Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2002/5. 166.o.

MARX GYÖRGY, EGY MARSLAKÓ

Michiji Konuma
Musashi Institute of Technology
Yokohama, Japán

1975. június hó 12-én Marx György mondta el az üdvözlő beszédet a Balatonfüreden megtartott nemzetközi “Neutrínó'75" konferencián, amely az 1968-ban indított sorozat ötödik rendezvénye volt. E sorozat egyik legaktívabb szervezőjére, Marx nevére először mint az Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae folyóiratban 1955-ben megjelent “Die Wechselwirkung der Elementarteilchen und die Erhaltungssätze", majd más, neutrínókról szóló cikkek, valamint asztrofizikai dolgozatok szerzőére lettem figyelmes. Személyesen először, mint említettem, Balatonfüreden találkoztunk, azóta viszont több alkalommal és a világ legkülönbözőbb pontjain. Kezdettől fogva élvezetes eszmecserékbe merültünk. Marx mindig mély gondolatokkal szokott előállni. Amikor a Neutrínó-konferenciát 1979-ben Bergenben tartották, Marx volt kedves engem is egy Norvégia északi részébe elvezető gépkocsitúrára meghívni, mely néhány nagyon kedves napot szerzett nekem.

Japánba Marx először 1965-ben látogatott el. Néhány hónapig a Kyotói Egyetem Fizikai Alapkutatások Intézetében dolgozott, ahol a Nobel-díjas Hideki Yukawa professzor volt az igazgató. Én akkor George-dzsal nem találkozhattam, mert Európában tartózkodtam.

Másodszor akkor jött Japánba, amikor Kobéban nemzetközi workshopot szerveztünk az igen magas energiáknál észlelt gyenge kölcsönhatásokról. Itt is a legaktívabb szervezők egyikének bizonyult. Ráadásul a workshop után Kyotóban, családom körében igen finom halászlevet is főzött nekünk.

A fizika területein végzett kutatásokon kívül további közös munkaterületcink is akadtak. 1983-ban a Kyotói Egyetemről a Keiói Egyetemre kerültem át, ahol alsóbb éves diákoknak kellett előadásokat tartanom - életemben először. Ekkor kezdtem csak igazán átérezni az oktatási munka fontosságát. “A fizikaoktatás (új) irányzatai" tárgykörű nemzetközi konferenciát 1986-ban a tokiói Sophia Egyetemen rendezték, ahol újból találkoztunk és alkalmam volt megismerni és értékelni Marx Györgynek a különböző szinteken folyó fizikaoktatás korszerűsítése érdekében kifejtett aktivitását. Amikor azután - mint a Japán Fizikai Társulat elnöke - 1991 októberében Budapestre jöttem az Eötvös Társulat százéves jubileumát megünnepelni, Marx megkért arra, tartsak előadást egy, a fizikaoktatásról Jászberényben éppen folyamatban lévő konferencián, ahol csodálatos együttműködést tapasztaltam számos középiskolai és egyetemi oktató között. 1999 júniusában pedig, amikor ismét Budapesten jártam, Marx újfent felkért egy előadásra egy Szegeden rendezett konferencián (“A természettudományok oktatása - előkészület a XXI. századra"). Ott ismét alkalmam volt számos, természettudományokat oktató tanárral és azok oktatásában érdekelt vagy érintett tudóssal találkozni. Mind a Jászberényben, mind a Szegeden tartott előadásomon George volt szíves tolmácsolni.

1996-ban az IUPAP 22. közgyűlésén, Uppsalában ismét találkoztam vele. Ott is - mint mindig - Marx élénken és szellemesen vitatkozó IUPAP-elnökhelyettesnek bizonyult.

Egy további közös jellemzőnk, hogy a “Tudomány és Világ" tárgyú Pugwash-konferenciák hívei és résztvevői vagyunk.

1995-ben - abban az évben, amikor ezt a szervezetet Nobel-díjjal jutalmazták - George is részt vett a Hirosimában tartott konferenciáján, amelynek én voltam a helyi szervezője. 1998. február havában viszont Marx volt az egyik szervezője - én pedig az egyik meghívott előadója - annak a Debrecenben megtartott Pugwash-rendezvénynek, amelynek témája “Tudomány és etika" volt.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1991-ben rendezett centenáriumi ünnepsége alkalmával néhány érdekes könyvre hívták fel a figyelmemet (többek között John Lukács “Budapest 1900 - A Historical Portrait of a City and its Culture" művére) és rajtuk keresztül magyar természettudósok személyiségeire és eredményeire vonatkozó adatokról kaphattam tájékoztatást. Ezeket később kiegészítette Marx részletes elemzése a magyar természettudományról és tudósokról a “Voice of the Martians" című könyvében. Ennek a könyvnek három kiadását ahogyan 1994-ben, 1997-ben és 1998-ban (CD-vel) megjelentek - Marxtól rendre haladéktalanul megkaptam és lelkesen el is olvastam. A japán nyelvű kiadás megjelenését 2001. december havában egy, a tokiói magyar nagykövetségen rendezett fogadáson ünnepeltük meg. Ennek keretében előadásokat tartott: Szerdahelyi István nagykövet, Hiroyuki Yoshikawa, a Japán Tudományos Tanács elnöke, Frankl Péter, sok éve Japánban dolgozó magyar matematikus, Tae Ryu, Marx György munkatársa a fizikatanítás területén, valamint Tsuneo Morita, a “Voice of the Martians" könyv Budapesten élő fordítója.

Amint előadásaikat hallgattam, egyre biztosabb lettem abban, hogy Marx György is nem egyéb, mint marslakó. Hazatérve, könyvének nekem ajándékozott példányában a következő aláírt bejegyzést találtam: “a Marson, 1997. május hó 26-án".