Precíziós, univerzális műszerünk: a fül

A technikában egy műszer nem lehet egyszerre precíziós is és univerzális is. Vagy nagyon pontosan mér egy szűk tartományban, vagy pedig széles méréshatárokat fog át, de ekkor nem eléggé pontos. A fül egyszerre teljesíti a két követelményt: meghallja a szerelmes suttogást, elviseli az égzengés csattanását, eközhen 0,35 százalék pontossággal meg tudja különböztetni az eltérő magasságú hangokat. A gyenge hangokat többféle mechanizmussal erősíti, az igen erős hangokkal szemben ugyancsak többféle módon védekezik. Az igen mély hangoknál egyesével megszámolja a másodpercenkénti levegő-sűrűsödéseket, azaz a rezgésszámot. Különben pedig az alaphártyán kialakuló haladó hullám legnagyobb kitérésének megfelelően a hangmagassági jelzés helyhez kötött.

Az emberi fejen látható fülkagyló a külső hallójárat nyílását veszi körül. Ez a hallójárat 2,5 cm hosszú, 1,7 cm3 térfogatú és hangtani szempontból a beszédhangok rezgésszámának tartományában rezonátorként viselkedik, jelentős hangnyomás-növekedést hoz létre. A középfül három egymáshoz csatlakozó parányi csontocskája ugyancsak a nyomás növelését biztosítja. A nyomást úgy számítjuk ki, hogy a nyomóerőt elosztjuk a nyomott felülettel. A nyomást kétféleképpen tudjuk növelni: megnöveljük az alkalmazott erőt, lecsökkentjük a felületet. A három csontocska méretei következtében 1,3-szeres erőnövekedést; és ennek megfelelően ugyanilyen mértékű elmozduláscsökkentést eredményez. A kalapács az 55 mm2 hatásos felületű dobhártyához csatlakozik, a kengyel talpának felülete 3,2 mm2. Ez 17-szeres nyomásnövekedést eredményez. Végeredményben tehát 1,3-szor 17, azaz közel 22-szeres a nyomás növekedése. Erre azért van szükség, mert a levegő rezgését kell folyadékba közvetíteni. Víz alatt alig halljuk a víz feletti hangokat, azok a víz felületéről visszaverődnek. A hallócsontocskák biztosítják azt, hogy a levegőbeli rezgés energiája kellő hatásfokkal jusson a belső fül folyadékába.

A fül egy bonyolult élő szervezet része. Túlzott egyszerűsítésnek tetszhet, ha azt műszerhez hasonlítjuk, ha mechanikai formulákra hivatkozunk. A hallásérzet keletkezésében valóban igen jelentős szerepe van az idegrendszernek a szervezet energiaellátásának, azonban az tény, hogy mechanikai rezgéseket, a levegő nyomásának ingadozásait kell idegi impulzusokká alakítani. Ez a folyamat egészen addig mechanikai mozgásokhoz kapcsolódik; amíg a hallóideginger, azaz egy elektromos áramlökés létre nem jön. Ha pedig hártyák, csomók, folyadékok rezegnek, mozognak, akkor azok mozgására érvényesek a fizika törvényei.