Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/2. hátlap

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2000
felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma - tekintettel Gábor Dénes 2000. június 5-én esedékes 100. születésnapi évfordulójára - rendhagyó módon korábban hirdeti meg kitüntetési felhívását. A Kuratórium kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, illetve tisztségviselőit, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik:

A FELTERJESZTÉSNEK TARTALMAZNIA KELL:

A kért adatokat, szakmai életrajzot, indoklást, ajánlást és esetleges mellékleteket tartalmazó felterjesztéseket összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) kérjük megküldeni 1 eredeti és 2 másolati példányban. A felterjesztéshez csatolni kell a felterjesztő személy részére megcímzett és felbélyegzett 2 db kisméretű válaszborítékot is.

Beküldési vagy postára adási határidő 2000. április 9.

Díjátadás: 2000. június 5-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

Az elbírálás eredményéről a felterjesztők; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően, a szaksajtó segítségével is nyilvánosságra hozzuk. További felvilágosítást ad: Kosztolányi Tamás titkár (tel./fax: 319-8916, tel.: 319-8913).

Garay Tóth János