Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2002/3. 92.o.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ki szándékozzuk osztani a Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javaslatokat (pályázatokat) 2002. április 25-ig szíveskedjenek eljuttatni a társulat titkárságára (1027 Budapest, Fő u. 68.).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései mérvadóak, a díjak kiosztására a 2002. május 25-én megrendezendő küldöttközgyűlésen kerül sor.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a társulat szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a társulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a társulat weblapjáról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a társulat Díjbizottságának javaslatára az Elnökség dönt.

Kovách Ádám, főtitkár