Fizikai Szemle
2000. május
L. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • I. Szergényi: Some features of Hungarian energy household policy
 • Hárs György: Elektrodinamikai elven alapuló 10-15-10-12 g méréstartományú mikromérleg
 • G. Hárs: An electrodynamical microbalance for the 10-15...10-12 g range
 • Klein Éva: A tudomány hatása egy tudós életminőségére
 • E. Klein: Science as a life quality factor for scientists themselves
 • Nívódíj, 1999
 • High quality award, 1999
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROC. OF DEPT. FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • The Physics in Hungary: last, present, future
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS
 • Földi élet megértése a világűrből - Bejczy Antallal Marx György beszélget
LONG-DISTANCE CALLS
 • Space research technology contributes to our understanding of terrestrial life - a talk of G. Marx with A. Bejczy
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • H.-J. Wilke: Impressive experiments with plastic bottles
 • Cs. Sükösd: III. Hungarian "Leo Szilard Nuclear Physics Competition" 2000
 • S. Ujvári: The "Teaching of Physics" Conference in China, 1999 and the preparatory work of our Sociery
ESEMÉNYEK EVENTS
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
 • L. Végh: The beginning of the life and the human face of The Univerz
PÁLYÁZATOK TENDERS
FIZIKUSNAPTÁR PHYSICISTS' CALENDAR