Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2002/5. 135.o.

MINDIG A JÖVŐ ÉRDEKLI

Vizi E. Szilveszter
az MTA alelnöke, a TIT elnöke

“A mai helyzet ezek szerint az, hogy a modern fizika diadalmenete néhol eddigi elképzeléseink alapján megoldhatatlannak látszó nehézségekbe ütközik. E nehézségek új elmélet szükségességére utalnak. Talán a fizikai fejlődés új fővonala az eddigi mostohagyermek szerepét játszó időfogalmát fogja teljesen átértékelni. Elszigetelt próbálkozások ez irányban már most is vannak, és könnyen meglehet, hogy ezek új fizikai forradalom előfutárai." Természettudomány 1947. március: Marx György: Kozmikus időmérés

Öröm mellett megtiszteltetés is számomra, hogy a hetvenöt éves Marx Györgyöt e sorokkal köszönthetem. Tudós társamat, az oktatót, a népszerű ismeretterjesztőt, a tudományos eredmények közkinccsé tételének emberöltő óta neves személyiségét. Köszönthetem a “marslakók" hazai és külföldi népszerűsítőjét, azt az embert, aki múltunk nagy tudósait úgy tudta példaképül elénk állítani, hogy abból egyben egészséges nemzeti öntudat is képződött. A hazai tudóstársadalom tevékenységének elismertetése munkásságának már csak egy mellékes eredménye volt.

Tudományos munkássága kiemelkedő eredményei a részecske- és asztrofizika, valamint a relativitáselmélet területén nemzetközileg elismertek. Oktatói munkáját magával ragadó egyetemi előadásai, világos logikájú tankönyvei fémjelzik. Az elmúlt fél évszázadban a fizikatanárok és fizikusok nagyobb része akarva vagy akaratlanul hatása alá került.

Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő eredményessége mással össze nem hasonlítható: több száz népszerűsítő cikke, tv-előadásai és sorozatai nemcsak a fizika, de általában a tudomány, a tudományos gondolkodás közérthetővé tételét szolgálta. Írásait megtaláljuk a Természet Világa, az Élet és Tudomány, a Magyar Tudomány, valamint a napilapok hasábjain. “Édes gyermeke" az Eötvös Loránd által alapított Fizikai Szemle. Soraiban hirdeti, hogy a fizika fontos és lebilincselően érdekes, új eredményeinek magyar nyelven történő elterjesztéséhez a tudomány művelőinek minden lehetőséget meg kell ragadniuk.

Külföldi kapcsolatai, hazai és nemzetközi tudományos elismerései igen jelentősek. Több rangos nemzetközi bizottság tagja, hazai kitüntetései: Kossuth-díj, Arany János közalapítvány Nagydíja, Apáczai Csere János Díj, Bugát Pál Emlékérem, Eötvös-érem, Szent-Györgyi Albert Díj, Szily Kálmán Emlékérem. A fizikatanítást megújító működéséért tavaly megkapta az angol Fizikai Társaság Bragg-díját, esszéírói tevékenységéért a Nemes-Nagy Ágnes díjat.

A Szilárd Leó-díjat, amit kapott már csak külön említem, mert erre különösen büszke két okból: Szilárd Leó a példaképe, mint Tudós és mint Ember. Példaképe, mert Szilárd egyszerre tudott nagy fizikus és erkölcsileg az emberiség érdekeit figyelembe vevő ember lenni.

Mit kívánhatunk Marx Györgynek hetvenötödik születésnapján? Kívánjuk, hogy fáradhatatlan lelkesedését, fiatalos energiáját, töretlen kíváncsiságát, jövő felé fordulását őrizze meg továbbra is mindazokon a területeken, ahol eddig is nagyot alkotott a magyar tudományosság, a tanárok, a diákok és a hallgatók javára!