Fizikai Szemle
2000. november
L. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • J. Gyulai, G. Marx: Academician Julius Csikai 70
 • F. Glatz: The modern scientist
 • P. Raics: He works seven days a week
 • S.M. Qaim: Köszöntő
 • S.M. Quaim: Greeting message
 • Douglas W. Muir: Köszöntő
 • Douglas W. Muir: Greeting message
 • Patkós András: Köszöntő
 • A. Patkós: Greeting message
 • J. Pálinkás: Science and technology
 • G. Marx: A personal history of the Universe
 • Gyulai József: Szubjektív szavak a Marsról
 • J. Gyulai: Almost a Martian
 • Sükösd Csaba: Csillagfolyamatok Laboratóriumban
 • Cs. Sükösd: Stellar processes in the laboratory
 • G. Köteles: New biological factors influencing radiation damage
 • E. Tóth: The salt in our tears
 • Fenyvesi András: Neutronfizikai kutatások az ATOMKI ciklotronjánál
 • A. Fenyvesi: Research on neutron physics at the ATOMKI cyclotron
 • G. Molnár: Element analysis with cold neutrons
 • V. Semkova: Nagyenergiájú neutronok aktivációs hatáskeresztmetszetei
 • V. Semkova: Measurements and evaluations of some activation cross sections of 3-15 MeV neutrons
 • F.I. Habbani, K.T. Osman: 14 Mev energiájú neutronok hatáskeresztmetszeteinek rendszerezése
 • F.I. Habbani, K.T. Osman: The systematization of 14 MeV neutron cross-sections
 • B.E. Leshchenko: 30 év közös munka a neutronfizikában
 • B.E. Leshchenko: 30 years of joint research in neutron physics
 • Sudár Sándor: Hatáskeresztmetszet-mérések és modellszámítások
 • S. Sudár: Measurements and modelling calculations of cross sections
 • Szatmáry Zoltán: A VVER-típusú fűtőelemrácsok reaktorfizikai vizsgálata
 • Z. Szatmári: Reactor-physical characteristics of the VVER type fuel rod lattices
 • I. Hamvas: Physicists at the nuclear power plant of Paks
 • Veres Árpád, Lakosi László, Sáfár József: Nukleáris hulladékok átalakítása fékezési sugárzással
 • A. Veres, L. Lakosi, J. Sáfár: The transmutation of nuclear waste using bremsstrahlung
 • Pócsik György: Az erős kölcsönhatás modern elmélete: a kvantumszíndinamika
 • S. Pócsik: The modern theory of strong interaction: quantum chromodynamics
 • Szegő Károly: Mini-magnetoszféra űrhajók hajtására
 • K. Szegő: Mini-magnetosphere for spacecraft propulsion
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS LONG-DISTANCE CALLS
 • Atoms, stars and Copenhagen - a California talk with Edward Teller (G. Marx)
ESEMÉNYEK EVENTS
 • Wigner award