

Félve használt atomenergia - kérdez Horváth I. - Népszava (1996) júl. 3

E400

Háborúk és szimmetriák - Fizikai Szemle 42/2 (1995) 40

E401

DEÁK F., GYURKÓCZA CS., KUCZI R., MARX GY., NAGY B., SAJÓ-BOHUS L., SÜKÖSD CS., TÓTH E., TÓTH GY., VAJDA N.: Egy magyarhoni aktív földtani múzeum: Mátraderecske - Fülöp József Emlékkötet, Akadémiai Kiadó (1995)

E402

Az iskola új feladata (Gyorsuló idő 4) - Fizikai Szemle 45/9 (1995) 289-292

E403

Öngól? - Fizikai Szemle 45/9 (1995) 324-325

E404

Végülis szerencsés embernek érzem magam - távolsági beszélgetés: Harsányi János - Fizikai Szemle 45/9 (1995) 318-319

E405

A marslakók hazatérése - Atomerőmű 18 (1995) 2. különkiadás, 2-3

E406

Volt egyszer egy 20. század - Népszabadság (1996) jan. 6.

E407

Magyarnak lenni Európában I. - Magyarság-2000, szekcióelnöki megnyitó (1996)

E408

Földöntúli civilizációt keresünk (hozzászólás) - Magyar Hírlap 28/34 (1995) 8

E409

A neutrínó Nobel-díja - Természet Világa (1995/3) 98-102

E410

Természettudományos írástudás - Iskolakultúra 4/22 (1994) 7-13

E411

Kié lesz a jövő évszázad? - Magyar Nemzet 58/123 (1995) 19

E412

A tudatlanság kockázata - Népszabadság (1996) ápr. 27

E413

Lemeztektonika és radioaktivitás - Fizikai Szemle 46/3 (1996) 77-84

E414

Egy levél margójára - Magyar Tudomány 41/2 (1996) 228-232

E415

TÓTH E., MARX GY., NAGY B.: Különleges geológiai aktivitás Mátraalján - Magyar Tudomány 41/4 (1996) 423-432

E416

A tudatlanság kockázata - Atomerőmű 19/5 (1996) 1-2

E417

Fiatalokkal érdemes kezdeni - távolsági beszélgetés: ifj. Simoni Károly - Fizikai Szemle 46 (1996) 20

E418

Isten gondolatai - Kritika (1996) /2 2

E419

Lapzárta Marx Györggyel - kérdez Bedő I. - 168 óra 8/23 (1996) 6-7

E420

Az információ korszaka - Magyar Távközlés 7/10 (1996) 25-31

E421

Egy fizikus Bay Zoltánról - Elektrotechnika 89/9 (1996) 447

E422

100 éves a Tungsram- Fizikai Szemle 46/11 (1996) 383

E423

A modernizációt a fejekben kell elvégezni - kérdez Hanthy K. Magyar Nemzet (1996) márc. 2

E424

A marslakók legendája - Fizikai Szemle 47/3 (1997) 77-83

E425

A tudomány csodáiról paksi diákoknak - Atomerőmű (1997) ápr.

E426

A Modernizációs Chartából - Középiskolai Kémiai Lapok (1997) 81

E427

Kettős kötésben - Magyar Hírlap (1997) júl. 19

E428

A jelen körvonalai - kérdez Láng Zs. -168 óra (1997)

E429

Szépség és fizika - Természet Világa 128/4 (1997) 146-148

E430

Hogyan láttam a 20. századot? - kérdez Tóbiás Á. - Társadalmi Szemle 52 (1997) 33-36

E431

Energia és emberiség - Debreceni Szemle 5/2 (1997) 163-171

E432

Megemlékezés az elektron 100. születésnapjáról - Magyar Távközlés 8/6 (1997) 51-53

E433

Marslakók Amerikában - Népszabadság (1997) jún. 13

E434

A magfizika megérkezése Magyarországra: Szalay Sándor Fizikai Szemle 47/9 (1997) 274-275

E435

Szebehely Győző (1922-1997)- Fizikai Szemle 47/11(1997) 371

E436

Érdekes idők II. - Magyarország-2000 konferencia, Osiris, szerk.: Keszthelyi Gy., (1997) 271-273

E437

Társadalom és tudomány - Fizikai Szemle 47/11 (1997) 345-346

E438

Szilárd Leó - Magyar Tudóslexikonban MTESZ (1997) 775-778

E439

Wigner Jenő - MagyarTudóslexikonban MTESZ(1997) 867-870

E440

Lakható-e a Föld? - Magyar Tudomány 42/10 (1997) 1234-1243

E441

Az 1997. év embere: Andrew GrovelGróf András - Fizikai Szemle 47/12 (1997)

E442

A természettudomány hatása a 20. században - Természet Világa (1997) okt. 434-437

E443

Az év embere. Andy Grove-Gróf András - Magyar Hírlap (1997) dec. 22

E444

David Schramm búcsúztatása - Fizikai Szemle 48 (1998) 93

E445

Hülyeségbiztos atomerőművek - Ferenczy Europress (1997) dec. 2

E446

A marslakók hazatérése - Középiskolai Kémiai Lapok 24/2 (1997)144-150

E447

Várpalotától Koppenhágáig - távolsági beszélgetés: Bárány Anders - Fizikai Szemle 46 (1996) 114

E448

Budapest-Göttinga-Princeton-Chicago-StonyBrook - távolsági beszélgetés: Balázs Nándor - Fizikai Szemle 48 (1998) 270

E449

Emlékek apánkról, Hevesi Györgyről - távolsági beszélgetés: Hevesy Ingrid, Hevesy Pia - Fizikai Szemle 48 (1998) 246

E450

PALLÓ G. MARX GY.: Szilárd átvette a parancsnokságot - távolsági beszélgetés: Striker Éva - Fizikai Szemle 48 (1998) 58

E451

A szépség a fizikában - Tattua, Budapest 1/I (1998) 61-66

E452

Gyermekeink 21. százada - História 20/2 (1998) 32-33

E453

Eötvös Loránd üzenete - Fizikai Szemle 48/6 (1998) 181-182

E454

Kihívások és lehetőségek a nevelésben III. - Magyarország 2000 (1998) 244-247

E455

Világtörténelmet formáló tudósaink - Történelemtanár Konferencia (1998)

E456

A Mindenség szerelmese: Juhász Ferenc - Tekintet 11/4-5 (1998) 15-17

E457

Energia holnap - Elektrotechnika 91/11 (1998) 443-447

E458

Az Univerzum súlya - Fizikai Szemle 48/12 (1998) 379-385

E459

Földünk jövője - Kyoto előtt - Magyar Hírlap (1998) jan. 17

E460

Földünk jövője - Kyoto után - Magyar Hírlap (1998) jan. 19

E461

Mi lesz holnap? - Magyar Tudomány 43/7 (1998) 814-816

E462

Az emberiség lelkiismerete hazatér - Népszabadság (1998) febr. 7

E463

Mi jön a fizika után? - Népszabadság (1998) máj. 18

E464

Szilárd Leó üzenete - Magyar Hírlap (1998) febr. 11.

E465

Világkép és információ - Magyar Tudomány 43/2 (1998) 221-229

E466

Teller Ede 90 - Fizikai Szemle 48/1 (1998) 1-4

E467

2010 körül újabb olajárrobbanás várható - kérdez Bálint Tóth J. - Népszava (1998) jan. 10

E468

Gaia, a halandó istennő - Fizikai Szemle 48/2 (1998) 50-57

E469

Tiszteletadás Kunfalvi Rezső emléke előtt - Fizikai Szemle 48/7 (1998) 217

E470

Pest érdekesebb vagy a csillagok? - kérdez Strehó M. - Magyar Hírlap

E471

Paul Davies válaszol Marx György kérdéseire - Fizikai Szemle 46 (1996) 219

E472

Atommagok és kontinensek - távolsági beszélgetés: Rybach László - Fizikai Szemle 48/4 (1998) 144-145

E473

Szilárd Leó gyökerei - Fizikai Szemle 48/12 (1998) 416-417

E474

Kürti Miklós 1908-1998 - Fizikai Szemle 48/12 (1998) 419-420

E475

Születni veszélyes - lakossági kockázatok - Magyar Tudomány 44/1 (1999) 9-27

E476

GLATZ F., MARX GY.: Tisza László 90 - Fizikai Szemle 47/7 (1997) 201

E477

Szilárd Leó Professzura - Alapitvány a Magyar Felsőoktatásért (1999) 21-24

E478

Egy gonddal kevesebb - kérdez Hernádi M. - Akadémia 2/4 (1998) 49-50

E479

A szerelem és a számítógép- kérdez N. Sándor 1. - Magyar Hírlap (1999) jan. 5

E480

Energiatermelés és éghajlat- MTA Ezredforduló (1999) /2 17-21

E481

Magasabbrendű intelligencia Kürti laboratóriumában - Magyar Hírlap (1999) máj. 21, 13

E482

Útravaló - Szabó Árpád: "Magyar természettudósok - fizikusok" előszó, Akadémiai Kiadó (1999) 7-8

E483

Magyar tudósok kezenyoma a 20. századon - História (1999) /4 24-26

E484

A levél, amely történelmet csinált - Népszabadság (1999) júl. 31

E485

Fizikatanítás és erkölcsi nevelés - Fizikai Szemle 49/8 (1999) 312-314

E486

Köröndtől a fekete lyukig - távolsági beszélgetés: Szekeres György - Fizikai Szemle 49/8 (1999) 316

E487

Dráma Koppenhágában - Fizikai Szemle 49/10 (1999) 387

E488

Tudomány kettős kötésben - "A magyar nyelv az informatika korában" Ezredvég, szerk.: Glatz F., Akadémiai Kiadó (1999) 29-32

E489

Londonban is tapsikolnak a jázminok - távolsági beszélgetés: Zollman Péter - Fizikai Szemle 49/11 (1999) 409-411

E490

A természettudomány tanításának új erkölcsi feladatai - Iskolakultúra 9/10 (1999) 55-59

E491

A Fazekastól a Microsoftig - távolsági beszélgetés: Lovász László - Fizikai Szemle (1999) 271-272

E492

Láncreakció Tokaiban - Fizikai Szemle 49/9 (1999) 352

E493

Kürti Miklós búcsúztatása - Fizikai Szemle 49/9 (1999) 347-348

E494

Békésy György kulturális gyökerei - Fizikai Szemle 49/10 (1999) 355

E495

Nukleáris hulladékok végleges elhelyezése - Fizikai Szemle 49/11 (1999) 400-402

E496

Születni veszélyes - az aggódás kora - MTA 1998 Közgyűlési Előadások (1999) 363-403

E497

Desszert - kérdez Kepes A. - Kepes: "Beszélgetések", Park (1999) 80-87

E498

Száz esztendővel ezelőtt - 2000 gondolat 2000 kapujában - Klisé (1999) 90-91

E499

Mért nem tudnak boldogok lenni a felnőttek? - távolsági beszélgetés: Csíkszentmihályi Mihály - Fizikai Szemle 49 (1999) 104

E500

Mire tanít Szilárd Leó példája? - Fizikai Szemle 49 (1999) 110-111

E501

Fejlődés és politika - távolsági beszélgetés: Hardi Péter - Fizikai Szemle 49 (1999) 249-250

E502

A tudomány véget nem érő történet - kérdez Madas L.-né Jászkúnság 45/5 (1999) 258-263

E503

Békésy kulturális gyökerei és interdiszciplinaritása - MTA Emlékbeszédek(1999) 389-294

E504

2000+ - Fizikai Szemle 50/4 (2000) 141

E505

Környezetfizika, sugárvédelem, reaktorfizika - MTA "Fizikai Tudományok az ezredfordulón", szerk.: Nagy K. (2000) 71-81

E506

Lakható-e a Föld? - Környezeti nevelés - tehetséggondozás, TIT Stúdió (2000) 29-38

E507

Marslakók indultak Budapestről - kérdez N. Sándor L. - Magyar Hírlap (2000) júl. 17

E508

Sugárvédelem, környezetfizika - Ezredforduló (2000) /32-34

E509

Otthon az időben - Új Horizont 28/4 (2000) 89-90

E510

Gábor Dénes centenáriuma - Fizikai Szemle 50/6 (2000) 193-195

E511

Szépség és fizika - Tavaszi Műhely, Pécs (2000) 31-36

E512

Bay Zoltán 100: tér és idő egysége - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 253-258

E513

Fiatalok számára a jövő a realitás - Új Pedagógiai Szemle 50/9 (2000) 178-181

E514

Nukleáris hulladékok végleges elhelyezése - MTA Közgyűlési Előadások (1999) 735-740

E515

Nukleáris történelmünk - Nukleáris tudomány és a 20. század, MTA (2001) 13-36

E516

Szubjektív világtörténelem - Fizikai Szemle 50/11 (2000) 362

E517

Fizika 1900: h - História (2000) /9-10

E518

Felgyorsult idő - 168 óra, 12/1 (2000) jan. 9

E519

Földi élet megértése a világűrből - távolsági beszélgetés: Bejczy Antal - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 167-168

E520

Alapelvektől a gyakorlatig - távolsági beszélgetés: Springer György - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 294

E521

GYULAI J., MARX GY.: Csikai Gyula 70 - Fizikai Szemle 50/11 (2000) 357

E522

Pestről a világgazdaságba - távolsági beszélgetés: Csapó László - Fizikai Szemle 50/1 (2000) 34-35

E523

Aki otthonos az egész Naprendszerben - távolsági beszélgetés: Balogh András - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 293-294

E524

Szuperponált állapotok a fizikában és a társadalomban - távolsági beszélgetés: Győrffy Balázs - Fizikai Szemle 50/4 (2000) 137

E525

Európa tömegközéppontja - távolsági beszélgetés: Benedek György - Fizikai Szemle 50/3 (2000) 102

E526

A végénél kell kezdeni - távolsági beszélgetés: Kálmán Péter Fizikai Szemle 50/3 (2000) 101

E527

Tatáról Arizonába - távolsági beszélgetés: Kóta József - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 295

E528

Fizikai Szemle 50 évvel ezelőtt - távolsági beszélgetés: Szamosi Géza - Fizikai Szemle 50/9 (2000) 316-317

E529

Mennyire specifikus az élet a Földön? - távolsági beszélgetés: Gombosi Tamás - Fizikai Szemle 50/8 (2000) 290

E530

A siker vonza a vetélytársakat - távolsági beszélgetés: Andy Grove - Fizikai Szemle 50/7 (2000) 232

E531

Atomokról, csillagokról, Koppenhágáról - távolsági beszélgetés: Teller Ede - Fizikai Szemle 50/11 (2000) 410-411

E532

Quintesszencia - Fizikai Szemle 51/1 (2001) 15-18

E533

Energia-história - História (2001)

E534

Johns Hopkins elméleti fizikai műhelyek - távolsági beszélgetés: Kövesy Zsuzsa - Fizikai Szemle 51 (2001) 60

E535

Bragg-díjat adtak át Marx Györgynek - kérdez N. Sándor L. - Magyar Hírlap (2001) jan. 26

E536

MARX GY., TÓTH E.: Uránnyilak Koszovó felett - Magyar Tudomány 46/2 (2001) 222-223

E537

Uránnyilak zápora Koszovóban - Fizikai Szemle 51/2 (2001) 65-66

E538

Búcsú és üdvözlés - Hevesy György sírjánál - Fizikai Szemle 51/5 (2001)

E539

"Fordított alkímia" - távolsági beszélgetés: Gyulassy Miklós Fizikai Szemle 51/6 (2001) 200

E540

Nukleáris hulladékok végleges elhelyezése - Reális Zöld Valóság 6/1 (2001) 1-4

E541

Élet a Nukleáris Völgyben - Magyar Energetika (2001) 1-5

E542

Tudatos döntésre éretten a 21. században - Új Pedagógiai Szemle (2001) szept. 61-63

E543

BÖSZÖRMÉNYI E., CZEIZEL E., MARX GY.: Bay Zoltán családtörténete - Valóság 44/9 (2001) 75-89

E544

Mi az üvegházhatás? - kérdez Mayer Gy. - Magyar Nemzet (2001) dec. 1, 19

E545

Jövő - a múlt árnyaival - Természetbúvár 57/1 (2002) 11-12

E546

Utazás a XX. századból a XXI. századba - Természet Világa 133/5 (2002) 194-197

E547

A tanítás tisztelete - kérdez N. Sándor L. - Magyar Hírlap (2002) máj. 25

E548

Élet, kritikus környezetben - kérdez Palugyai I. - Népszabadság (2002) máj. 26

E549

Utazás a 20. századból a 21. századba - Természet Világa (2002) /5 194-198

E550

Magyarok a világban a 20. században - História (2002) /6 41-45

E551

Wigner Jenő, a 20. század Eukleidésze - Magyar Tudomány (2002)/11 1413-1318

E552

Wigner Jenő és Magyarország - Fizikai Szemle 52/11 (2002) 286-296

E553

Andy Grove - Gróf András: Átúsztam (előszó) - Eötvös Társulat (2002) 9-10