Fizikai Szemle
2001. augusztus
LI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • C. Horváth, J Gál, I. Pomozi, G. Kriska, R. Wehner: Skylight polarization observation during a total solar eclipse
 • Király Péter: Szoláris, helioszférikus és kozmikus részecskesugárzás
 • P. Király: Corpuscular radiations of solar, heliospherical and cosmical origin
 • Kasztovszky Zsolt: Természetes atomreaktorok Közép-Afrikában
 • Zs. Kasztovszky: Natural nuclear reactors in Central Africa
 • Kerkápoly Anikó, Vajda Nóra, Zagyvai Péter: A csernobili atomerőmű-baleset következtében szennyezett környezeti minták
 • A. Kerkápoly, N. Vajda, P. Zagyvai: Environmental probes contaminated due to the Chernobyl accident
 • L. Jéki: Physics on the theater stage II.
 • Albert Szent-Györgyi - glimpses in a Hungarian Tv memorial series
 • Mária Náray-Ziegler, 1927-2001 (P. Király)
 • Ilona Huszka-Fábián 1907-2001
 • Bálint Fogarassy 1932-2001 (G. Tichy)
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS
 • Kvarkok és galaxisok-beszélgetés Kunszt Zoltánnal (M. Gy.)
LONG-DISTANCE CALLS
 • Quarks and galaxies - G. Marx' talk with Z. Kunszt
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Sebestyén Dorottya: Miért fontos a fizika a 21. század mérnökei számára?
TEACHING PHYSICS
 • D. Sebestyén: Physics - an important requisite for XXI century engineering work
 • Szabó Tímea, Hadházy Tibor, Szabó Árpád: Még egyszer a fizikaoktatás helyzetéről
 • T. Szabó, T. Hadházy, Á. Szabó: One more comment concerning the teaching of physics
 • Lánczos Kornél megyei fizikaverseny (Theisz György)
 • The C. Lanczos physics competition (G. Theisz)
 • Magyar középiskolai tanárok a CERN-ben (Mester András, Ujvári Sándor)
 • Hungarian secondary school teachers' visit to CERN (A. Mester, S. Ujvári)
TÁRSULATI ÉLET
 • Az Eötvös Társulat évi rendes küldöttközgyűlése
NEWS OF PHYSICAL SOCIETY
VÉLEMÉNYEK
 • Zolnai László: Tudománymetria és intézeti kollaboráció
OPINIONS
 • L. Zolnai: Sciencemetry and collaboration in the institute
ESEMÉNYEK
EVENTS
KÖNYVESPOLC
BOOKS