Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/8. 255.o.

FOGARASSY BÁLINT 1932 - 2001

A Farkasréti temetőben 2001. július 2-án vettünk búcsút Fogarassy Bálinttól, a tudományos közélet és a fizikus társadalom egyik jelentős tagjától.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szakának elvégzése után a Központi Fizikai Kutató Intézetben dolgozott. Első témája kozmológia volt, de figyelme hamarosan a szilárdtestfizika egyik lényeges területe, a transzport jelenségek felé fordult. Kutató munkája mellett az egyetem Kísérleti Fizika Tanszékén tartott órákat, vezetett laboratóriumokat. Nemsokára teljes állásban is ott dolgozott.

A Kísérleti Fizikai, majd a Szilárdtest Fizikai Tanszéken az élete, mint azoknak, akik teljes szívükből tanítanak, szorosan összefonódott az oktatással. Kutatómunkája mellett színvonalas előadásaival hívta fel magára a figyelmet. A kísérleti fizika tantárgy keretében tartott elektrodinamika és szilárdtestfizika előadásai kitűntek megalapozottságukkal, precíz felépítésükkel és érdekességükkel. A szilárdtest fizika tantárgy elindulásánál is már lényeges szerepe volt; az általa javasolt tematika alapján kerültek a transzport jelenségek a témák közé. A tantárgy oktatása a mai kurzusokban is hasonló felépítést követ. Előadásai a hallgatók körében is nagy tetszést keltettek, megkapta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karától a Kar Kiváló Oktatója Díjat. Kutató munkájának elismeréseként két alkalommal is elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Díját, az ELTE Tudományos Díját. Nyugalomba vonulása alkalmából az Egyetem munkája megbecsülésének kifejezésére Pro Universitate Díjban részesítette.

Előadásait jegyzet formában is megírta, amelyekből a diákok most is tanulnak. Könyveire jellemző a precizitás és újszerű felépítés, már doktori dolgozat is hivatkozott Szilárdtestfizika jegyzetére.

Fogarassy Bálinttól búcsúzik a fizikus társadalom. Élete, munkássága szorosan kapcsolódott a fizikához és az oktatáshoz, korrekt, példamutató egyéniségének emlékét megőrizzük.

Tichy Géza