Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/1. 25.o.

ELKÉSETT KÖSZÖNTÉS CSIKAI GYULA 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A magyar fizikus közösség, de túlzás nélkül mondható, hogy a magyar, sőt a külföldi tudományos közösség is egész napos ünnepség, illetve tudományos ülés keretében köszöntötte Csikai Gyula akadémikust, a Debreceni Egyetem professzorát, 2000. október 30-án. Azokat a gondolatokat, amelyeket ez alkalommal személyesen elmondtam most a Fizikai Szemle olvasói számára írásban is szeretném megfogalmazni.

Az ünnepségen a felszólalók részletesen ismertették Csikai Gyula kimagasló tudományos, oktatói és emberi érdemeit. Jómagam egyike vagyok azoknak, akik fizikusi pályájukat csaknem egyszerre kezdték Csikai Gyulával éspedig itt, ebben az épületben.

Amikor az 50-es évek elején mesterünk, Szalay Sándor akadémikus "felosztotta köztünk a világot", akkor Csikai Gyulának a ködkamra, Fényes Tibornak a mágneses alfa-spektrométer, nekem pedig a toroid-szektor típusú béta-spektrométer jutott. Fényes Tibor egy földszinti laboratóriumban dolgozott, mi pedig Csikai Gyulával a korábbi óvóhely két helyiségében kaptunk helyet. Tehát már akkor szomszédok voltunk, jól kijöttünk egymással és gyakoroltuk a "jó szomszédságot", amelyre "egy magasabb síkon" is szükség lett később, amikor ő a Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője, én pedig az ATOMKI igazgatója lettem. Voltak, akik attól féltek, hogy a két "szomszédvár" majd ellenségeskedni fog, sőt talán olyanok is voltak, akik ezt szerették volna. Nem így történt, maradt a jó szomszédság és az együttműködés.

Ez természetesen nem véletlen, mert van egy olyan szó, amelyet Csikai Gyula nagyon gyakran használ, senki mástól nem hallottam, hogy ez a szó olyan sokszor szerepelne magánbeszélgetéseiben és előadásaiban. Ez a szó pedig a józan jelző. Csikai Gyula mindig igyekezett a helyzetet józanul megítélni, kereste a józan megoldásokat bármennyire is lelkesedett valamiért, vagy bármennyire is elitélt valamit, az ítéletei mindig józanok maradtak. Ez kutatómunkáját, magánéletét és egész emberségét jellemezte.

Szívből kívánom, hogy egész további életében is maradjon józan és attól soha ne engedje magát eltántorítani, még a mai ünnepi napon se, amikor sokan akarnak majd koccintani vele.

Berényi Dénes