Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2002/1. 34.o.

KÖSZÖNTÉS, KITÜNTETÉSEK

SZALAY SÁNDORNÉ CSONGOR ÉVÁt, a kiváló kísérleti magfizikust 80. születésnapján kollégái az ATOMKI-ban köszöntötték. A köszöntőkhöz tisztelettel csatlakoznak tanítványai, tisztelői, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagsága.

<>

Az Angol Fizikai Társaság (Institute of Physics) fellow-jává választotta GYULAI JÓZSEFet, az Eötvös Társulat elnökét.

<>

Az oktatási miniszter a 2002. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából a nemzetközi elismertségű munkát végző LOVAS ISTVÁN akadémikusnak, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott.

<>

A gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért Németh László-díjat adományozott HORVÁTH GÁBORnak, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának.

<>

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány kuratóriuma Nemes Nagy Ágnes díjjal tüntette ki MARX GYÖRGYöt a modern természettudományi témájú esszéirodalom magas színvonalú műveléséért.

<>

A 2001. évben az MTA által kiadott 10 darab Pedagógus Kutatói Pályadíj kitüntetettjei között szerepelt RÓKA SÁNDORNÉ (nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Gimnázium) “Miért? 100 kérdés és válasz a fizika köréből" című dolgozatával. A díjat Kroó Norbert, az MTA főtitkára adta át.