Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1998/12. 404.o.

EÖTVÖS LORÁND EMLÉKKIÁLLÍTÁS

az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben

Plósz Katalin

A Geofizikai Intézet még Eötvös Loránd életében megalakult azokból a munkatársakból, akik a gravitációs méréseket végezték. Eötvös Loránd halála után természetes volt, hogy Pekár Dezső igazgató javaslatára felvették az alapítójuk nevét. Eötvös Loránd hagyatékának egy része hozzájuk került, de a nagyközönség nem ismerte.

Előző állandó kiállítások

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) Tihanyi Obszervatóriuma 1954-ben kezdte meg működését. Az Eötvös hagyaték anyagából az Apátság épületében-ekkor múzeum-rendezett Eötvös Loránd kiállítás 1970. október- 1971. május között volt látható. 1981. október 19-én ugyanitt állandó kiállítást rendeztek be. 1988 őszén a "Balatoni házba" költözött a kiállítás, amely a Tihanyi Múzeum része volt.

Az ELGI megszépült Tihanyi Obszervatóriumában az állandó kiállítást 1992-ben nyitották meg és 1998 májusáig fogadta a látogatókat. Eötvös Lorándról állandó kiállítást találunk még a Sághegyen a Múzeumban. Itt egy, a sághegyi méréshez használt eszköz mása van. Áprilistól október 15-ig látogatható. A Sághegyen az 1981-es mérés emlékeként oszlopot állítottunk.

Celldömölkön az Eötvös Loránd Általános Iskolában Dala József rendezett be egy emlékkiállítást.

Budapesten az ELGI-ben a földszinten felszabadult egy nagy terem. Az 1994-től tervbe vett kiállítás 1997-ben a Milleneumi Emlékbizottság támogatásával az Eötvös évforduló kapcsán került megrendezésre.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben 1998. szeptember 22-én Eötvös Loránd tiszteletére állandó emlékkiállítás nyílt meg. Eötvös Loránd 150 éve született-és jövőre lesz, hogy 80 éve elhunyt.

A megnyitón az üdvözlő beszédet Bodoki Tamás, az ELGI igazgatója mondta; az ünnepélyes megnyitás nemzeti színű szalagját Kutaliikné Kardoss Zsuzsanna, a XIV. kerület polgármesterasszonya vágta el.

A megnyitón bemutatták Kiss Domonkos Dénes "A csúcson" című könyvét, mely a hegycsúcsokat meghódító Eötvös Lorándot mutatja be, dokumentumok segítségével.

«»

A kiállításhoz a rendezők az Intézet tulajdonában lévő tárgyi emlékeket használták fel.

Mielőtt végigmennénk a termen, ismerjük meg azok nevét, akik ezt a gazdag anyagot elrendezték:

Baráth István, Bodoky Tamás, Szabó Zoltán, Szőke Imre szervezték, a MOLTICOOP Látvány·Bt, Antanovits Dániel Szőke Imre irányításával készítette a kiállítást.

A kiállítás létrejöttét sokan támogatták anyagi segítséggel. A támogató intézmények neve az ajtó mellett jobb oldalon van felsorolva.

«»

Az ajtón belépőt Komáromi-Kacz Endre Eötvös, Lorándról készített festménye fogadja. Balkéz felől egy nemzeti színű, "Éljen Dr. Eötvös József" feliratú választási lobogót láthatunk.

A látogató mindjárt megismerkedhet Eötvös Loránd életének és tudományos pályájának főbb állomáisaival az évszámok tükrében.

"Az igazi természettudós örömet talál magában a kutatásban, s azokban az eredményekben, melyek az emberiség jólétének előmozdítására értékesít." - hirdeti a felirat Eötvös Loránd nevét.

A kiállítás bemutatja Loránd családját, a turistát, a tudóst és eszközeit.

Család: egismerkedhetünk az ősökkel; az apa és fia közötti levelezésből felénk sugárzik az egymás közötti bizalom és szeretet. A fényképek segítségével ismerőseinkké válnak Loránd .szülei, testvérei, felesége és hegymászó leányai, kedvenc lova és kutyája.

A diákkori emlékek megmutatják, hogy időnként ő sem volt jobb a "deákné vásznánál". A kitüntetéses heidelbergi diploma mellett olvashatjuk a rendőrségi bírság csendháborításért dokumentumát is.

Megcsodálhatjuk kitüntetéseit, díszmagyar öltözékének díszítő kellékeit és a hozzátartozó díszkardot.

Fényképek mutatják pestszentlőrinci házát, ahol az első terepi gravitációs méréseket végezte. Bepillanthatunk az általa tervezett fizika-intézet épületében lévő lakásába és szertárába is. Mint érdekességet említem, hogy a szertár fényképén Jedlik "villámfeszítői" is látszanak. A terem végében megcsodálhatjuk az íróasztalát, mely ha tudna beszélni, sok mindenről tudósítana.

Turista: Eötvös Loránd vallotta: "Hiába, mindig vonzó az, ami nagy, még vonzóbb a nagyobb, ezért aki dombra hágott, hegyre kívánkozik, s aki hegyen volt, az égbetörő sziklákba kapaszkodik." Ennek igazságát a noteszába rajzolt hegyek és művészi fényképei tanúsítják.

Tudós: A kiállítás legfontosabb része a tudós Eötvös Lorándot mutatja be. A belépő néhány lépés után a Sághegyen érezheti magát, mint megfigyelő, vagy talán mint közreműködő.

Bár a felületi feszültséggel kapcsolatban nincsen eszköz kiállítva, de a földmágnesesség és a gravitációs mérések eszközei ott sorakoznak, nagyon jó szöveges és rajzos magyarázatokkal. A teljes nagyságukban a kiállított ingákon az egyre pontosabb és gyorsabb mérésre való törekvést tapasztalhatjuk. Megcsodálható az inga 0,02 mm vastag torziós szála.

Az ingák sorozatát az Eötvös Loránd halála után az ELGI vezetésével megépített ingák zárják.

A többi érdekes eszközt nem sorolom fel, maradjon a látogatónak is valami. A kiállítás mindenkinek, szakembernek, laikusnak, felnőttnek, diáknak ad újat, és maradandó élményt.

A kiállítás megtekinthető: Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (ELGI), 1145 Budapest, Kolumbusz utca 13-17. Látogatási idő: Kedd, csütörtök, szombat 10 és 16 óra között.